Illum previous editions

ILLUM 28 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1044431

Contents of this Issue

Navigation

Page 5 of 31

Aħbarijiet 6 DIN il-gazzetta tista' tiżvela kif nhar it-Tlieta li għadda l-Kazin ta' Stella Maris ġie qrib ħafna li jkun żgumbrat u jispiċċa mingħajr sede u kien 'salvat' biss grazzi għall- emenda li daħħal il-Gvern is-sajf li għadda biex tibdil strutturali mingħajr il- permess meħtieġ mingħand is-sidien ma jwassalx għal żgumbrament. Fid-deċiżjoni tiegħu l-Imħallef Anthony Ellul ikkritika lill-membri tal- Għaqda Mużikali u sostna li "l-inkwilin... ma kellu qatt jaqbad u jagħmel dawk it-tip ta' xogħlijiet mingħajr ma jgħarraf lis-sid qabel u jġib il-permess tiegħu... il-kuntratt hu ċar, li ma jistax isir tibdil strutturali fil-fond." Il-Maġistrat ħassar l-appell li ta l-Bord tal-Kera illi kien mitlub mis-sidien tal-binja illi sservi tas-sede u li fih talbu lill-istess bord biex jawtorizzahom ma jġeddux il-kera u biex jieħdu l-proprjetà lura f 'idejhom. Il-Maġistrat m'aċċettax lanqas l-istqarrija tal- Għaqda Mużikali Stella Maris illi dawn m'għamlux xogħol mingħajr il-permess tas-sidien u lanqas li l-alterazzjonijiet kienu sempliċiment xogħol ta' manutenzjoni. Minkejja li kollox kien jindika li dan se jwassal biex l-Għaqda tkun żgumbrata, il-Maġistrat fakkar fl- emenda li introduċa l-Gvern iktar kmieni din is-sena illi tgħid li "fi kwalunkwe proċeduri li jistgħu jwasslu għall-iżgumbrament minn fond minħabba alterazzjonijiet strutturali mingħajr il-kunsens tas- sid...il-Bord tal-kera jew il-Qorti m'għandhiex tordna l-iżgumbrament minn dak il-fond." Il-Qorti talbet lil ta' Stella Maris biex sal-aħħar ta' Novembru "jirregolaw ruħhom." Minkejja li din l-emenda illum | Il-Ħadd 28 ta' 0ttubru 2018 Ta' Stella Maris salvati bi żbrixx ...Il-każin ta' Stella Maris f 'Tas-Sliema ma ġiex żgumbrat grazzi biss għall-emenda li introduċa l-Gvern dan is-sajf... mal-ILLUM il-President tal-Għaqda tal-Baned jappella biex jibdew diskussjonijiet għal bilanċ aħjar agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham Appropriate training for the role will be provided. Based on their surveying experience, candidates may have an immediate opportunity for promotion to the post of Survey Interviewer II with an annual salary of €16,945 as from 1 January 2019. A covering letter, a detailed CV together with a copy of qualifications is to be sent to personnel.nso@gov.mt. C A R E E R O P P O R T U N I T Y The National Statistics OŒce is looking for interested candidates to join its team of survey interviewers at the Malta International Airport, collecting data for the Tourstat survey. The survey is the main source of information on tourism statistics. The post is on an indefinite contract basis and has an annual salary of €14,867 in addition to allowances of approximately €4,000 per year attached to it as from 1 January 2019. Requirements include • Matsec/similar examination boards Ordinary Level passes in four (4) subjects of which preferably three (3) in di›erent languages • An aptitude for interviewing techniques and procedures; • An ability to follow instructions as guided by team leaders; • Strong interpersonal, communication and organisational skills. • An ECDL certificate will be considered as an additional asset. Full-Time Survey Interviewer Key Responsibilities • Carry out face-to-face interviews in-line with set methodologies; • Enter collected data electronically into a computer; • Carry out other tasks as may be assigned by the management. Working Conditions The successful applicant will work on a 12-hourly shift basis (day-night-rest- o›). Alternative working arrangements will be considered. Survey Interviewers must be logical, methodical and discreet in their dealings with interviewees. Jobsplus Permit – 397/2017 | Jobsplus Vacancy - 322639

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 28 October 2018