Illum previous editions

ILLUM 25 August 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1159829

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 25 ta' Awwissu 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jwassallek suġġeriment li jġegħlek taħseb li wasal il- mument li tibdel l-istil ta' ħajja madwarek. Din il-bidla hija bżonjuża għal dak li hemm riesaq lejk fil- ġimgħat li ġejjin. B'dan it-tibdil li se tagħmel, kun kapaċi ma' dak kollu li ġej, agħraf sabiex titkattar aktar. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 27, 29, 30 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Cancer Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jwasslek tħossok persuna aktar aperta u tagħraf aktar il-madwar tiegħek. Dan huwa perjodu fejn se tieħu nifs ġdid u bis-saħħa ta' dan ser ikomplu jersqu lejk opportunitajiet, ideat u anke pjanijiet ġodda. Biss trid tagħraf li tkun imħejji sew għal dan kollu. Agħraf u rrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Scorpio Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jqanqallek ċertu ħsibijiet li jistgħu jikkawżaw diffikultajiet ipprova żomm kawt. Ipprova tgħallem minn din l-esperjenza ħalli ma terġax tirrepeti dak li għaddejt mill-passat. Issa int għandek esperjenza ta' kif tikkumbatti f'dawn il-mumenti. Għalhekk irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 30 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Capricorn Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jista' jibda jurik il-pożizzjoni finanzjarja ta' madwarek sejra xi ftit lura. B'hekk ser tinħoloq ċertu pressjoni madwarek imma jekk int minn issa tagħraf tagħmel forma ta' pjan ta' kontroll tal-finanzi tiegħek, dan ikun pass siewi ħafna sabiex minn issa tibda tikkontrolla dak li ma kontx. Agħraf Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 28 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Leo Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jġib miegħu aktar stress imma pprova bbilanċja dak li hemm madwarek. Dan huwa perjodu fejn int turi aktar il-kapaċità u d-determinazzjoni kollha tiegħek sabiex b'hekk int jirnexxilek tegħleb l-istress u twettaq ħafna mill-proġetti li hemm madwarek. Dan jagħmlek tagħraf ħiltek aktar. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: oranġjo u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik25, 27, 29 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jagħmlek iddur dawra sew madwarek u tagħraf tosserva u tanalizza dak kollu li jkun għaddej. B'hekk int tkun tista' tagħżel direzzjoni aktar adattata. Ma tridx taqta' qalbek għax int kapaċi. Għajnuna minn persuna tal-passat taf tkun vijabbli. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 28 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Aquarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jagħmlek tagħraf li kollox għandu l-ħin tiegħu u għalhekk minn issa ser tagħraf timxi aktar b'moħħok però li tieħu xi forma ta' parir bħala mezz ta' gwida f'din il-fażi jkun utli. B'hekk int tagħraf aktar il-linja tiegħek imma finalment id-deċiżjoni aħħarija trid tkun tiegħek. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 28, 29 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Taurus Leo huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jkun ifisser aktar responsabbiltà madwarek. Barra li se ġġorr aktar responsabbiltà issa wkoll int trid ittejjeb il-madwar tiegħek mill-att li toħroġ ftit aktar il-potenzjal vera tiegħek. Dan huwa l-mument li turi int min int. Tibżax, ħadd mhu perfett. Eżerċità dak li tħoss ġewwa fik. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 26, 29 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jgħixu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jkun ifisser aktar impenn u spinta fil-karriera tiegħek. Għandek bosta ideat u pjanijiet li trid twettaq iżda dan trid tagħraf twettqu bil-galbu. M'hemmx bżonn għaġla sabiex ma tkunx ħadt xi deċiżjoni mgħaġġla mbagħad jiddispjaċik, agħraf u rrifletti bil-galbu. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 26, 27 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Virgo Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jkun mument ta' aktar impenn u preparazzjoni f'dak li int għandek riesaq lejk sabiex b'hekk int tkun aktar imħejji b'dan il-pass. Int se tagħraf liema opportunità hi vera tajba għalik u għal dak li qed tħejji. Agħraf sew dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 29 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Gemini Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jkun ifisser riflessjoni u direzzjoni fejn għalkemm dan l-aħħar għaddejt minn xi sitwazzjoni iebsa, iżda dan ser jagħmlek tagħraf aktar verament xi trid. Tibżax minn pass li hemm bżonn jittieħed. Issa wasal il-mument li tħares 'il quddiem. Għandek bosta toroq ġodda għalhekk agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 25, 27, 30 u 31 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Aries Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Jibda ż-żodijaku taħt Virgo u dan se jkun ifisser aktar konċentrazzjoni f 'ħiltek biex b'hekk issa tibda tippreżenta ruħek b'aktar maturità lejn dak li issa ser jibda riesaq lejk. Tibżax minn deċiżjonijiet li trid tieħu għax dawn huma l-futur ta' dak li int tant ilek tistenna. Irrifletti sew Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 26, 27, 28 u 30 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Aries Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà Il-bidu taż-żodijaku ta' Virgo Mit-23 t'Awwissu sat-22 ta' Settembru PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Jibda ż-żodijaku ta' Virgo Dan iż-żmien ser iġib miegħu tfassil dettaljat aktar fi l-ħajja ta' Virgo, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Gemini u Cancer. Għall-kumplament ser ikun ifi sser li jridu jaqdfu ftit aktar mill-oħrajn. Dan iż-żodijaku huwa l-uniku wieħed li jirrappreżenta x-xbiha femminili kif ukoll joffri aspettattivi importanti li ż-żodijaku ta' kif l-oroskopju f'nofs il-kalendarju jkomplu joffru diversi opportunitajiet lil kull żodijaku. Għal aktar dettalji tista' żżur is-sit tiegħi www. pauljon13.com L-importanza tal-kristalli fi d-djar tagħna Kemm huwa importanti li jkollna l-kristalli fuqna? Għal aktar informazzjoni żur il-paġna PaulJon13 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 25 August 2019