Illum previous editions

ILLUM 22 September 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1170306

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

Min se jerfa' r-responsabbilità għall- kuntratt mal-VGH? "Mistoqsija ipotetika...'' Ara paġni 12 u 13 T. 2379 4794 | www.franksalt.com.mt | fs@franksalt.com.mt Y E A R S O F R E A L E S T A T E 1 9 6 9 2 0 1 9 For the last 50 years we have put integrity at the core of everything we do, driven to give you more than you expect. Local. Experienced. Personal. Frank. Since 1969. www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST IMTELA SPEJJEŻ U TELA' DDEJN Joqtol tiġrija imma jħalli l-bieb miftuħ għalih • Sorsi differenti jagħtu stampa ta' nfiq qawwi fuq il-festa • Patri Deo jgħid ma' dawk qrib tiegħu li m'hemmx flus u 'għandna d-dejn' • Sors jgħid illi Debono kien qed jistaqsih biex jisilfu madwar €5,000 • Żewġ każini jikkonfermaw li Debono kien qed iħallas għas-servizzi tagħhom tard ħafna • F'baned għall-festa biss kien qed jonfoq mal-€14,000 kull sena • Dawk li jafuh jeskludu li ħa l-flus u żammhom hu Nr 675 • 22 ta' Settembru 2019 Ara paġni 6 u 7 Ara paġni 8 u 9 r-responsabbilità għall- kuntratt mal-VGH? "Mistoqsija ipotetika...'' Ara paġni 12 u 13 Nr 675 • 22 ta' Settembru 2019 'Għandna dmir nistaqsu dwar il-MAP' – L-ispiżjara jitkellmu U TELA' DDEJN • Sorsi differenti jagħtu stampa ta' nfiq qawwi fuq il-festa • Patri Deo jgħid ma' dawk qrib tiegħu li m'hemmx flus u 'għandna d-dejn' • Sors jgħid illi Debono kien qed jistaqsih biex jisilfu madwar €5,000 • Żewġ tagħhom tard ħafna • F'baned • Ara paġna 11

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 September 2019