Illum previous editions

ILLUM 13 October 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1176244

Contents of this Issue

Navigation

Page 17 of 31

I l-faqar u l-ħsara ambjentali huma relatati. Qishom tewmin, inkella ż-żewġ naħat tal- istess munita. Il-faqar jiġġenera ħsara ambjentali filwaqt li l-ħsara ambjentali inevitabbilment twassal għall-faqar. Dan kien enfasizzat minn Indira Gandhi, dak iż-żmien Prim Ministru tal-Indja, meta fl-1972, fi Stokkolma, indirizzat konferenza tal-Ġnus Magħquda dwar l-Ambjent Uman. Din hi wkoll it-tema ewlenija tal-eko-enċiklika Laudato Si tal-Papa Franġisku, kif ukoll l-argument bażiku tas-Sinodu tal-Isfqijiet tar-Reġjun tal-Amażonja li preżentment għaddej f 'Ruma. Il-konferenza ta' Stokkolma kienet l-ewwel waħda tax-xorta tagħha dwar materji ambjentali internazzjonali. Kienet ix- xrara li kebbset l-iżvilupp tal-politika ambjentali internazzjonali. Fi ftit kliem, il-politika soċjali u dik ambjentali huma interrelatati: huma dak li l-għeruq Latino Amerikani tat-teoloġija tal-liberazzjoni jiddeskrivu bħala 'ekoloġija integrali'. Maurice Strong, Segretarju Ġenerali tal-konferenza tal-Ġnus Magħquda dwar l-Ambjent Uman fi Stokkolma kiteb, fil-memorji tiegħu, dwar kemm u kif id- diskors ta' Indira Gandhi fil- konferenza mhux biss baqa' mfakkar imma fuq kollox kemm kien influwenti. It- tema li Gandhi żviluppata b'komunikattiva kbira kienet dwar kif "il-faqar hu l-ikbar sors ta' tniġġis". Kienet enfasizzat b'qawwa: "kif qatt nistgħu nikkonvinċu lin-nies fl-irħula u fil-griebeġ biex iżommu l-ibħra, ix-xmajjar u l-arja ndaf u ħielsa mit- tniġġis, meta ħajjithom hi kollha kemm hi tniġġisa waħda?" Il-ħajja hi katina. Aħna l-bnedmin niffurmaw parti integrali min-natura. Saħħitna hi riflessjoni tas- saħħa tan-natura. Id-dmugħ tagħna huma d-dmugħ tal- istess natura. Leonardo Boff, il- Franġiskan Brażiljan, esponent ewlieni tat- teoloġija tal-liberazzjoni, jitkellem ċar ħafna biex jiddeskrivi dan, saħansitra fit-titlu tal-ktieb influwenti tiegħu tal-1995: "Il-karba tal-art, il-karba tal-fqir" (Grito da Terra, Grito dos Pobres.) L-argumenti f 'dan il-ktieb kienu influwenti kemm fl-eko-enċiklika ta' Jorge Bergoglio kif ukoll fis-Sinodu tal-Isfqijiet tal-Amazonja li għaddej bħalissa. Il-ħsara ambjentali għandha impatt enormi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna lkoll. Fuq il-ħajja ta' kulħadd ħlief ta' dawk il-ftit li jaħtfu għalihom u għal ta' madwarhom vantaġġi ekonomiċi jew ta' xorta oħra u fl-istess ħin jitfgħu l-piżijiet fuq ħaddieħor. Il-ħsara ambjentali hi strument għall-inġustizzja soċjali. Il-ħarsien ambjentali hu, għaldaqstant essenzjali biex tissaħħaħ il-ġustizzja soċjali. Id-dinja li qed ngħixu fiha hi d-dar komuni tagħna: flimkien magħha għandha futur komuni. Kull ħsara li nagħmlu fin-natura tispiċċa lura fuqna. Bħal min jobżoq lejn is-sema, u tgħallem li dak li jagħmel dejjem jiġi lura f 'wiċċu! Hemm l-impatti diretti bħal meta l-arja tant meħtieġa għan-nifs tkun imniġġsa, inkella meta l-ilma jkun ikkontaminat, jew ħaxix inkella ħut li jkun imniġġes minħabba diversi fatturi ambjentali. Imbagħad hemm l-impatti indiretti li jieħdu ż-żmien biex jimmaterjalizzaw. Bħat-tibdil fil-klima. L-emissjonijiet tal-karbonju ilhom jakkumulaw għal mijiet ta' snin b'mod li jidher, minn diversi studji, li qed noqorbu lejn xi waħda kbira. Bħala riżultat tat-tibdil fil-klima qed nissograw impatti katastrofiċi: żieda fit-temperatura u silġ li jdub b'mod aċċelerat fil- poli u fil-Grenlandja b'mod partikolari: dawn iwasslu għal żieda sostanzjali fil- livell tal-baħar. Il-vulnerabbli u l-foqra jkunu dawk li l-iżjed ilaqqtuha. L-istati gżejjer żgħar fil-Paċifiku diġà qed jgħaddu minn din l-esperjenza. Għandna speċi ġdida ta' immigranti: ir-refuġjati tal-klima li qed jaħarbu minn impatti ambjentali li jridu jissaportu mingħajr ma kkontribwew għalihom. In-natura, kif nafu, tirritalja b'qawwa kontinwament biex tirrestawra bilanċ. M'għandhiex għażla. Lanqas ma tiddiskrimina. Dan hu kollu frott tar- rgħiba. Hi frott ta' viżjoni li ma tħarisx fit-tul. Viżjoni li ma titlifx opportunità waħda biex issarraf vantaġġi li jistgħu jinkisbu malajr bla ma jkun hemm l-iċken idea tal- impatti fit-tul. In-natura hi kapaċi tipprovdi għall-ħtiġijiet ta' kulħadd. Imma ma tistax tissodisfa r-rgħiba fit-tul. F'din il- komunità ekoloġika jeħtieg li mhux biss ningwalawha man-natura, mal-ambjent immedjat tagħna, imma iktar mal-ambjent fit-totalità tiegħu, mal-ambjent integrat. Dan jista' jsir biss jekk jirnexxilna nifhmu u nagħtu kas tal-weġgħat tan-natura. Carmel Cacopardo hu ċ-Chairman tal-Alternattiva Demokratika illum | Il-Ħadd 13 ta' Ottubru 2019 18 Opinjoni Preavviż tal-Miżuri MI.20 għall-Programm Operattiv ta' Malta għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020 Il-Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-perjodu ta' programmazzjoni kurrenti, jagħti opportunitajiet ta' finanzjament lill-industrija tas-sajd u l-komunitajiet kostali sabiex jgħinhom jaddattaw għal kundizzjonijiet settorjali li dejjem qegħdin jinbidlu, filwaqt li jindokkra r-reżistenza ekonomika u s-sostenibbilità ekoloġika tagħhom. Il-Fond ser ikun qed jipprovdi assistenza bl-għan li jintlaħqu l-miri tal-Politika Komuni tas-Sajd u l-implimentazzjoni tal-Politika Marittima Integrata, hekk kif stipulat fir-Regolament (UE) Nru. 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Id-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi qegħda tinforma lill-pubbliku ġenerali li l-iskema ta' għajnuna għas-sajjieda Mizura 1.20 ser tiġi varata il-Ħamis fit-24 ta' Ottubru 2019.Din il-miżura hija immirata għal sajjieda li huma sidien tal-bastimenti tagħhom, sabiex jinvestu fit-tagħmir jew abbord, effiċjenza enerġetika u skemi, studji għal valutazzjoni tal-kontribut tas-sistemi ta' propulsjoni alternattivi u disinji tal-bwieq fir- rigawrd tal-effiċjenza fl-enerġija tal-basitmenti tas-sajd. Artiklu 41(1) – Miżura I.20 Effiċjenza enerġetika u mitigazzjoni tad-tibdil fil-klima Investimenti abbord, effiċjenza enerġetika u skemi ta' awditjar, studji Din Il-miżura għandha allokazzjoni totali ta' €150,000.00 f'fondi pubbliċi eliġibbli (sehem l-Unjoni Ewropea u Malta). L-Awtorità ta' Ġestjoni qegħda tirriserva d-dritt li żżid u tnaqqas din l-allokazzjoni. Applikanti prospettivi jistgħu jniżżlu l-Formulta tal-Applikazzjoni u dokumenti relevanti mill-web link tad-Diviżjoni għall-Fondi u Programmi: www.eufunds.gov.mt / www.eufundsmalta.gov.mt mill-Ħamis, 24 ta' Ottubru 2019. Sessjoni ta' Informazzjoni għal applikanti prospettivi ser ssir fil-Ħamis, 24 ta' Ottubur 2019. Formula ta' Reġistrazzjoni ser tkun disponibbli fil-web link msemmi. Entitijiet interesseti għandhom jirreġistraw billi jibagħtu e-mail lil fpd.meae@gov.mt jew ċċempel tel. 2200 1108, mhux aktar tard mill-Ġimgħa, 18 ta' Ottubru 2019. Il-Post u l-ħin tas-sessjoni tal-informazzjoni ser tiġi kkomunikata mill-Awtorita' tal- Immaniġġgjar lis-sajjieda li jirreġistraw għas-sessjoni Aktar informazzjoni tista' tiġi mitluba permezz ta' email lil (fpd.meae@gov.mt), jew tel. 2200 1108, jew mis-sit (http://www.eufundsmalta.gov.mt/). Data tal-Publikazzjoni: 11 ta' Ottuburu 2019 Programm Operattiv għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd 2014-2020 Parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd Rata ta' ko-finanzjament: 37.5% Fondi mill-Unjoni Ewropea; 12.5% Fondi Nazzjonali; 50% Fondi Privati* Investiment f'sajd u akkwakultura sostenibbli Il-karba tal-art, il-weġgħat tan-natura CARMEL CACOPARDO Għandna speċi ġdida ta' immigranti: ir-refuġjati tal- klima li qed jaħarbu minn impatti ambjentali li jridu jissaportu mingħajr ma kkontribwew għalihom

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 13 October 2019