Illum previous editions

ILLUM 24 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1187472

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 31

12 intervista YENDRICK CIOFFI Jekk hawn saċerdot Malti li huwa maħbub minn kulħadd, bla dubju ta' xejn dan huwa Monsinjur Victor Grech. Dun Victor, kif jippreferi li n-nies issejjaħlu, huwa l-fundatur tal-Caritas u minkejja li llum jgħodd id-90 sena, jistqarr mal-ILLUM li ma joqgħodx kwiet jekk ta' sikwit ma jmurx jitkellem mar-residenti fil-programmi tar- riabilitazzjoni tad-droga. Il-gazzetta ILLUM iltaqgħet ma' Monsinjur Grech wara li qaddes il- quddiesa tat-tmienja fil-parroċċa tal- Ibraġġ. Domna it nistennewh, għax wara l-quddiesa jibqa' fil-knisja biex isellem wieħed wieħed u waħda waħda lil dawk kollha preżenti. Kważi kważi minn taħt l-ilsien, b'għajnejh jixegħlu, Dun Victor beda jirrakkonta magħna kif bdiet il-missjoni tiegħu ma' dawk il-persuni li jbatu mill- vizzju tad-droga. Fil-fatt, jistqarr magħna, li lanqas biss kienet tgħaddilu minn moħħu li din kellha tkun il-missjoni ta' ħajtu. Wara kważi 20 sena rettur tas- Seminarju, l-Arċisqof Ġużeppi Mercieca, kien talbu biex jieħu f 'idu s-Segretarjat Ħidma Soċjali u ta' Karità. "L-idea tiegħu ma kinitx id-drogati. Kienet aktar mifruxa," spjega. "Ridt li nara x'inhuma l-ħtiġijiet tan-nies li jħossuhom imwarrba fis-soċjetà... ridna nidħlu u mmissu l-pjagi tas-soċjetà." L-ewwel ħidma ta' Dun Victor, fl-1977, kienet fiż-żona tal-Belt, fejn flimkien maż-żgħażagħ li ħarreġ bl-għajnuna ta' esperti barranin, beda jidħol fid-djar tan- nies biex jiem aħjar il-qagħda u l-isfidi tan-nies u l-familji. Allura kif beda l-ħidma tiegħu man- nies bil-vizzju tad-droga? Fi kliemu, kienet esperjenza providenzjali. "Darba sejħuli grupp ta' żgħażagħ minn Tas-Sliema. Riedu li niltaqa' magħhom f 'dar f 'Tas-Sliema. Kienu madwar 25 tfajliet u ġuvintur. Dħalt u nsibhom kollha bilqiegħda mal-art. Kont għadni ma nafx għaliex sejħuli," kompla jirrakkonta. "Qaluli li kollha kellhom il-problema tad- droga u li l-problema fl-inħawi fejn kienu jgħixu kienet qed tikber." Minn hemm bdiet il-ħidma ta' Dun Victor mal-persuni bil-vizzju tad-droga. Fil-fatt, dawn kienu l-ewwel persuni li daħlu fl-ewwel dar residenzjali li it wara fetaħ fil-Furjana. "L-idea bdiet minn hemm. Għamel xi ħaġa għalina Hu," qalli kważi kważi bid- dmugħ f 'għajnejh. "Mhux jien fittixthom. Ġew huma għandi." Jibda jitkellem u jhedduh b'ħajtu... Kien żmien fejn ħadd ma kien jitkellem fuq il-problema tad-droga. "Dak iż-żmien kienu jħarsu lejha bħala problema tas-sinjuri u mhux tan- nies komuni. Allura la l-Istat u lanqas il-Knisja ma kienu jitkellmu. Niakar li l-Istat ħa l-ewwel inizjattivi tmien snin wara li aħna l-ewwel ċentru għar- riabilitazzjoni," kompla Monsinjur Grech. Il-fatt li filli ħadd ma kien qed jitkellem dwarha u f 'daqqa waħda Dun Victor beda jagħfas u jiaħ għajnejn is-soċjetà fuq din il-kwistjoni ma tantx niżlet tajjeb ma' kulħadd, tant li dawk li setgħu marru minn taħt heddewh, saħansitra b'ħajtu. "Kont nitkellem fuq ir-radju. Kont nitkellem fil-miuħ. Minn dejjem hekk kont. Mhux xi wieħed li noqgħod naħbi dak li naħseb. Kont tkellimt. Kien hemm min kien qed imexxiha u ma ħax gost. Irċevejt diversi ittri anonimi. Waħda minnhom kienet iebsa ħafna. Kienet theddida ċara għal ħajti: Jekk ma tagħlaqx ħalqek aħna lesti li nneħħuk min-nofs," irrakkonta Dun Victor. Anke jekk hu rriuta, il-Kummissarju tal-Pulizija ried li jagħtih skorta 24 siegħa kuljum. "Kien riskju li ridt nieħu fil-ħajja. Ma ngħidx li ma bżajtx ta. Speċjalment l-ewwel xahar. Kont inħalli l-karozza barra u meta ndaħħal iċ-ċavetta kont nibża' li nsib xi splussiv u jtajjarni. Jiena bqajt nitħaddet xorta u bqajt nistieden nies u żgħażagħ bil-problema biex jitkellmu fuqha u l-gravità tagħha," kompla jgħid. 'Min kien imexxi d-droga kien jinħeba ... illum jagħmel dan fil-miftuħ' Għaddew ħafna snin. Nistaqsih dwar sejbiet rekord ta' droga f 'Malta. Iżda dawn, allura, ma jfissrux li hawn numru rekord ta' nies jieħdu d-droga? Għandna sitwazzjoni allarmanti? Filwaqt li faħħar il-ħidma tal-Pulizija f 'dan il-qasam, Monsinjur Victor Grech insista kif minkejja s-sorveljanza li hawn, il-problema tant kibret u daħlet fid-djar u fil-postijiet tad-divertiment, li llum, tmur fejn tmur se ssibha. "Dahri ridt tkun trid tagħmel sforz biex tkun taf min qed imexxiha. Illum il-ġurnata mhux wieħed jew tnejn hawn. Mijiet ta' nies li qed imexxu d-droga, f 'kull lokalità. Qabel min kien imexxi d-droga kien jinħeba ... illum il-ġurnata fil-miuħ isiru dawn l-affarijiet, f 'parties, tiġijiet," kompla Dun Victor. Apparti minn hekk fakkar kif minkejja li qabel kienet l-aktar popolari l-kannabis u l-eroina, illum infirxet ħafna l-kokaina, anke għax ma għandhiex l-effetti immedjati ta' drogi oħra. "Kulħadd jaf li meta għandek professjonista jew nies li għandhom ċerta responsabbilità fil-pajjiż u li jieħdu l-kokaina regolari, tistenna li se jkun hemm riperkussjonijiet anke fix-xogħol tagħhom. Għalina dan allarmanti," kompla jgħid il-fundatur tal-Caritas. 'Il-problema qed tikber anke fost it-tfal' Dun Victor spjega kif is-sena li għaddiet biss, resqu quddiem il-Caritas 671 persuna, anke sempliċiment biex jitkellmu u mhux neċessarjament biex jagħmlu programm. "Ma hemmx etajiet jew klassi. Saret problema ta' kulħadd. Jiġu anke żgħażagħ li jkollhom inqas minn 18-il sena. Fil-fatt, Dun Victor Grech. Għandu 90 sena u l-ħidma fil-Caritas man-nies bil-vizzju tad-droga għadha l-missjoni ta' ħajtu. Kif beda jaħdem ma' dawk bil-vizzju? Jinkwieta meta xi ħadd jerġa' jaqa' fil- vizzju? Ħabs jew riabilitazzjoni? U llum x'qed jagħmel? IL-ĦADD 24 TA' NOVEMBRU 2019 • illum Kulħadd jaf li meta għandek professjonista jew nies li għandhom ċerta responsabbilità fil-pajjiż u li jieħdu l-kokaina regolari, tistenna li se jkun hemm riperkussjonijiet anke fix-xogħol tagħhom 'Anke fl-aktar nies żarmati hemm

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 24 November 2019