Illum previous editions

ILLUM 24 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1187472

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 31

14 Kultura YENDRICK CIOFFI Presepju b'xeni mill-Belt Valletta se jkunu fil-qalba tal- Bażilika Papali ta' San Paolo Fuori Le Mura, waħda mill- knejjes l-aktar importanti mhux biss f 'Ruma iżda fid- dinja kollha. Dan il-presepju huwa proprjetà tal-Għaqda Mużikali ta' Sant'Andrija ta' Ħal Luqa, tant li l-istess banda se tkun qed takkumpanja lill-presepju u se ssemma leħinha kemm f 'Ruma u anke l-Vatikan. Il-presepju, huwa ambjentat il-Belt Valletta, tant li tidher il- Berġa ta' Kastilja, il-Knisja tal- Vitorja, it-Teatru Rjal, is-swar u minflok grotta, iċ-ċentru ta' dan il-presepju hija dar tipika Maltija mġarrfa fit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan il-presepju kien inħadem mill-membri tal-Għaqda Mużikali Sant'Andrija fis-sena 2017 fejn kien ġie esebit fis- sede tal-istess Għaqda Mużikali u anke rebaħ l-ewwel post fil- kompetizzjoni nazzjonali tal- presepji. Is-sena li għaddiet, dan il- presepju ġie armat fil-bini tal- Parlament Malti. Il-pasturi, liebsa l-ilbies tradizzjonali Maltin kienu nħadmu mill-artist Jesmond Micallef. Apparti l-pasturi tradizzjonali, wieħed isib ukoll lill-Gran Mastru Jean de Valette, lill-Papa Piju V benefattur tal-Belt Valletta, lil Francesco Laparelli, il-perit li ddisinja l-Belt Valletta, il-kebbies tal-fanali u anke l-mara bl-għonnella. Ma jonqosx lanqas San Ġorġ Preca u t-tfajjel Ġorġ Sapiano, li fl-1883 għamel għall-ewwel darba f 'Malta l-priedka tal- Milied fil-Knisja Parrokjali ta' Ħal Luqa. Ta' min isemmi wkoll li waqt iż-żjara tagħha f 'Ruma, il- banda Sant'Andrija se tkun qed ittella' kunċert fil-Bażilika ta' San Andrea della Valle nhar il- Ġimgħa 6 ta' Diċembru. L-għada, is-Sibt 7 ta' Diċembru, fil-11:00am, se tkun qed tagħmel marċ fil-pjazza tal- Vatikan biex aktar tard iddoqq ukoll waqt l-inawgurazzjoni tal- presepju fil-Bażilika Papali ta' San Paolo Fuori Le Mura. Il-presepju se jkun għall-wiri mis-7 ta' Diċembru sas-7 ta' Jannar. Dwar dan, il-gazzetta ILLUM tkellmet mal-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede, Frank Zammit li kien il-mutur wara din l-inizjattiva. Huwa saħaq li kien ilu jberren f 'moħħu l-ħsieb li dan il-presepju mill-isbaħ ikun espost f 'Ruma u wara li kkunsidra diversi siti, fl-aħħar ta' Ġunju li għadda organizza laqgħa mal-Amministraturi tal-Bażilika, primarjament l-Arċipriet, il-Kardinal James Michael Harvey. Dawn laqgħu l-istedina u hekk il-presepju seta' jħalli Malta biex jitgawda mill-mijiet jekk mhux eluf ta' persuni li jżuru din il- Bażilika Papali kuljum. "Bla dubju, din l-aħbar ġabet ferħ kbir fost il-membri ta' din il-banda Luqija," saħaq magħna l-Ambaxxatur Malti. Din il-wirja u l-okkażjoni għandha wkoll l-appoġġ finanzjarju tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ flimkien mal-Ministeru għat- Turiżmu. Presepju Malti ambjentat fil-Belt Valletta u proprjetà tal-Għaqda Mużikali ta' Sant'Andrija ta' Ħal Luqa se jkun esebit fil-qalba tal-Bażilika Papali ta' San Paolo Fuori Le Mura IL-ĦADD 24 TA' NOVEMBRU 2019 • illum ĦILIET LUQIN FIL-QALBA TA' WAĦDA MILL- AKTAR KNEJJES IMPORTANTI F'RUMA Fuq: L-Ambaxxatur Malti għas-Santa Sede flimkien mal-Kardinal Arċipriet tal-Bażilika Papali ta' San Paolo Fouri Le Mura Il-presepju ambjentat fil-Belt Valletta Ix-xena tan-nattività ambjentata f 'dar tipika Maltija milquta mill- bombi tal-Gwerra

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 24 November 2019