Illum previous editions

ILLUM 24 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1187472

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 24 TA' NOVEMBRU 2019 In-new moon ta' Sagittarius Dan in-new moon ta' Sagittarius ser joħloq opportunitajiet kważi liż-żodijaku kollu. Huwa new moon li ji aħ aktar opportunitajiet lil kull min jixtieq li jkollu ħajja aħjar. Huwa wkoll in-new moon għal cleansing fejn tajjeb li taħtaf dan iż-żmien għalik innifsek, għal darek u għall-madwar tiegħek. Huwa wkoll new moon, li jwittilek it-triq sabiex tagħraf is-saħħa tiegħek fejn ikun ta' gwida sabiex tiggwida aktar lilek innifsek kif tista' tiekol aħjar u żżomm lilek innifsek attiv ukoll. Dan huwa new moon ta' opportunitajiet għal aktar informazzjoni kemm ġenerali jew personali. Ibgħat messaġġ fuq 99013600 jew 79495804. Żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste In-new moon fi ż-żodijaku ta' Sagittarius Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar In-new moon għaż-żodijaku ta' Aquarius ser i sser li trid tkun aktar paċenzjuża għal dak li tixtieq. Hija l-paċenzja biss f 'dan l-istadju li tista' twasslek lejn dak li verament tixtieq. Hekk se tara l-madwar jieħu xejra totalment di erenti minn dak li kien. Irri etti L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27, 29 u 30. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu In-new moon għaż-żodijaku ta' Pisces ser i sser li għandek iċ- ċans li takkwista dak kollu viabbli li jista' jkun ta' gwadann u tkabbir għalik. Kollox ma' kollox dan huwa mument pożittiv għalik fejn tista' tavvanza ħafna aktar barra li tkun kapaċi tegħleb bosta ostakli. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tas-Sibt Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 24 ,26, 28 u 29. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April In-new moon għaż-żodijaku ta' Aries ser ikun i sser li trid tagġti aktar attenzjoni lil dak kollu li jkun qed iseħħ l-madwar tiegħek imma aktar u aktar dak li jkun għaddej k trid tevalwa u tara x'inhu l-aħjar għalik. Iżen dak kollu li riesaq b'għaqal. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 26, 29 u 30. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju In-new moon għaż-żodijaku ta' Taurus ser i sser li trid tbiddel dak li int is-soltu kont tieħu b'ovvju. Issa għandek iċ-ċans li tkun aktar essibbli f 'dak kollu li ser tibda twettaq. Ftakar -esperjenza passata sabiex tagħraf timxi iżjed. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 26, 27, 28 u 30. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju IIn-new moon għaż-żodijaku ta' Gemini ser i sser aktar ippjanar iddettaljat. Il-qofol ta' dan il-mument huwa l-ippjanar għal dak kollu li huwa sini kanti l-karriera li għandek f 'dan il-mument. Tista' tfassal b'aktar attenzjoni u ċertu dettall. Agħraf il-passi li tieħu. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27, 28 u 29. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju In-new moon għaż-żodijaku ta' Cancer i sser mument ta' ri essjoni f 'dak li tixtieq tagħmel. Għalhekk agħraf dak il-punti vitali l-aktar li tista' tirri etti fuqhom u minn hemm 'il quddiem tkun tista' tagħraf il-ħtieġa ta' fejn tista' tavvanza l-aktar f 'ħajtek. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak tal-Ħamis. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 24, 25, 27 u 30. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru In-new moon għaż-żodijaku ta' Virgo huwa mument fejn int trid trabbi l-paċenzja f 'dak li għandek twettaq. Trid tkun aktar f 'postok sabiex b'hekk int minn issa tibda tara tibdil r- riżultati li se takkwista. Agħraf dan u rri etti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 24, 26, 28 u 29. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru In-new moon għaż-żodijaku ta' Libra ser ikun mument fejn trid timxi aktar b'dak li tagħraf u taħseb idealment huwa utli għalik. Dan il- mument hu sensittiv ħafna għalik u trid tirkupra tajjeb mill-iżbalji tal-passat. Għalhekk, parir ta' gwida bħalissa jkun vijabbli għalik. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 26 27, 29 u 30. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru In-new moon għaż-żodijaku ta' Sagittarius ser i sser li int trid tkun aktar formali f 'dak li minn issa ser tibdel madwarek. Trid tagħraf twassal dak li turi b'mod aktar dirett u ddettaljat. Dan huwa mument għalik fejn is-sors ta' komunikazzjoni ser ikun aktar bżonjuż. Agħraf dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 25, 27, 29 u 30. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat- 21 ta' Novembru In-new moon għaż-żodijaku ta' Scorpio ser i sser muemnt ta' għar en. Dan huwa ż-żmien opportun li tagħraf min minn dawk ta' madwarek tista' tafda. Min issa 'l quddiem dan jaf ikun pass di ċli għax ser ikollok taqta' lil xi wħud madwarek. Tibżax. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 24, 26, 28 u 29. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar In-new moon għaż-żodijaku ta' Capricorn ser i sser li int trid tkun aktar preċiż f 'dak li twettaq l-madwar tiegħek. Nuqqas ta' dan jista' jikkawża sitwazzjonijiet daqsxejn ikkomplikati, għalhekk agħmel skeda f 'dak li minn issa trid tibda twettaq. Hekk biss tavvanza. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 27, 28, 29 u 30. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu In-new moon għaż-żodijaku ta' Leo ser i sser mument ta' kuraġġ u determinazzjoni peress li d-determinazzjoni naqset xi it minn ġewwa k dan l-aħħar dan huwa ż-żmien opportun sabiex terġa' tidħol k innifsek u tkompli timxi b'dak il-pass li int tant magħruf għalih. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. Id-dati ideali għalik għal din il-ġimgħa huma: 26, 28, 29 u 30. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 24 November 2019