Illum previous editions

ILLUM 1 December 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1188978

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 1 TA' DIĊEMBRU 2019 L-ewwel ktieb Malti dwar l-Oroskopju Jekk verament tħobb taqra dwar l-oroskopju dan huwa l-ktieb li għandek taqra. Dan huwa l-ewwel ktieb bil-Malti dwar l-oroskopju f 'deettall. Huwa l-ewwel ktieb minn sensiela li ser jibdew joħorġu kull sena. Huwa ktieb miktub kompletament bil-Malti. Ktieb b'informazzjoni xahar b'xahar dwar iż- żodijaku tiegħek. Għalikom il-qarrejja ta' din il-paġna dan il-ktieb sejrin toħduh bi skont ta' 40% meta tippreżentaw din il-paġna. Għal aktar iinformazzjoni ibgħat messaġġ fuq 99013600 jew żuru s-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste L-oroskopju taż-żodijaku f'Sagittarius Mill-Ħadd 1 ta' Diċembru sas-Sibt 7 ta' Diċembru Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar Iż-żodijaku ta' Aquarius ser iwasslek sabiex tkun tista' tagħti dak li verament tixtieq twettaq. Għalhekk bħalissa ara lil min verament tista' tafda b'ċerti kliem sabiex ma' din il-persuna tkun tista' tiaħ qalbek dwar sitwazzjonijiet li ser jersqu lejk, b'hekk din il- gwida tagħmlek aktar fiduċjuża. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas- Sibt L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Libra Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku ta' Pisces jaf jikkawża sitwazzjoni int tagħraf tirranġa jew tirregola aktar il-madwar tiegħek. Hemm possibilità tajba li tista' tilħaq l-għan tiegħek. Mhix ser tkun sitwazzjoni faċli imma se tissielet għal dan. Agħraf biss li qatt m'għandek taqta' qalbek iżda emmen aktar fik innifsek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Taurus Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku ta' Aries iwasslek sabiex pjan li tkun tixtieq twettaq. Taf li dan il-pjan se jagħtik spinta 'l quddiem. għalhekk, tgħaġġilx. Agħraf kull pass minn issa 'l quddiem b'aktar kawtela. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Virgo Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku ta' Taurus ser joffrilek mument li int għandek tagħraf aktar x'tixtieq, kemm għalik u kemm għall-ħajja ta' madwarek. Ma' dan trid tagħraf iżjed ir-responsabbilità li dħalt għaliha b'hekk int trid turi kemm int matur għal dak li int minn issa trid toffri. Agħraf li kull pass minn issa huwa deċisiv. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Capricorn Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku ta' Gemini ser ikun għalik bidu ta' twettiq ġdid u dan mhux ser ikun faċli għalik speċjalment f 'dinja ġdida li int se tipprova. Magħruf li kapaċi tegħleb kull sfida li ssib quddiemek. Din se tkun sfida oħra għalik, però żgur li wara li jirnexxilek ser tħoss dak is-sodisfazzjon. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Aquarius Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku ta' Cancer ser ikun mument ta' riflessjoni dwar esperjenza li int għaddejt minnha it taż-żmien ilu u għal xi raġuni din għadha ddur fil- madwar tiegħek. Dan huwa żmien għaqli li din tista' tingħeleb u b'hekk int tista' tkompli miexja 'l quddiem bla ma jkollok aktar xkien. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Sagittarius Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku ta' Virgo jaf ikollu effett ta' rankatura li kont għaddej minnha dan l-aħħar. Għalhekk agħraf dan kollu li int ser twettaq minn issa 'l quddiem għax dan jaf ikun utli ferm aktar għalik milli fil- fatt int forsi qatt ħsibt. Agħraf dan il-mument għax jekk ma tagħrafx tkun tli l-opportunità. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Gemini Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru Iż-żodijaku ta' Libra ser joffrilek opportunità. Però din l-opportunità se toħloq xi it ta' tensjoni madwarek un taf li fil- mument mhux iż-żmien għal ċerti deċiżjonijiet. Int taf ukoll li bħalissa trid tkun ferm attent minn dak li tagħmel minħabba dak li għaddejt minnu it taż-żmien ilu. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Sagittarius Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku ta' Sagittarius ser iġiblek esperjenza li għaddejt minnha fil-passat u dan ser jikkawża fik ansjetà. Minħabba f 'hekk dan jaf ikun ta' eżami għalik sabiex int tara kemm issa, wara dak kollu li esperjenzajt, int kapaċi tkompli għaddej. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Cancer Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat- 21 ta' Novembru Iż-żodijaku ta' Scorpio ser ifisser iwassal sabiex int tagħraf aktar timxi b'dak li taħseb. Sitwazzjoni madwarek li trid tagħraf taffaċja, taf ukoll li xejn ma jsir malajr għax kollox irid il-ħin tiegħu. Issa huwa l-waqt sabiex tara kemm int kapaċi tegħleb dak li hemm. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Leo Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku ta' Capricorn ser joffrilek sfida sabiex tagħraf tkun iżjed kapaċi tiffaċċja sitwazzjonijiet diffiċli. Għalhekk int għandek tkun ferm kawt f 'dak li jista' jkun riesaq lejk, f 'mument fejn int imdawwar b'ħafna pożittività. M'għandekx tkun imfixkla minn dak li ġej jew qed iseħħ. Għalhekk irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Scorpio Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku ta' Leo ser jagħmlek twebbes aktar rasek sabiex twettaq dak li trid. Dan jaf ikun għalik ta' gwadann sabiex int turi l-vera karattru tiegħek. B'dan int se turi f 'dan il-mument kemm int ta' kredibbilità. Anzi se tagħti twissija li int taf tadatta lilek innifsek għal kull sitwazzjoni li tersaq lejk. Irrifletti sew. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta. L-istilla li se tkun ta' aspirazzjoni għalik ġejja minn Aries Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 1 December 2019