Illum previous editions

ILLUM 6 MAY 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/977915

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Ara paġni 4 u 5 Il-każin tal-banda; xi jfi sser għalihom? Il-Qriema u ż-Żebbuġin jitkellmu... Mir-retweet sal-korruzzjoni. Minn Mintoff għall-IVF. Patri Mark intervistat... Din il-ġimgħa ċċelebrajna Jum il-Ħaddiem. U Muscat u Delia x'kellhom x'jgħidulu lill-ħaddiem? Ara paġni 6 u 7 Ara paġni 12 u 13 Irrifjutat il- ħelsien. Il-Qorti tibża' li jaħrab RAĠEL Malti, ta' dixxendenza Pakistana nżamm arrestat fuq akkużi illi uża dokumenti foloz biex jipprova jakkwista ċ-ċittadinanza. L-Ispettur Anne Marie Xuereb u Omar Zammit akkużaw lil Aziz Ahmad ta' 34 sena minn Tas-Sliema b'iffalsifikar ta' dokumenti. L-akkużat ma ċaħadx il-validità tal- arrest għalkemm qal li mhux ħati, bl- Ispettur Xuereb jikkonferma l-akkużi. Ir-raġel kien impjegat mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin iżda tkeċċa minn dan l-impjieg fl-2015. L-avukat difensur Joseph Pace talab għall-ħelsien mill-arrest iżda l-Ispettur oġġezzjona hekk kif il- prosekuzzjoni kellha dubji dwar id-dettalji personali tiegħu u dwar id- dokumentazzjoni falza ppreżentata, inkluż dawk li juru illi hu akkwista ċ-ċittadinanza Maltija. Il-Pulizija fil- fatt għadhom qed jistennew konferma minn barra dwar l-identità tiegħu. Fil-fatt, l-indirizz li ta lill-pulizija huwa ta' kuġinuh li ilu ma jkun Malta iktar minn tliet snin. Il-Maġistrat Doreen Clarke, irrifjutat li tagħtih il-ħelsien mill- arrest fid-dawl tal-akkużi kontrih, l-investigazzjoni u l-biża' li jaħrab. Nr 603 • 06 ta' Mejju 2018 Riesaq it-turnew tat- tazza tad-Dinja. Kont taf li...? Ara paġna 15 ISSONDAĠĠI IDDISKORSI 75% jaraw l-immigranti bħala piż, imma 51% jħossu li jsaħħu l-ekonomija – 49% jemmnu li l-integrazzjoni suċċess imma 63% jaraw l-immigrazzjoni bħala problema. In-numri -isfond tad-diskorsi ta' Delia u Muscat dwar il-barranin... Ara paġni 8 u 9 VS

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 6 MAY 2018