Illum previous editions

ILLUM 1 JULY 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1000340

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 01 ta' Lulju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Hadt L-Ahbar 09:30 Harbour Life 10:00 Tertuqa 35 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 News 12:15 World Cup Russia 2018 - Highlights Programme 12:45 St. Marys 15:00 World Cup Russia 2018 - Pre Match Programme 16:00 World Cup Russia 2018 - 1B vs 2A 17:45 News 17:55 World Cup Russia 2018 - Post Match Programme 19:00 Ghawdex Illum 19:30 DOC - Doctor On Call 20:00 News 20:50 Maratona tal-Volleyball - Dar tal-Providenza 22:00 Headline News 22:10 Maratona tal-Volleyball - Dar tal-Providenza 23:30 News TVM 2 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:30 Paq Paq On Test 07:45 XKien Gara Tassew 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Il-Quddiesa tal-Hadd 09:45 XJoffri l-Kunvent 10:15 Ilhna Mill-Kottonera 10:45 Ninvestigaw XQed Nieklu 11:30 World Cup Russia 2018 - Preview Programme 12:00 Euronews 12:45 Spice Journey 13:15 Dwarna 14:15 Mixage 14:45 Il-Harsa Ta Ruzann 15:15 Linji Lokali 15:45 Umani 16:15 Madagascar, Id-Dinja tal-An- nimal 17:15 Euronews 18:00 Maratona tal-Volleyball - Dar tal-Providenza 18:55 News for the Hearing Impaired 19:00 World Cup Russia 2018 - Pre Match Programme 20:00 World Cup Russia 2018 - 1D vs 2C 21:45 World Cup Russia 2018 - Highlights Programme 23:00 News In English 23:05 Sports News NET 07:00 NET News 07:30 Life Style (R) 09:00 NET Live (R) 10:00 Telebejgh 12:00 Net News 12:10 Fuq Net 15:00 Net News 15:05 Fuq Net 15:15 Santa Monika (R) 15:45 Telebejgh 16:30 Life Style 18:00 Net Live 19:30 Net News 20:15 Net Live 20:45 Iswed fuq l-abjad 21:45 Net News 21:50 Fejn Ghexna (R) 22:20 Sport Extra (R) 23:00 Net News 23:30 Xandiriet ghal matul il-lejl ONE 06:30 ONE News 06:45 Pink Panther 07:25 Pro- mozzjonijiet u Reklami 07:30 ONE News 07:45 Hinek Twiegeb 08:30 Paperscan 10:00 Ondroad 10:30 Tabor 11:10 Aroma Kitchen 12:10 Amber: Out About 12:30 ONE News 12:35 In d house 13:35 Popcorn 14:10 Mad- Daqqa tGhajn 15:20 Promozzjonijiet u Reklami 15:30 ONE News 15:35 Roadway16:00 Liquorish Daytime (Omnibus) 16:30 Joes Kitchen 17:00 Aqta Kemm 18:00 Fresh Funky 18:30 Zona Dinjija 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 minuta20:35 Maratona ta volleyball 23:30 ONE News ITALIA 1 06:10 Finalmente soli 06:35 Media Shopping 07:00 Finalmente soli 07:20 Chuck 08:01 Looney Tunes 08:10 Holly e Benji: La selezione giovanile del 09:00 Holly e Benji: La selezione giovanile del 09:25 The Flash 11:10 Casa Russia 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 14:05 I Simpson 14:54 I Griffin 15:20 Step Up 3D 16:23 Step Up 3D 17:35 Friends 18:00 Friends 18:30 Studio Aperto 19:00 Due uomini e mezzo 19:31 CSI: Miami 21:20 Twilight 23:50 New Moon CANALE 5 07:45 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:45 Docu- mentario 11:15 Ciak 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:01 La regina di Palermo 15:00 Mondiali Mediaset Live 16:01 Calcio: Coppa del Mondo FIFA 2018 18:00 Mondiali Mediaset Live 19:15 Tg5 19:40 Mon- diali Mediaset Live 20:01 Calcio: Coppa del Mondo FIFA 2018 22:00 Balalaika: Dalla Russia col Pallone ITALIA 1 07:00 Finalmente soli 07:20 Chuck 08:01 Looney Tunes 08:10 Holly e Benji: La selezione gio- vanile del 09:25 The Flash 10:15 The Flash 11:10 Casa Russia 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:47 Sport Mediaset 14:05 I Simpson 14:54 I Griffin Peter 15:20 Step Up 3D 17:35 Friends 18:30 Studio Aperto 19:00 Due uomini e mezzo 19:31 CSI: Miami 21:20 Twi- light 23:50 My Soul to Take RETE 4 07:00 Media Shopping 07:32 Le grandi migrazioni 08:25 Ti regalo una storia 09:00 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 In viaggio con mia figlia 11:30 Tg4 Telegiornale 12:02 Un maresciallo in gondola 12:58 Un maresciallo in gondola 14:02 Donnavventura Summer Beach 15:02 Mi faccio la barca 15:46 Mi faccio la barca 17:15 Lovest selvaggio 18:55 Tg4 Telegiornale 19:15 Ieri e oggi in TV 19:56 Tgcom24 20:30 Tempesta damore 21:15 Umberto Tozzi: 40 anni che ti amo 23:50 Confes- sione reporter RAI UNO 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dellAngelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Es- tate 13:30 Tg1 14:00 Non dirlo al mio capo14:57 Non dirlo al mio capo 15:55 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete 21:25 I bastardi di Pizzofalcone 23:50 Speciale Tg1 RAI DUE 06:00 Il commissario Heldt 06:45 Memex: Sperimen- tiamo! 07:15 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:25 Un ciclone in convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 16:30 Il commissario Lanz 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:07 Lei e la mia ossessione 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate RAI TRE 06:00 Fuori orario. Cose (mai) viste 06:15 Ciclismo 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea estate 12:25 TGR Spe- ciale 13:00 Radici, laltra faccia dellimmigrazione 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 Young and Hungry: Cuori in cucina 14:55 Dalle 9 alle 5... orario continuato 16:40 Cafe Express 18:10 Non ho leta 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione meteo 20:20 Be Happy 20:45 Kilimangiaro: Ogni cosa e illumi- nata 23:35 Tg3 23:49 Meteo 3 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Avengers Infinity War Part 1 (2D) (12A) 11:00, 14:05, 17:05, 20:05, 23:05 Deadpool 2 (15) 14:30, 17:50, 20:50, 22:55 Life of the Party (12A) 14:05, 16:25, 18:40, 21:10 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 11:15, 14:20, 17:30, 20:20, 23:15 Entebbe (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 Maya The Bee: the Honey games (U) 11:50, 14:15, 16:15, 18:25 Let the Sun Shine In (15) 14:10, 21:05 Jeune Femme (15) 16:20 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:20, 14:15, 17:15, 20:15, 23:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 14:30, 18:00, 21:00 Book Club (12A) 14:05, 16:20, 18:45, 21:05, 23:30 Show Dogs (PG) 11:45, 14:00, 16:20, 18:30, 20:40 Ocean's 8 (12A) 11:05, 14:00, 16:20, 18:40, 21:05, 23:30 The Happy Prince (15) 21:05 Hereditary (15) 14:20, 17:40, 20:25, 23:10 Maquia: When the Promised Flower Blooms (Japanese Language with English Sub- titles) 18:35 Sicario 2: Soldado (15) 11:30, 14:30, 17:55, 20:40, 23:20 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:00, 15:30, 21:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 12:45, 18:15 Show Dogs (PG) 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:25, 20:40 The Happy Prince (15) 18:30 Ocean's 8 (12A) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Book Club (12A) 16:00, 20:50 Deadpool 2 (15) 10:05, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Sicario 2: Soldado (15) 10:15, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30,15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Sherlock Gnomes (U) 11:00, 14:00, 16:30 Deadpool 2 (15) 10:40, 13:20, 15:55, 18:30, 21:10 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 15:55, 21:15 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:20, 13:15, 18:35 Book Club (12A) 18:40, 21:00 Show Dogs (PG) 11:00, 14:00, 16:20, 18:40, 20:50 Ocean's 8 (12A) 10:50, 13:50, 16:15, 18:40, 21:05 Sicario 2: Soldado (15) 10:45, 13:25, 16:00, 18:35, 21:10 Hereditary (15) 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:15 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Films li se naraw dan is-sajf Minn Carmel Bonnici Thrillers u films bl- azzjoni American Animals Storja vera ta' erbat iħbieb li jippruvaw jagħmlu l-akbar serqa tal-arti fl-istorja tal-Istati Uniti biex jagħti ftit eċitament lill- eżistenza monotona tagħhom. The First Purge Film li jeħodna fil-bidu tal-ġurnata annwali meta l-mexxejja Amerikani, għal dan il-lejl biss, taw il-permess li kulħadd jista' jikommetti liema reati li jrid. Din il-vjolenza tal-oppressuri tiltaqa' mar-rabja furjuża ta' dawk milqutin u tisplodi b'qawwa kbira. King of the Thieves Kien maħsub, għall-bidu, li serqa ta' diversi miljuni ta' liri saret minn xi gang ta' żgħażagħ ħallelin gwappi. Infatti, kien grupp ta' anzjani ta' bejn is-60 u 70 sena li wettquha billi ma kellhomx x'jagħmlu u kienu mdejqin kif qegħdin jgħixu. Mile 22 Uffiċjal prim tal- Intelliġenza Amerikana mgħejjun minn grupp sigriet ta' persuni qed jipprova jħarrab uffiċjal misterjuż tal-pulizija li jippossedi informazzjoni sensittiva. Peppermint Din hija storja ta' vendetta u tpattija minn omm żagħżugħa li issa trid iddewwaq lir-rivali tagħha l-imrar kollu li kienu għaddewha minnu. Superfly Negozjant Afrikan/ Amerikan tal-kokajina jipprova l-aħħar faċenda tiegħu qatel jħalli dan ix-xogħol. Upgrade Fil-futur qarib, it-teknoloġija tikkontrolla l-aspetti kollha tal-ħajja. Imma, meta wieħed espert ħajtu tinqaleb ta' taħt fuq, l-uniku mezz ta' vendetta li jista' jaddotta hi chip esperimentali tal-kompjuter msejħa Stem. Yardie Fl-1973, fil-Ġamajka tifel ikun xhieda tal-qtil ta' ħuh u wara kap potenti mafjuz jipprotegieh. Wara għaxar snin, imur Londra mal-ħabiba u t-tifla tagħha u hawn il-passat jerġa' jilħaq miegħu. Drammi u films tal- biża' Adrift Ibbażat fuq storja vera dwar koppja li jinħabbu. Dawn jimbarkaw fuq l-avventura ta' ħajjithom - jiffaċċjaw l-eħrex urugani fl-istorja tad-dinja. The Happytime Murders Dawk li fis-snin tmenin kienu ħadmu ġo film televiżiv bil- pupazzi għat-tfal, qed jiġu maqtulin wieħed, wieħed. Il- każ jaqa' f 'idejn ditektiv li kien umiljat politakament. Hereditary Meta l-matrijarka tal-familja Graham tmut, il- familja tat-tifla tagħha jikxfu sigrieti tal-biża' dwar l-antenati tagħhom. The Nun Meta soru żagħżugħa tikkommetti suwiċidju ġo monasteru fir- Rumanija, qassis li l-passat qed ikiddu u waħda novizza li dalwaqt tieħu l-aħħar wegħdi tagħha, jintbgħatu mill-Vatikan biex jinvestigaw affarijiet strambi. Searching Tfajla ta' 16-il sena tisparixxi u missierha, b'mod iddisprat iffittex ħjiel minn fuq il-slaptop tiegħu. The Secret Of Marrowbone Ġuvnott u t-tliet ħutu iżgħar minnu jżommu sigriet il-mewt tal-għażiża ommhom biex jibqgħu flimkien. Preżenza malinna fid-dar tagħhom tibda tippersegwitahom. Slaughter House Rulez Skola Brittanika prestiġġjuza fejn l-istudenti jorqdu hemm, issir il-lok ta' battalja meta f 'sit qrib tinfetaħ bokka mill-art li tnissel terrur kbir. Slender Man Raġel twil, irqiq, b'figura li tbeżża' u b'idejn itwal min-normal jgħidu li hu responsabbli ta' ħafna tfal u teenagers li sparixxew.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 1 JULY 2018