Illum previous editions

illum 8 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1002134

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

Il-Ħadd 08 ta' Lulju 2018 | illum 21 Kien Lulju tal-2015 meta ktibt l-ewwel artiklu f 'din il-paġna. Minn dakinhar sal-lum din il- paġna kienet ta' sodisfazzjon kbir personali b'dak li wettaqt. Paġna li tiġbed eluf ta' qarrejja. F'dawn it- tliet snin il-paġna tiegħi rat diversi tibdil u dan biex int, bħala qarrej tkun aktar komdu taqra. Il-paġna to ri oroskopju dettaljat u mil- kummenti tagħkom jidher li dan huwa l-aqwa oroskopju bil-Malti. Ma' dan ikun hemm ukoll tagħrif ieħor dwar: iż-żodijaku, il-qmura, kompetizzjonijiet u anke rakkonti li beħsiebni nerġa' nibdihom imkien mal-kummenti tagħkom. Għalhekk għeżież qarrejja li taqraw din il-paġna kemm online kif ukoll mill-gazzetta, minn qalbi Namaste L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku ta' Aquarius se jġiegħlek taħseb dwar dak kollu li ġej f 'dawn il-ġranet. Għalhekk issa li taf b'dan għandek tagħraf li kull sitwazzjoni tista' taffaċja għandek tirrifletti aktar dwar dak li tagħmel sabiex tkun tista' tagħżel l-aħjar direzzjoni. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 10, 12 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku ta' Pisces se jġiegħlek tagħraf il-mod ta' tkattir ta' aktar responsabbiltà fl- abbiltà li għandek madwarek. Jista' jkun li qabel din il-fażi int kont illaxkajt fit mir-responsabbiltà. Għalhekk issa se terġa' tidol lura b'aktar ħeġġa sabiex twassal il-messaġġ tegħek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 11 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Capricorn Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku ta' Aries ser jagħtik impatt sensittiv qawwi ġewwa fik li mhux normali li int tkun daqstant sensittiv. Imma dan il-perjodu, b'din l-emozzjoni, ser jgħinek tiġbed aktar simpatija lejk. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8,9,11 u 12 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Leo Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku ta' Taurus ser jagħtik impatt enerġetiku ġewwa fik u qed tħoss aktar saħħa mis-soltu. Din l-enerġija se tagħtik iċ-ċans sabiex iżżid xi nuqqas. Issa se tħossok b'saħħtek biżżejjed tant li wara ġurnata xogħol tmur sal- g y m jew timxi mixja. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9,10, 12 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Virgo Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku ta' Gemini se joffrilek impatt ta' kuraġġ aktar minn qatt qabel. Dan sabiex tikkumbatti l-mewġ li qed taffaċja b'mod partikolari fil-karriera tiegħek. Dan għandu jqawwilek il-moral sabiex tagħraf aktar l-opportunitajiet li resqin lejk. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 11, 12 u 13 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku ta' Cancer ser jħallilek impatt fis- saħħa tiegħek. Dan ma kienx riżultat ta' xi mard jew dgħufija personali imma ġej mill- effett ta' sistema żodijaka. Għalhekk f 'dawn il-ġranet l-impatt tiegħek ser ikun aktar b'saħħtu mis-soltu u dan ikun fattur importanti għalik. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 13 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Pisces Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku ta' Leo se joffrilek twemmin aktar mis-soltu f 'dak li int kont temmen fik innifsek ftit taż-żmien ilu u dan għandu jkun ferm utli għalik sabiex f 'din id-direzzjoni int temmen fil-ħila u fil-kapaċità tiegħek u tagħraf li kapaċi tmexxi lilek innifsek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 11, 12 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Scorpio Leo huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku ta' Virgo se jurik kif int se tikkonfronta lil min bħal qisu jrid jgħaddik minn għajn il-labra. Issa int trid toqgħod ferm attent għax dak li int tħoss ġewwa fik ikun forma ta' għodda sabiex tkattar lilek innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8,9, 11 u 12 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Aries Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku ta' Libra se jagħmlek tagħraf sabiex tibda tħejji l-ħsieb li jiġġenera dwar ċertu deċiżjonijiet li fil-passat kont tkun trid xi forma t a t - tieni opinjoni għalkemm fl-aħħar mill-aħħar trid tkun int sabiex tasal tieħu d-deċiżjonijiet. Agħraf din il-fażi. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u aħdar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 11, 13 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Gemini Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku ta' Scorpio f 'dan il-mument se jgħinek tagħraf aktar xi deċiżjoni li se tkun riesqa lejk fiż-żmien qarib li din id-deċiżjoni se toffrilek impatt differenti fil-format tal-ħajja li llum għandek u kif qed tgħixha. Agħraf sabiex tavvanza. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 13 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Taurus Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku ta' Sagittarius se jorganizzak aktar kif int se tibda tippjana jew tħejji lilek innifsek aħjar milli kont. Issa trid iżżomm il-pass li għalkemm ser ikun hemm dan l-effett madwarek trid iżżomm mal-ħsieb li kellek qabel bdejt tħoss dan. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 11, 13 u 14 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Aquarius Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku ta' Capricorn ser jiggwidak kif se żżomm dak li rnexxielekx tkattar madwarek. Għalkemm ser ikun hemm xi ftit mumenti ta' tfixkil però mill-esperjenzi passati tiegħek trid tagħraf iżżomm sod f 'dak li hemm madwarek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8,9, 12 u 13 L-istilla li f 'dan il-mument se toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru L-Oroskopju mill-Ħadd 8 ta' Lulju sas-Sibt 14 ta' Lulju kopju mill-Ħadd 8 ta' Lulju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Għeluq 3 snin ta' dan l-artiklu F'din l-okkażjoni speċjali għalikom il-qarrejja ta' din il- paġna qed no ru 50% skont fuq l-ewwel ħarġa tal-ktieb tiegħi u xahar oroskopju b'xejn. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600. Namaste aktar informazzjoni aktar informazzjoni aktar informazzjoni

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 8 July 2018