Illum previous editions

illum 8 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1002134

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 08 ta' Lulju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 08:00 Personaggi – Repetizzjonijiet 12:00 L-aħbarijiet ta' Televixin Malta 12:15 St Mary's 14:45 Tertuqa 35 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:05 It-Triq – Repetizzjoni- jiet 18:00 Aħbarijiet fil-qosor 18:15 Għawdex illum 18:45 Fil-ġnien ma' Melo 19:15 Mill-imħazen tal-festa 19:45 Paġna minn ktieb 20:00 L-aħbarijiet ta' Televixin Malta 20:50 DOC – Doctor On Call – Repetizzjonijiet 21:00 Unplugged Malta 22:00 News headlines 23:15 Aħbarijiet fil-qosor TVM2 06:00 EuroNews 07:30 Paqpaq on Test – Repetizzjoni- jiet 07:45 X'kien ġara tassew – Repetizzjonijet 09:00 Quddiesa tal-Ħadd 09:45 Teledrammi – Nostalġija u Tifkiriet – Repetizzjonijiet 10:45 Ilħna mill-Kottonera – Repetizzjonijiet 11:15 Ninvestigaw x'qed nieklu – Repetizzjonijiet 12:00 EuroNews 12:45 Mill-imħazen tal-festa 13:15 Dwarna – Repetizzjonijiet 14:15 Mixage 14:45 Il-Ħarsa ta' Ruzann 16:15 Madagascar – Id-dinja tal-annimali 17:15 EuroNews 19:15 Paġna minn ktieb 19:30 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 21:45 News In English 23:35 Aħbarijiet Sportivi NET 06:30 Net News 07:00 Telebejgh 08:00 Analiżi 08:30 Telebejgh 09:30 Forcina – Lunzjata Hal Balzan 11:15 Sqallija ma' Ron 12:00 NET News 12:05 Telebejgh 13:35 Jekk Joghgobkom (ripetizzjoni) 14:30 Drama - It-tfal jiġu bil-vapuri 15:00 NET News 15:05 Drama - It-tfal jiġu bil-vapuri 16:45 Candid Week & more (ripetizz- joni) 17:00 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Replay Taz- za tad-Dinja 2018 18:45 Forcina – Lunzjata Hal Balzan 19:30 NET NEWS 20:15 Forcina – Lunzjata Hal Balzan 21:45 NET News 21:50 Forcina – Lunzjata Hal Balzan 23:00 NET News 23:30 Replay Tazza tad-Dinja 2018 (ripetizzjoni) 00:00 Xandiriet ghal matul il-lejl ONE 06:30 ONE News 06:50 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:45 Popcorn: Review (r) 09:00 Paperscan 10:30 Joe's Kitchen (r) 11:00 Tabor 11:30 Amber: Out&About (r) 11:40 Country Jamboree (r) 12:30 One News 12:35 Mad-daqqa t'għajn (r) 13:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 14:00 Telebejgħ 15:00 Tul il-kosta maltija (r) 15:30 ONE News 15:35 Arani Issa (r) 18:00 Fresh & Funky (r) 18:30 Żona Dinija 19:30 ONE News 20:15 Bomba (r) 20:40 Stejjer wara it-tmienja (r) 21:30 Determinati (r) 22:20 Amber Out & About (r) 22:30 Per- fect Match (r) 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejla RAI UNO 06:00 Rai News 06:30 A sua immagine 07:05 Overland 18: Le strade dellIslam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua immagine 12:00 Recita dellAngelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua im- magine 12:20 Linea Verde Estate 13:30 Tg1 14:00 Non dirlo al mio capo 15:55 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete 21:25 I bastardi di Pizzofalcone RAI DUE 06:45 Memex: Sperimentiamo! 07:15 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:25 Un ciclone in convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 15:30 Il commissario Lanz 16:30 Squadra Speciale Lipsia 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:07 Il marito che non ho mai con- osciuto 22:45 Blue Bloods RAI TRE 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 08:55 Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn 10:20 Doc Martin 11:05 Italian Beauty 12:00 Tg3 12:25 Quante storie 13:00 Radici, laltra faccia dellimmigrazi- one 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 2018 Tour de France 17:30 Tour de France: Processo alla tappa 18:10 Non ho leta 2 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione meteo 20:00 Blob 20:30 Storie del genere 21:15 Delivery Man 23:05 Tg3 RETE 4 06:40 Tg4 Night News 07:00 Media Shopping 07:32 Life Story 08:25 Ti regalo una storia 09:00 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 In viaggio con mia figlia 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Anni 50 14:04 I due carabinieri 16:44 La collera del vento 18:55 Tg4 Telegiornale 19:30 Ieri e oggi in TV 19:50 Tempesta damore 21:15 Una serata... bella senza fine! CANALE 5 06:00 Tg5 Prima pagina 08:46 Documentario 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:01 La regina di Palermo 16:30 Domenica Rewind 19:05 Mondiali Mediaset Live 20:00 Tg5 20:40 Paperissima Sprint 21:25 Poldark 23:32 Il patto dei lupi ITALIA 1 08:06 Looney Tunes 08:15 Holly e Benji: Corri per il domani! 08:40 Che campioni Holly e Benji!!! 09:00 Dragon Ball Super 09:25 The Flash 11:10 Casa Russia 12:25 Studio Aperto 12:40 Superbike 14:00 I Simpson 14:55 I Griffin 15:20 Ballare per un sogno 17:30 Dance Your Style: Red Bull 18:30 Studio Aperto 19:00 Due uomini e mezzo 19:31 Law and Order: Unita vittime speciali 21:20 Io sono tu Eden Cinemas St Julian's Tel: 23 710400 Adrift 11:30, 14:05, 16:20, 18:35, 20:55, 23:10 Avengers Infinity War Part 1 (2D) (12A) 11:05, 14:20, 20:30 Deadpool 2 (15) 11:35, 14:25, 17:50, 20:50, 22:55 Hereditary (15) 14:20, 18:00, 20:50, 23:30 In the Fade (12A) 14:10, 18:50 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 14:30, 18:00, 21:00 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:30, 14:15, 17:15, 20:10, 23:00 Life of the Party (12A) 20:30 Maya The Bee: the Honey games (U) 11:30, 14:15, 16:15, 18:25 Ocean's 8 (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:05, 23:30 Patrick (PG) 11:35, 14:10, 16:25, 18:30, 20:45, 23:05 Show Dogs (PG) 11:45, 14:00, 16:20, 18:25, 20:40 Sicario 2: Soldado (15) 14:30, 18:10, 20:55, 23:20 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 14:15, 17:40, 20:30 The Bookshop (12A) 16:25, 21:10 Embassy Cinemas Valletta Tel: 21 227436, 21 245818 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:00, 15:30, 21:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 12:45, 18:15 Show Dogs (PG) 10:00, 12:05, 14:10, 16:15, 18:25 Sicario 2: Soldado (15) 20:40 Deadpool 2 (15) 15:50, 18:25, 21:05 Ocean's 8 (12A) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Hereditary (15) 10:20, 13:30, 16:00, 18:35, 21:10 Adrift (12A) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30,15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel: 21 581787, 21 581909 Deadpool 2 (15) 10:40, 13:20, 15:55, 18:30 Adrift (12A) 11:05, 13:25, 16:00, 18:30, 20:45 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 10:20, 13:15, 18:35 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 15:55, 21:05 Show Dogs (PG) 11:00, 14:00, 16:20, 18:40, 20:50 Ocean's 8 (12A) 10:50, 13:50, 16:15, 18:40, 21:05 Sicario 2: Soldado (15) 21:10 Hereditary (15) 10:40, 13:20, 16:00, 18:40, 21:10 Patrick (PG) 11:00, 14:00, 16:30, 18:35, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema It-23 edizzjoni tal-Ġurnata Nazzjonali taċ-Ċinema ILKRS għandhom il- pjaċir iħabbru li t-23 edizzjoni tal-Ġurnata Nazjonali taċ-Ċinema se ssir nhar is-Sibt 14 ta' Lulju 2018. Dakinhar fis-swali se jidhru mhux inqas minn 10 films ġodda jew maħruġin riċenti bil-prezz imraħħas, mid-9.00am sa tard bil- lejl. Fis-Citadel Ċinema t'Għawdex il-wiri jibda mill-4.00pm. Dawn li ġejjin huma xi wħud mill-films li se jintwerew f 'dik il-ġurnata fl-Eden, Embassy, Empire, Gallarija u Citadel Cinemas. 1. Skyscraper. Will Sawyer, eks veteran Amerikan tal-gwerra li kien jaħdem mat-tim ta' salvataġġ tal- FBI, issa qed jieħu ħsieb is-sigurtà f 'binjiet tassew għoljin. Waqt xogħol f 'Hong Kong, isib li l-aktar bini għoli u suppost sigur ħa n-nar u l-ħtija waqgħet fuqu. Will ikollu jaħrab, waqt li jipprova jfittex il-ħatjin u anki jsalva lil familtu maqbudin ġewwa. 2. Incredibles 2. Il-familja kollha supereroj jgħaddu minn avventura gwappa waqt li jiffaċċjaw avversarju qalil f 'dan il-film animat. 3. Adrift. Storja vera dwar koppja żagħżugħa li jinħabbu, isalpaw f 'oċean fejn iħabbtu wiċċhom ma' wieħed mill-agħar urugani fl-istorja tad-dinja. 4. Patrick. Sarah tinsab fi stat mill-agħar ta' ħajjitha u ma trid lil ħadd jieħu ħsiebha. Meta hi tiret kelb imfised jismu Patrick mingħand nannitha wara mewtha, ħajjitha tibda titranġa. 5. Hereditary. Wara l-mewt tal-matrijarka, familja li tinsab f 'luttu tintlaqat minn traġedja, sitwazzjonijiet tal-biża' u anki jiskopru sigrieti oskuri. 6. Sicario 2: Soldado. Il-gwerra bejn il-kartelli tad-droga fuq il-fruntiera ta' bejn l-Istati Uniti u l-Messiku ħraxet sew. Issa qed jiġu ttraffikati t-terroristi. L-Aġent tal- FBI Matt Graver jerġa' jingħaqad mal-misterjuż Alejandro. 7. Oceans 8. Debbie, oħt Danny Ocean, ippjanat bir- reqqa, meta kienet il-ħabs, serqa ta' djamanti waqt il- wirja lussuża annwali Met Gala ta' New York City. 8. Jurassic World: Fallen Kingdom. Fuq il-gżira tad- dinosawri l-vulkan beda jiżbroffa b'qilla kbira. Owen u Claire jmorru hemm biex isalvaw dawk li baqa'. 9. Deadpool 2. Id-disklu Wade Wilson, magħruf bħala Deadpool jiġbor grupp ta' oħrajn mibdulin bħalu biex jipproteġu tifel b'abbiltajiet sopranaturali minn bniedem/robot jismu Cable li kapaċi jivvjaġġa matul iż-żmenijiet. 10. Show Dogs. Max, kelb Rotweiler goff tal-pulizija se jkollu jaħdem baxx baxx biex jieħu sehem f 'wirja prestiġġjuza ma' ħabibu uman, forsi jiskansaw diżastru. Min jaħseb kmieni għall- biljetti ma jiddispjaċihx.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 8 July 2018