Illum previous editions

illum 8 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1002134

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 31

Aħbarijiet 4 LIMMIGRAZZJONI hija kwistjoni li għandha diversi wċuħ u li allura toħloq diversi dilemmi. Dilemmi soċjali u morali għal diversi politiċi kif ukoll għall-Unjoni Ewropea kollha. Ħafna drabi dak li huwa sew u ġust u dak li huwa uman u ħanin, mhux neċessarjament huwa dak li hu popolari u li jinżel tajjeb mal-elettorat. Għaldaqstant politiku jiġi f 'sitwazzjoni li jrid jagħżel bejn dak li huwa sew u dak li se jakkwistalu biżżejjed voti biex iżomm lilu nnifsu fil-poter. Bejn dak li huwa strettament legali u dak li huwa morali. Din il-gazzetta tat ħarsa lejn id-dilemmi morali, soċjali u politiċi li tqajjem din il-kwistjoni li hija tant kumplessa. illum | Il-Ħadd 08 ta' Lulju 2018 agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham L-Immigrazzjoni; id-dilemmi li qed Min jgħid 'pushback' min jgħid 'integrate'. Bejn il-liġi u l-korla tal-votanti. Bejn dak li hu moralment korrett u l-popolarità. L-ILLUM tagħti ħarsa lejn ftit mid-dilemmi li qed tiff aċċja l-UE bil-kwistjoni tal- immigrazzjoni Ngħinu u nsalvaw il-ħajjiet għax l-ewwel prinċipju jibqa' l-ħajja jew inżommu sod mal-liġi biex ma jinħolqux preċedenti... L-ewwel dilemma u waħda mill-akbar hija din. Hemm dgħajsa, bħalma kienet l-MV Lifeline, li lanqas biss tinsab fl-ibħra Maltin u li Malta m'għandha ebda obbligu li ssalvaha. Mela allura għaliex pajjiżna intervjena kif fil-fatt għamel? Id-dilemma hija illi jekk pajjiżna (jew kwalunkwe pajjiż ieħor) jintervjeni, il-Gvern ikun akkużat minn faxxa tal-poplu illi qed joħloq preċedent. U fil-fatt, dan huwa minnu. Għaliex bl-għarfien illi dejjem se jkunu salvati, l-immigranti se jsibu raġuni tajba u kunfidenza biżżejjed biex jaqsmu u b'hekk jagħmlu l-vjaġġ. Iċ-ċans li jkunu salvati huwa kbir u kbir ukoll iċ-ċans li immigrant jispiċċa f 'dak il-pajjiż fejn jixtieq li jmur. Min-naħa l-oħra jekk il-Gvernijiet ma jintervjenux ikunu qed jistiednu r-riskju ta' mwiet u/jew mard serju. L-ebda Gvern, pajjiż jew poplu ma jrid li jkollu fuq il- kuxjenza tiegħu tant imwiet, apparti li jkunu qed jinkisru d-drittijiet tal-bniedem għall-ħajja kif ukoll għall-ażil. Fil-fatt inkunu qed niksru d-Dikjarazzjoni Universali tan-Nazzjonijiet Uniti li tgħid illi kull persuna għandha dritt għall-ħajja (artiklu 3), li kull persuna għandha dritt ta' moviment ħieles fil-pajjiż kif ukoll id-dritt li jitlaq jew jirritorna fil-pajjiż (artiklu 13) u kulħadd għandu dritt li jfittex u jgawdi minn ażil f 'pajjiż ieħor (artiklu 14). Il-pajjiż ikun qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea wkoll hekk kif din, kif irrappurtat fuq din il-gazzetta nhar il-Ħadd li għadda, tesiġi illi Stat Membru għandu jsegwi l-liġijiet u konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem li lkoll jagħtu prijorità lill-ħajja umana u jsalva jew jgħin immigranti li jkollhom problema ta' saħħa. Dan ifisser illi jekk pajjiż ma jaċċettax immigranti għax m'għandux obbligu jaċċettahom, ma jkun qed jikser ebda liġi. Jekk dawn jibqgħu fil-baħar minkejja problemi ta' saħħa jew potenzjalment mewt jista' jkun li jkun qed jikser konvenzjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem meta jirrifjuta li jagħti l-għajnuna. Niftħu ċentri ta' pproċessar tal-ażil u nkissru lit- traffikant jew ma niftħu xejn għax noħolqu preċedent. Qed isiru proposti, fosthom mill-Partit Popolari Ewropew (EPP), biex jinfetħu ċentri ta' pproċessar ta' applikazzjonijiet ta' ażil. F'kelma waħda jekk tkun interċettata dgħajsa bl-immigranti, din id-dgħajsa tittieħed dejjem f 'dan il-pajjiż, sakemm ikunu eżaminati l-applikazzjonijiet kollha tal-ażil. Ma ninsewx ukoll li dan qed iseħħ fil-kuntest illi l-Liġi Ewropea wkoll tispeċifika b'mod ċar illi l-immigrant għandu dejjem ikollu d-dritt li jgħaddi mill-proċess ta' applikazzjoni ta' ażil. Min-naħa dawn iċ-ċentri, jekk ikunu f 'pajjiż fit- Tramuntana tal-Afrika, ikunu jfissru l-qerda totali jew kważi tat-traffikar tal-bnedmin mill-kosta tal-Libja għall- Mediterran (ħalliha li t-traffikar jibda minn ħafna qabel dawn l-immigranti jaslu l-Libja). Li tneħħi lit-traffikant u tagħmel ċentru ta' ażil tista' tfisser trattament uman u ġust lill-immigrant, vjaġġi siguri u allura protezzjoni tal-ħajja umana. Id-dilemma hija illi ladarba/jekk l-Ewropa se tkun qed tiftaħ dawn iċ-ċentri, awtomatikament se tkun qed tistieden lill-immigranti jidħlu fil-kontinent għax se jkunu dejjem aċċertati li jgħaddu mill-proċess ta' applikazzjoni ta' ażil. Dan jista' jfisser illi n-numru ta' immigranti deħlin fl-Ewropa, potenzjalment, jiżdied ħafna.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 8 July 2018