Illum previous editions

illum 19 August 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1016516

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 19 ta' Awwissu 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Mada- gascar 09:30 Harbour Life 10:00 Il-Progett 11:00 Ghanafest 2017 12:00 News 12:15 Promotional Content 13:00 St Mary 15:30 Tertuqa 35 16:00 News 16:05 It-Triq 16:20 Malta u lil hinn minnha 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Fil- Gnien ta' Melo 19:15 Mill-Imhazen tal-festi 19:45 Pagni minn Ktieb 20:00 News 20:50 DOC 21:00 Unplugged Malta 22:00 TVM.COM.MT News 22:05 Skjetti 23:10 NEWS TVM 2 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:30 Paq Paq on Test 07:45 X'Kien Gara Tassew 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Nostalgija u Tifkiriet 10:15 X'Joffri l-Kunvent 10:45 Ilhna mill- Kottonera 11:15 Ninvestigaw X'Qed Nieklu 12:15 Euronews 12:45 Mill_imhazen tal-Festa 13:15 Dwarna 14:15 Mixage 14:45 Il-Harsa ta' Ruzann 15:15 Ghanafest 2016 16:15 Madagascar 17:15 Euronews 18:00 Spice Journey 18:30 Who are we 19:15 Pagni minn ktieb 19:30 News for the Hear- ing Impaired 19:45 Venere 20:15 Rajt ma Rajtx 21:45 News in English 22:00 Vigilante 23:05 Sports News Net 7:00 NET News 7:30 Forcina - Festa Santa Marija Mosta 10:00 Telebejgh 12:00 NET News 12:10 Il-Festa 1:00 Simpatici 1:45 Telebejgh 2:15 Sim- patici 3:00 NET News 3:05 Telebejgh 4:30 It's Morris 5:25 Telebejgh 6:00 NET News 6:05 Ter- razza 7:30 NET News 8:45 Mr. Fisherman 9:45 NET News 9:50 Forcina - Festa Santa Marija Mosta 11:00 NET News One 7:45 Promozzjonijiet u Reklami 7:50 Muzika minn Malta 8:00 Esperti 8:30 ONE News 8:45 Sketches mad-Dulli 9:00 Achieve 10:00 Id-Dar tas-Soru 11:00 Telebejgh 11:50 Zona Sport 12:25 Prime Time Preview 12:30 ONE News 12:35 Espresso 2:00 Telebejgh 3:00 Ieqaf 20 Minuta 3:30 ONE News 3:35 Prime Time Preview 3:40 Perfect Match 4:45 Sajf ma' Gaffiero 6:20 Telebejgh 6:40 Klassi Ghalina 7:30 ONE News 8:15 Bomba 8:35 Coverage 9:15 Fresh & Funky 9:45 Prime Time Preview 9:50 Division 7 11:00 Ondroad 11:30 ONE News Rete 4 7:00 Media Shopping 7:32 Due mafiosi con- tro Goldginger 9:40 Carabinieri 10:40 Ricette all'Italiana 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Pa- rola di pollice verde 1:00 Un detective in corsia 2:00 Lo sportello di Forum 3:33 Flikken: Coppia in giallo 4:29 Straziami, ma di baci saziami 6:55 Tg4 Telegiornale 7:32 Donnavventura 7:50 Tem- pesta d'amore 9:19 Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto 11:42 Ferie d'agosto 11:37 American Graffiti Italia 1 6:45 Media Shopping 7:00 Chuck 7:41 Zig & Sharko 7:48 Taz-Mania 8:11 What's New Scooby- Doo? 9:00 I Flintstones 9:55 Mr. Bean 10:25 A&F: Ale e Franz Show 12:25 Tutta colpa di Galileo 12:25 Studio Aperto 1:05 Sport Mediaset 1:44 Futurama 2:10 Il segreto del mio successo 4:25 Sixteen candles: Un compleanno da ricordare 6:17 Tom & Jerry 6:30 Studio Aperto 7:00 Sport Media- set 7:31 Law & Order: Unità vittime speciali 9:20 Poliziotti fuori: Due sbirri a piede libero 11:35 Lo scherzo perfetto Canale 5 7:00 Tg5 Prima pagina 7:59 Tg5 mattina 8:45 Speciale TG5 10:20 Documentario 11:00 I menù di Giallo Zafferano 12:00 Melaverde 1:00 Tg5 1:40 L'arca di Noè 2:01 Amori e incantesimi 4:16 Occhio a quei due 6:45 Il segreto 8:00 Tg5 8:40 Paperissima Sprint 9:26 Ultimo: L'occhio del falco 10:40 Aspettando Pressing Rai Uno 7:05 Overland 16: Le strade degli Inca - Bolivia e Perù 8:00 Tg1 8:20 Linea blu 9:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua immagine 12:20 Linea Verde Estate 1:30 Tg1 2:00 Il restauratore 3:55 I migliori de I migliori anni 6:45 Reazione a catena 8:00 Tg1 8:35 Te- chetechetè 9:25 L'allieva 11:35 Speciale Tg1 Rai Due 6:00 Il nostro amico Charly 7:25 Il nostro amico Kalle 8:55 Summer Voyager 9:39 Meteo 2 9:45 TG2 Vintage Dossier 10: 35 Un ciclone in convent 11:20 Quando chiama il cuore 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 Tutto il bello che c'è 1:50 Tg2 Medicina 33 2:00 Il gioco della follia 3:35 Squadra Speciale Cobra 11 5:10 Gli specialist 6:10 Il palio di Siena 8:00 LOL :-) 8:30 Tg2 20:30 9:05 Papà a tempo pieno 9:25 Rosewood 11:50 Be Quiet Talent Show Rai Tre 6:58 Rai News 8:00 L'ultima violenza 9:39 Anima persa 11:10 FuoriRoma 12:00 Tg3 12:15 Quante storie 1:15 Passato e presente 2:00 Tg Regione 2:20 Tg3 3:00 La signora del West 3:45 Fuoriclasse 5:35 Geo magazine 7:00 Tg3 7:30 Tg Regione 7:51 Tg Regione meteo 8:00 Blob 8:25 Voxpopuli 8:45 Be Happy 9:15 Linea di separazione 11:45 Tg3 11:20 La mia passione 12:15 Diario civile Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Ocean's 8 (12A) 20:40 Skyscraper (12A) 14:00, 16:15, 18:35, 21:00 Incredibles 2 (U) 10:55, 13:30, 16:05, 18:40 The First Purge (R) 21:15, 23:25 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:10, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10, 23:40 Hotel Artemis (15) 14:15, 16:25, 18:30, 20:40 Mission: Impossible – Fallout (12A) 14:20, 17:25, 20:30, 23:00 Hotel Transylvania 3: A Monster Vaca- tion (PG) 11:50, 14:05, 16:20, 18:35, 20:50 A Prayer Before Dawn (12A) 13:40, 18:45 Ant-Man & The Wasp (12A) 16:05, 23:10 Ant-Man & The Wasp 3D (12A) 13:30, 16:00, 18:30, 21:05, 23:40 Sicilian Ghost Story (15) 16:10, 21:15 Teen Titans Go! To The Movies (PG) 11:25, 14:10, 16:20, 18:30 The Meg (12A) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 The Giant Pear (U) 11:45, 14:15, 16:15, 20:30 Disney's Christopher Robin (PG) 11:40, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 The Darkest Minds (12A) 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, 23:30 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 The Meg (12A) 10:20, 13:30, 15:55, 18:20, 20:50 The Incredibles 2 (U) 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Ant-Man & The Wasp (3D) (12A) 13:15, 15:45, 18:15, 20:45 Mission: Impossible – Fallout (12A) 14:15, 17:30, 20:30 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Incredibles 2 (U) 10:00, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Hotel Transylvania 3: A Summer Va- cation (PG) 10:00, 13:30, 16:30, 18:40, 20:50 Teen Titans Go! To The Movies (PG) 11:00, 13:30, 16:30, 18:35, 20:45 Ant-Man and the Wasp 3D (PG) 10:30, 13:15, 16:00, 18:30, 21:05 The Meg 3D (12A) 13:20, 18:40 The Meg (12A) 10:45, 16:15, 21:05 Mission Impossible – Fallout (12A) 21:00 The Darkest Minds (12A) 10:45, 13:35, 16:05, 18:35, 20:55 Films fiċ-ċinema TV/Ċinema IL-KARATTRI/ ANNIMALI tassew ħelwin li jgħixu f 'Hundred Acre Wood, maħluqin mill-awtur A. A. Milne fl-1924, tassew ġabu ferħ u divertiment fit-tfal kollha (u anki f 'ħafna adulti). L-ors żgħir, Winnie the Pooh li jħobb l-għasel u sħabu l-oħrajn saru rinomati mal-qarrejja ta' kullimkien. Kien imss li t-tfajjel uman, Christopher Robin, ħabib ġenwin tagħhom ukoll ikollu l-istorja tiegħu. Wara Goodbye Christopher Robin (2017), il-produzzjoni ġdida Christopher Robin tiftaħ bit-tfajjel jinforma lill- orsett li l-ġranet sbieħ, liberi u ta' bla ħsieb li kien iqatta' magħhom fil-foresta se jintemmu. Hu issa sar ġuvnott u se jkollu jattendi skola fejn jorqod hemm. Wara li jservi fil-gwerra u jgħaddu s-snin, issa adult, Christopher (McGregor) għandu mara, Evelyn (Atwell) u tifla, Madeline (Carmichael), qed jaħdem anki fil-weekend, mhux jitħallas biżżejjed u bl- imgħallem tiegħu fitt daqs id-dubbien. Meta Pooh jiġi jżuru jerġa' jingħaqad mill-ġdid mal-ħbieb tal-foresta. Hu jkollu jinżel Londra biex jindirizza laqgħa dwar problemi finanzjarji tal- kumpanija fejn jaħdem, però xi karti bżonjużi jtirulu mar-riħ. Madeline b'kumbinazzjoni tiltaqa' ma' Pooh, Tigger, Eeyore u Piglet. Dawn iħallu l-bosk biex imorru Londra biex jagħtu dokument speċjali lil Robin. Huma jridu jgħinu lil ħabibhom jissalvagwardja l-impjieg tagħhom, lill-kumpanija u fl-istess ħin jingħaqdu flimkien mal-familja tal-għażiż ħabibhom u b'hekk jiskopru mill-ġdid il-ħbiberija ta' qabel u japprezzaw ħajja aktar sempliċi, trankwilla, ferrieħa u pjaċevoli bħal dik ta' ħafna snin qabel. Christopher Robin jurina avventura li tmiss il- qalb, ta' nostalġija u ta' tibdiliet li bilfors irridu nagħmlu meta nsiru aktar maturi. Barra l-atturi reali, l-annimali ġentili u ġenjali wkoll jitkellmu. Christopher Robin Atturi Ewlenin: Ewan McGregor; Hayley Atwell; Bronte Carmichael; Mark Gatiss. Vuċijiet Ewlenin: Jim Cummings; Brad Garrett; Peter Capaldi; Toby Jones; Sophie Okonedo. Direttur: Mark Foster. Maħruġ minn KRS Releasing Tul: 104 min. Ċert: U. Carmel Bonnici Films ġodda għal din

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 19 August 2018