Illum previous editions

Illum September 9 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1024343

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 09 ta' Settembru 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Harbour Life 10:00 Il-Progett 11:00 Ghanafest 2017 12:00 News 12:15 Pro- motional Content 13:00 St Mar y 15:30 Ter tuqa 35 16:00 News 16:05 It-Triq 16:20 Malta u lil hinn minnha 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Fil-Gnien ta' Melo 19:15 Mill-Imhazen tal- festi 19:45 Pagni minn Ktieb 20:00 News 20:50 DOC 21:00 Unplugged Malta 22:00 TVM.COM.MT News 22:05 Skjetti 23:10 NEWS TVM 2 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:30 Paq Paq on Test 07:45 X'Kien Gara Tassew 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Maratona Missjoni Net 06:30 Net News 07:00 Telebejgh 08:00 Analiżi 08:30 Telebejgh 09:30 Forcina – Madonna tal- Grazzja – Haz-Zabbar 11:30 Maratona l-Missjoni Bzonnok 12:00 NET News 12:05 Telebejgh 13:35 Maratona l-Missjoni Bzonnok 17:00 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 17:30 Flusek (rip- etizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Maratona l-Missjoni Bzonnok 18:45 Forcina – Madonna tal-Grazzja – Haz-Zabbar 19:30 NET NEWS 20:15 Forcina – Madonna tal-Grazzja – Haz-Zabbar 21:45 NET News 21:55 Forcina – Madonna tal- Grazzja – Haz-Zabbar 23:30 Maratona l-Missjoni Bzonnok 00:00 NET News One 7:00 Zona Spor t 7:30 ONE News 7:45 Pink Pan- ther 8:30 ONE News 8:45 Popcorn 9:00 Paper- scan 10:30 Il-Missjoni Bzonnok 2018 12:30 ONE News 12:35 Mad-Daqqa t'Ghajn 1:35 Ieqaf 20 Minuta 2:00 Telebejgh 3:00 Il-Missjoni Bzonnok 2018 3:30 ONE News 3:35 Il-Missjoni Bzonnok 2018 6:00 Sajf ma' Gaffiero 7:30 ONE News 8:15 Bomba 8:40 Il-Missjoni Bzonnok 2018 11:30 ONE News Rete 4 7:08 Tg4 Night News 7:28 Media Shopping 8:00 Microcosmi 9:20 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 I viaggi del cuore 11:30 Tg4 Tel- egiornale 12:02 Scuola di ladri: Par te seconda 2:00 Donnavventura 3:00 Life on the Reef 3:47 Il cavaliere elettrico 6:55 Tg4 Telegiornale7:32 Ieri e oggi in TV 7:50 Tempesta d'amore 8:30 Stasera Italia 9:27 Un'ottima annata: A good year 11:42 La fiera della vanità: Vanity Fair Canale 5 6:00 Tg5 Prima pagina 7:59 Tg5 mattina 8:45 Speciale TG5 10:00 Baby Animals 12:00 Mel- averde 1:00 Tg5 1:40 L'arca di Noè 2:05 Forum 6:45 Caduta libera 8:00 Tg5 8:20 Paperissima Sprint 8:40 UEFA Nations League 10:30 Pressing Italia 1 7:00 Chuck 7:40 Tom and Jerr y Tales 8:05 I pin- guini di Madagascar 8:30 The Looney Tunes Show 9:30 Futurama 10:25 Tutta colpa di Dar win 12:25 Studio Aper to 1:05 Spor t Mediaset 1:45 Futura- ma 2:36 Scuola di polizia 6: La città è assediata 6:05 Friends 6:30 Studio Aper to 7:00 Spor t Me- diaset 7:30 CSI: New York 8:26 CSI: Miami 9:20 Mission Impossible: Protocollo fantasma Rai uno 6:00 Rai News 6:30 A sua imagine 7:05 Over- land 17: L'estremo Sud Est asiatico tra mare e terra 8:00 Tg1 8:20 Linea blu 9:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Estate 1:30 Tg1 2:00 In ar te Nino 3:55 I migliori de I migliori anni 6:45 Reazione a catena 8:00 Tg1 8:35 Te- chetechetè 9:25 La notte di Andrea Bocelli 11:45 Speciale Tg1 Rai due 6:00 Squadra Speciale Cobra 11: Sezione 2 6:45 Memex: Sperimentiamo! 7:10 La nostra amica Robbie 8:34 La nostra amica Robbie 9:15 Tg2 Dossier 10:00 Hear tland 11:25 La nave dei sogni: Viaggio di nozze 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 Motori 1:45 Squadra Omicidi Istanbul 3:25 Il commis- sario Lanz 5:25 Il commissario Voss 7:00 Campi- onato Mondiale di pallavolo maschile 2018 8:30 Tg2 20:30 9:50 NCIS 10:40 NCIS: New Orleans 11:20 Domenica spor tiva Rai Tre 6:30 Rassegna stampa 8:00 Tutti Frutti 8:30 Zorro 9:00 Il segno di Venere 10:35 Doc Mar tin 11:20 Community: L'altra Italia 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea estate 12:25 Quante storie 1:00 Radici, l'altra faccia dell'immigrazione 2:00 Tg Regione 2:09 Tg Regione meteo 2:15 Tg3 2:30 Miniritratti 3:00 Geo magazine 4:20 I dieci comandamenti 6:10 Caro marziano 7:00 Tg3 7:30 Tg Regione 7:51 Tg Regione meteo 8:00 Blob 8:20 Illuminate 9:25 Amore criminale 11:30 Tg3 11:43 Meteo 3 11:55 Sopravvissute Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Ocean's 8 (12A) 20:40 Skyscraper (12A) 14:00, 16:15, 18:35, 21:00 Incredibles 2 (U) 10: 55, 13:30, 16:05, 18:40 The First Purge (R) 21:15, 23:25 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:10, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10, 23:40 Hotel Artemis (15) 14:15, 16:25, 18:30, 20:40 Mission: Impossible – Fallout (12A) 14:20, 17:25, 20:30, 23:00 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation (PG) 11:50, 14:05, 16:20, 18:35, 20:50 A Prayer Before Dawn (12A) 13:40, 18:45 Ant-Man & The Wasp (12A) 16:05, 23:10 Ant-Man & The Wasp 3D (12A) 13:30, 16:00, 18:30, 21:05, 23:40 Sicilian Ghost Story (15) 16:10, 21:15 Teen Titans Go! To The Movies (PG) 11:25, 14:10, 16:20, 18:30 The Meg (12A) 14: 00, 16:25, 18:50, 21:15 The Giant Pear (U) 11:45, 14:15, 16:15, 20:30 Disney's Christopher Robin (PG) 11:40, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 The Darkest Minds (12A) 11:50, 14:10, 16:30, 18:50, 21:10, 23:30 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 The Meg (12A) 10:20, 13:30, 15:55, 18:20, 20:50 The Incredibles 2 (U) 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Ant-Man & The Wasp (3D) (12A) 13:15, 15:45, 18:15, 20:45 Mission: Impossible – Fallout (12A) 14:15, 17:30, 20:30 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Incredibles 2 (U) 10:00, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Hotel Transylvania 3: A Summer Vacation (PG) 10:00, 13:30, 16:30, 18:40, 20:50 Teen Titans Go! To The Movies (PG) 11:00, 13:30, 16:30, 18:35, 20:45 Ant-Man and the Wasp 3D (PG) 10:30, 13:15, 16:00, 18:30, 21:05 The Meg 3D (12A) 13:20, 18:40 The Meg (12A) 10:45, 16:15, 21:05 Mission Impossible – Fallout (12A) 21:00 The Darkest Minds (12A) 10:45, 13:35, 16:05, 18:35, 20:55 Films fiċ-ċinema TV/Ċinema THE Heiresses hu film drammatiku mill-Paragwaj, bis-sotto titoli, bi premessa xi ftit eċċentrika u rari. Kważi matulu kollu jidhru nisa biss, l-iżjed ta' mezz'età jew anzjani li jappartjenu lill-klassi tas-sinjuri ta' dan il-pajjiż. Il-protagonisti huma żewġ nisa, Chela (Brun) u Chiquita (Irun) li ġejjin minn familja għolja ta' Assunzjon u li ilhom jgħixu flimkien għall-madwar tletin sena. Is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom tant tehzien li jibdew ibiegħu mill-affarijiet li kienu wirtu. Id-dejn jirkibhom bil-kbir u meta Chiquita aktarx tista' teħel il-ħabs fuq frodi, Chela se jkollha tiffaċċja realtà qarsa quddiemha. Wara dan iż-żmien kollu, titgħallem issuq u tibda tipprovdi servizz ta' taxi lill-grupp ta' nisa anzjani li sikwit jiltaqgħu flimkien jilagħbu l-karti... Waħda mill-kundizzjonijiet tagħha hi li ma ssuqx fi triqat ewlenin traffikużi fejn isiru rondi ta' sikwit mill-pulizija. Meta tieħu bħala parruċċana li Angy (Ivanova), mara żagħżugħa, moderna u b'moħħ miftuħ, tibda toħroġ mill-ħajja miġbura u monotona li dejjem ħaddnet, waqt li timbarka fuq rivoluzzjoni ntima u personali. Ana Brun bħala Chela, mara timida dejjem ġewwa li fl-aħħar toħroġ minn qoxortha hija tassew naturali, parti li rebħitilha l-premju Silver Bear fil- Festival Internazzjonali ta' Berlin u anki unuri diversi oħra. Film li għandu jinvolvi liċ-ċineasti ta' stoffa! Films ġodda għal din The Heiresses Atturi Ewlenin: Ana Brun; Margarita Irun; Ana Ivanova; Maria Martins; Alicia Guerra. Direttur: Marcelo Martinessi. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 95 min. Ċert. 12

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - Illum September 9 2018