Illum previous editions

ILLUM 14 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1039274

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 14 ta' Ottubru 2018 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jwassalek biex tkun tista' tagħti dik l-imħabba li tant tixtieq. Għalhekk bħalissa ara lil min verament tista' tafda sabiex ma' din il-persuna tkun tista' tiftaħ qalbek dwar is-sitwazzjoni li qiegħda tinkwetak. Fi żmien ħmistax oħra int se tkun tista' toħroġ minnha. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: abjad u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 18 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Scorpio Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jtellef iċ-ċans li tirranġa s-sitwazzjoni li tant ilek biex tirregola u tant qed issib diffiċli. Jekk tagħraf minn issa tikkumbatti, hemm possibilità tajba li tilħaq l-għan tiegħek. Mhix ser tkun sitwazzjoni faċli imma taf tirbaħ dak li int tant tixtieq. Qatt taqta' qalbek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 15, 17 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Virgo Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se iwasslek lejn pjan li int tixtieq twettaq. Trid verament tħejji sew għalih u taf li ma tantx tħobb tmur ħażin f 'dak li trid twettaq. Taf li biex twettaq dan il-pajn trid tagħti spinta u dak li hemm bżonn isir trid tagħmlu. Tgħaġġilx u tipprovax tolqot żewġ għasafar b'ġebla waħda. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: abjad u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 17, 18 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Sagittarius Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se joffrilek mument li għandek tagħraf aktar x'verament tixtieq kemm għalik u anke għall-ħajja madwarek. Issa trid tagħraf iżjed responsabbilità li erfajt u trid turi kemm int matur għal dak li issa hemm madwarek. Huwa għalhekk li issa trid tagħraf verament int xi trid. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 17, 18 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Leo Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jkun għalik twettiq ġdid li mhux ser ikun faċli speċjalment f 'dinja ġdida li int se tipprova tidħol imma bil-karattru qawwi u determinat tiegħek ta' Gemini xejn ma hu diffiċli. Int magħruf li tegħleb kull sfida li ssib quddiemek u din ukoll ser tegħliba. Quddiemek għandek telgħa li ċertament se tkun kapaċi titlagħha. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 16, 18 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Libra Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se joħloq żmien ta' stennija għal risposta partikolari li għandha tasal fil-ġimgħat li ġejjin fejn f 'dawn il-ġimgħat għandek impenji importanti barra din l-istennija. Dan iż-żmien fuq ix- xwiek ma kienx għal xejn. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 19 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Capricorn Cancer huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se ser iġiegħlek twebbes rasek aktar u dan jaf ikun ta' gwadann għalik sabiex turi li int ta' karatrru. Iva tista' tidher ħażin imma huwa l-bżonn fil-mument li ser tiffaċċja. B'dak li se turi f 'dan il-mument ma int se titlef ebda kredibilità. Se tkun qed tagħti twissija li taf tadatta. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 16, 18, 19 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Pisces Leo huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jikkawża nuqqas fir-rankatura li kont għaddej biha. Però dan mill-banda l-oħra se jpoġġik b'pożizzjoni sabiex int tiffioka fuqek innifsek. Kull sitwazzjoni fiha l-pożittiv u n-negattiv tagħha għalhekk għalkemm din il-fażi qiegħda ttelfek minn ċertu rutina tas-soltu imma agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 17, 18 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Cancer Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se joffrilek opportunità li riesqa lejk però ser toħloq xi ftit ta' tensjoni madwarek. Int taf li fil-mument mhux iż-żmien għal ċertu deċiżjonijiet taf ukoll li bħalissa trid tkun ferm attent f 'dak li tagħmel minħabba dak li int għaddejt imma trid tagħraf sew u b'għaqal kbir dak li hemm riesqa lejk. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u aħdar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 15, 17 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Aries Libra huma magħrufin bħala nies attivi ħafna. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jwassal sabiex int tagħraf aktar timxi b'moħħok milli b'qalbek. Hemm sitwazzjoni madwarek li trid taffaċja bil-qawwa kollha li taf u ma tħallix din is- sitwazzjoni tħarbat dak li bnejt f'dawn l-aħħar xhur. Xejn ma jsir malajr, kollox irid ħinu. Huwa dak il-waqt biex int tara kemm int kapaċi b'moħħok. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 15, 16, 18 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Gemini Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se jikkaġuna esperjenza tal-passat u hekk fil- ġimgħat li ġejjin se terġa' tkun maħkuma minn ftit ansjetà minħabba f 'hekk persuna li ma tnatx kellek mument feliċi magħha sejra terġa' Titfaċċa f 'ħajtek u dan jaf ikun ukoll ta' eżami għalik sabiex tagħraf kemm int b'saħħtek. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 15, 16 u 19 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Taurus Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar In-new moon li beda taħt iż-żodijaku ta' Libra se joffrilek sfida sabiex int tagħraf tkun kapaċi tiffaċċja sitwazzjonijiet ibsin. Grazzi għal dan int għandek tkun kawt ħafna f 'dak li jista' jkun riesaq lejk f 'dan il-mument li fih qiegħed imdawwar b'ħafna pożittività u ma għandekx tkun imfixkel minn dak li ġej jew li se jseħħ speċjalment fejn tidħol l-imħabba li bħalissa qiegħda f 'linja tant pożittiva. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 14, 16, 19 u 20 L-istilla li se tkun ta' ostaklu għalik ġejja minn Aquarius Capricorn huma magħrufin għall-gwida diretta li joffru. L-oroskopju mill-Ħadd 14 t'Ottubru sas-Sibt 20 ta' Ottubru. PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-09.00 u d-21.00 fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon. www.pauljon13.com Libra: l-istilla tal-bilanċ Bħalissa ż-żodijaku huwa taħt l-istilla ta' Libra. Iż- żodijaku li jibbilanċja s- sitwazzjonijiet ta' madwarna. L-aktar stilel li jgawdu minn dan il-bilanċ huma Aquarius, Gemini u Libra. Dan il-bilanċ huwa ferm importanti għall- ħajja ta' madwarna u dan tista' tarah għax int tħossok f'aktar kontroll f'dak li hemm madwarek. Għall-istilel bħal Pisces, Aries, Virgo u Cancer dan il-mument ikun jinħass li jridu jagħmlu aktar sforz f'dak li jkun irid jitwettaq mentri għall-istilel bħal Capricorn, Taurus, Leo, Scorpio u Sag- ittarius iridu jkunu ferm kawti li ma jgħaġġlux fi d-deċiżjonijiet tagħhom. Għal aktar gwida dwar dan ibgħat sms 99013600 jew żur il-paġna ta' facebook PaulJon13 Namaste Bħalissa ż-żodijaku huwa taħt l-istilla ta' Libra. Iż- żodijaku li L-aktar stilel li jgawdu minn dan il-bilanċ huma Aquarius, Gemini u Libra.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 14 October 2018