Illum previous editions

ILLUM 14 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1039274

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 31

Sports 27 Il-Ħadd 14 ta' Ottubru 2018 | illum Claire Agius Ordway u l-imħabba lejn l-isport minn Cristian Antony Muscat CLAIRE Agius Ordway hija personalita' li m'għandha bżonn tal-ebda introduzzjoni. Narawha ta' spiss fuq is-settijiet tal-televiżjoni tippreżenta jew inkella tkun mistiedna f 'xi programm. Persuna li għandha determinazzjoni liema bħalha, li ma taqtha qalbha qatt u li lesta tilħaq objettivi ġodda. Claire illum għandha 43 sena u miżżewġa lil Robert filwaqt li hija omm ta' tlett itfal Matthew, Lyla u Jack. Għandha għal qalbha t-trobbija tat-tfal iżda fuq kollox l-isport u l-ħajja attiva. Fil-verita' hi tammetti li sakemm kellha l-iżgħar tifel tagħha għaxar snin ilu, ma kinitx tqis ruħha bħala persuna sportivaa anzi l-kontra. Iżda bdiet tiskopri kemm huwa mportanti l-isport fil-ħajja tal-bniedem u kemm dixxiplina sportiva tgħinek mhux biss fiżikament iżda anke mentalment u soċjalment. Claire ma tantx tħobb l-għażż u wisq anqas nies li jġibu kull skuża possibbli biex ma jagħmlux sport. Fl-istess ħin hi tobgħod titlef għalkemm minn telfa kapaċi titgħallem x'seta' mar ħażin waqt avveniment sportiv partikolari. Illum il-ġurnata Claire Agius Ordway qed tiskopri metodi ġodda sabiex iżżomm ruħha b'saħħitha u tipprattika l-isport. Riċentement hija fetħet il-blog personali www. claireagiusordway.com sabiex taqsam mas-segwaċi tagħha l-avventuri sportivi u anke xi modi ġodda kif tista' żżomm il-figura tiegħek pulita. Kif stqarret hi stess, f 'dan il-blog hi tixtieq tqajjem kuxjenza dwar il-ħajja attiva kif ukoll tara li ħaddieħor jibda dan il-proċess tant importanti. F'dan il-blog wieħed jista' jsib bosta sezzjonijiet fejn fost l-oħrajn hemm informazzjoni dwar din il-personalita', ix-xogħol li tagħmel iżda fuq kollox diversi eżerċizzji fiżiċi li jgħinu ħafna lil ġisimna. F'wieħed mill-blogs li tellgħet riċentement hi qasmet l-esperjenza tagħha meta ġiet biex tibda tipprattika l-fitness. Hi tgħid li l-ewwel ostaklu prinċipali hu li tilbes il-ħwejjeġ sportivi, titlaq mixja jew inkella tinkiteb ma' xi gym jew klassi. Iżda hi tistqarr li wara l-ewwel ġranet tibda tħoss id- differenza u tkun kburi bik innifsek. Żball li forsi nagħmlu hu li għall- bidu nkunu ħerqana biex inkomplu u nkunu rridu nżidu d-doża tal- eżerċizzji f 'daqqa. U hemm fejn jibda l-inkwiet għax xi drabi jkollna objettivi li diffiċli nżommuhom. Il-parir li tagħti Claire hu li m'għandnix inpoġġu ħafna pressjoni fina nfusna u nżidu l-intensita' ta' xi ħaġa iktar u iktar jekk ma jkollniex gwida li jgħinna. Dan il-fattur jista' jaqtagħlna qalbna u malajr nispiċċaw nieqfu. Għalhekk għandek tieħu kollox pass pass u tipprova tilħaq għanijiet possibli. Fuq kollox trid tpoġġi l-eżerċizzju bħala parti mill-istil ta' ħajja tiegħek, isir parti mir-rutina u bil-mod il-mod tibda tara r-riżultati. Claire tgħid li meta int tiġi biex tipprattika l-fitness, wara ftit ġimgħat tibda tħossok kuntent b'dak li għamilt u awtomatikament iżżid il-kunfidenza fik innifsek. Għal bidu jista' jkun li jkollok xi uġigħ 'l hemm u 'l hawn iżda dan huwa normali għax int qed tagħmel xi ħaġa ġdida u ġismek għad irid jidra dan kollu. Claire tkompli ssostni li huwa mportanti li aħna nfittxu persuni li jimmotivawk u li għandhom l-istess ħsibijiet bħal tiegħek u mhux nies li jaqtgħulek qalbek u jħassrulek dak li int tant tixtieq tagħmel. B'hekk għandna naċċettaw ir-realta' li jkollna madwarna nies ġenwini li lesti jaqsmu u jagħtu sapport lil din il- ħajja sportiva tiegħek. F'dan il-vjaġġ li Agius Ordway qiegħda tagħmel hi qed tesperimenta b'diversi sports u dixxiplini partikolari - minn sessjonijiet tal-fitness għal mixjiet twal. Fl-istess ħin hi daħlet għal sfida ferm interessanti li qed tmexxiha mhux biss fuq dan il-blog iżda wkoll fuq il-profil tagħha fuq Facebook. Din l-isfida hi msejħa Challenge Your Limits fejn hi qed tmexxi din l-inizjattiva bil- messaġġ tagħha li huwa ċar daqs il-kristall. Qatt m'għandna ngħidu ma nistgħux nagħmluha iżda kif nistgħu nagħmluha u nirnexxu. Fl-aħħar blog li xeħtet, Claire ltaqgħet ma' Denise Cuschieri li tmexxi sessjonijiet imsejħa Insanity Love. F'din is-sessjoni kollox sar barra u fiha kien hemm diversi eżerċizzji ta' ċerta intensita' li mbagħad jiġu akkumpanjati ma' mumenti ta' pawża sabiex il-ġisem jerġa' jirkupra. Kien hemm ħafna enfażi fuq il-veloċita', is-saħħa, l-istabbilta', kemm tkun ħafif fil-movimenti tiegħek kif ukoll il-kordinazzjoni ta' ġismek. Żjara oħra saret fi Steel Extreme Fitness fil-Mosta fejn is-sid Matt flimkien mal-għalliem Scott imexxu eżerċizzji xi ftit intensi li madankollu jipproduċu riżultati mmedjati. Claire kellha wkoll żjarat f 'diversi faċilitajiet sportivi fejn iltaqgħet ukoll ma' Stevie Camilleri, plejer tal-waterpolo li jilgħab barra minn xtutna u li jifforma parti mit-tim nazzjoali Malti mmexxi minn Karl Izzo. Fil-blog tagħha hi qalet li tgħallmet ħafna affarijiet dwar din id-dixxiplina apparti li hemm element qawwi ta' determinazzjoni speċjalment għax din il-logħba fl- ilma mhux daqshekk faċli. Fl-aħħarnett f 'dan il-blog Claire tistieden lin-nies sabiex jipparteċipaw fid-diversi sessjonijiet li qed tagħmel ma' kowċis personali jew inkella klassijiet madwar Malta u Għawdex. L-għan tagħha dejjem jibqa' wieħed. Dak li tara aktar nies jitħajjru jaqbdu attivita' sportiva. ...tniedi blogg biex tinkoraġġixxi lil oħrajn

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 14 October 2018