Illum previous editions

ILLUM 28 July 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1148953

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 28 ta' Lulju 2019 22 Illejla fuq it-TV TVM 6:30 Ilsienna 7:00 TVAM Weekend 9:30 Valletta Lwien ta' belt 10:00 Fil-gnien ma' Mela 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:15 Ħadd Għalik 15:00 Ħbieb u Għedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 18:15 Għawdex illum 18:45 Il-progett 20:00 L-aħbarijiet ta' Television Malta 20:45 Dare to Dream - Eurovision Diary 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 DANU- SANDAY 22:00 Headline News 22:45 TVMi Insights 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:25 Animal Diaries TVM 2 6:00 EuroNews 6:45 Ruggers 7:15 L-irkant 7:45 Ħajjitna ktieb 8:15 Id-Dinja mill-Vatikan 8:45 Aħbar tajba 9:00 Quddiesa tal-Ħadd 9:45 Minn jum għal jum 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:20 Artna kultura agrikola 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Dimensja 13:15 Animal Diaries 14:20 Dare to Dream: Eurovision Diary 15:00 GFA Cup Final 17:00 St Andrews vs Santa Lucia 17:45 Fil-gnien ma' Melo 18:15 Maltarti 18:30 Madagscar - Id-Dinja ta' L-annimali 19:00 Valletta Lwien ta' belt 19:30 Storjografija 20:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Għawdex illum 22:15 Dissett 23:00 Dot Eu 23:15 Mafkar 23:15 Invenzjonijiet 23:30 Knots 23:59 News in English NET 7:00 Net News 7:30 Immagni 8:00 Telebejgh 8:30 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 9:15 Headlines 11:00 Attivita Politika 12:00 Net News 12:05 Attivita Politika f'Ghawdex 13:00 Telebejgh 15:00 Net News 15:05 Tele- bejgh 15:35 15-il Sena Fl-Unjoni Ewropea 17:45 Il-Vuci tieghek 18:00 Net News 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trendi 19:30 Net News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23: Net News 23:30 Wheelspin ONE 6:30 ONE News 6:47 Amber: Out & About 6:58 Popcorn 7:30 Indhouse 8:30 Paperscan 10:02 Qribek 10:24 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 15:30 ONE News 15:35 Country Jambo- ree 16:20 Pink Panther 17:00 Liquorish Omnibus 17:45 L-Argument 19:20 Rapport tat-Temp 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita' Politika 12:15 Klassi Ghalina 22:20 Ondroad 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni matul il-lejl Italia 1 7:00 Super Partes 8:05 Tom & Jerry 8:21 Scobby Doo 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica L colpi di testa di Rory 11:30 Una mamma per amica-Una nuova Lorelai 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset - XXL 14:00 Mr. Peabody e Sherman 15:55 Supergirl-Segreti e bugie 16:45 Supergirl-Fanatismo 17:35 Supergirl il lato oscuro della luna 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Me- diaset 19:30 CSI: NY il rischio 21:20 Le lene show Rete 4 6:10 TG4 Night News 6:30 Media shopping 7:00 Super Partes 7:57 Amore pensaci tu-Alti e bassi 9:00 I Viaggi del Cuore 10:00 S. Messa 11:00 Freedom Oltre il confine 11:35 Solo una mamma 11:55 Anteprima 12:00 TG4 12:32 La signora in giallo 13:10 TGCom 14:35 Convoy 15:13 TGCom 16:55 Duello al Rio d'Argento 17:33 TG- Com 18:50 Anteprima 19:22 Leri e oggi in tv special 19:50 Tempesta d'amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:27 Knockout: Resa dei conti 22:10 TGCom 23:40 Scarface Canale 5 6:00 Prima pagina 7:55 Traffico 7:59 TG5 8:45 Medi- ashopping 9:05 X-Style 9:35 Documentario 11:20 Le storie di Melaverde 11:58 Melaverde 13:00 TG5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Beautiful 14:30 Una vita 16:21 Il segreti 17:20 Domenica Live 18:45 Caduta libera 19:57 TG5: Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Paperissimo Sprint 21:20 New Amsterdam: Sei o sette minuti 22:17 New Amsterdam: Un posto al tavolo 23:05 New Amsterdam: Anima diverse 23:59 Tiki Taka: Il calcio e il nostro gioco Rai Uno 6:30 UnoMattina in Famiglia 7:00 TG1 9:30 TG1 9:40 Paesi che vai: Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 12:00 Regina Coeli 12:20 Linea verde 12:30 TG1 14:00 Domenica In 17:25 Che tempo fa 17:30 TG1 17:35 La prima volta 18:45 L'erdeita 20:00 TG1 20:35 Che tempi che fa 22:30 Che tempo che fa: Il tavolo 23:00 TG1: 60 secondi Rai Due 6:00 Legami 7:05 Heatland 7:45 Heatland 8:30 TG2 8:40 Madam Secretary 9:20 Serno variabile 9:55 Gli imperdi- bili 9:58 Meteo 2 10:00 TG2 Italia 10:55 TG2 flash 11:00 Rai TG Sport Giorno 11:10 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2: Si Viaggiare 16:35 Castle 17:20 Castle 18:05 Rai Parlamento Telegiornale 18:10 TG2 flash 10:15 TG2 18:20 Tari TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:00 TG2 21:20 Avengers: Age of Ultron 23:40 Source Code Rai Tre 6:00 RaiNews24 8:00 Sembra ieri 8:30 Domenica Geo 10:15 Di la dal fiume e tra gli alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:20 TG3 12:25 TGR Mediter- raneo 12:55 TG3 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2 h in piu 15:35 La Grande Storia 17:20 Kilmangiaro Collection 18:55 Meteo 3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Grande Amore 21:20 Un giorno in Pretura 23:35 TG Regione 23:40 TG3 nel mondo Films ċ-ċinema TV/Ċinema NOÈ jitkellem BL-ITTRI KAPITALI. Jagħmel l-istorbju, m'għandux kwiet u huwa impulsiv. Imur l-istess skola ta' ħuh il-kbir, Ben. Imma wieħed għandu permess mill-iskola jmur il- kamp li qed jiġi organizzat, mentri l-ieħor le. Noè u Ben huma żewġ aħwa tipiċi bħal ħafna oħrajn – filli qed jargumentaw bejniethom, filli qed jitgħannqu; l-unika differenza hi li Noè għandu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, jew ADHD. Dan il-ktieb bl-istampi, illustrat minn Derek Fenech, għandu t-tir li juri kif tifel huwa ferm iżjed milli sempliċi djanjożi. Noè u l-Iskojjattlu Bla Kwiet huwa miktub mill- awtriċi rebbieħa ta' bosta premjijiet letterarji, Leanne Ellul, flimkien ma' Stephanie Bugeja, psikologa fil-qasam tal-edukazzjoni. L-istorja hi maħsuba biex tgħin lit-tfal japprezzaw lilhom infushom u lil ħaddieħor bħala individwi, kulħadd b'affarijiet li fihom huma tajbin u oħrajn li fihom ibatu xi ftit. "Noè mhu xejn differenti minn tfal oħra tal-età tiegħu, u djanjożi ta' ADHD m'għandha twaqqaf lil ħadd milli jsib il-vuċi individwali tiegħu," tgħid Ellul hi u tispjega li l-ktieb hu ambjentat f 'kuntest Malti biex it-tfal u l-familji Maltin ikun eħfef jidentifikaw miegħu. L-ADHD hija fost l-aktar diffikultajiet ta' mġiba komuni fit-tfal u l-adolexxenti. Sintomi komuni huma nuqqas ta' attenzjoni, iperattività u impulsività, imma l-isfidi jvarjaw ħafna bejn tifel u ieħor jew oħra. Huwa kkalkulat li hemm madwar 2.2% tat-tfal u l-adolexxenti madwar id- dinja b'ADHD. Meta tifel jew tifla jiġu djanjostikati bl- ADHD, il-ġenituri spiss isibu ma' wiċċhom djanjożi u karta b'ħafna fatti u informazzjoni dwar kif jibdew ħajja ġdida li tgħix bl-ADHD. Xi ġenituri jagħżlu li ma jgħidux lil uliedhom bid-djanjożi, prattika li skont Bugeja tista' tkun "kontroproduċenti" u li tista' timplika "illi hemm xi ħaġa kerha jew tal-mistħija dwar l-ADHD". "Meta t-tfal ikollhom età biżżejjed biex jgħaddu mit- testing psikoloġiku, daqstant ieħor għandhom età biżżejjed biex ikunu jafu bir-riżultati tat-testijiet. Li żżomm id- djanjożi mistura minnhom ma ssolvi xejn," tgħid Bugeja. Iżda Noè u l-Iskojjattlu Bla Kwiet mhuwiex ktieb maħsub biss għal tfal bl-ADHD. Ellul, fil-fatt, tisħaq illi l-utilità tiegħu toħroġ bil-beraħ meta l-ktieb ikollu udjenza ferm usa'. "Din mhix storja dwar l-ADHD ta' Noè, imma dwar Noè, tifel li seta' kien il-ġar jew il-ħabib tagħna," tgħid Ellul. L-istorja titkellem b'mod indirett dwar l-isterjotipar u l-istigma, u l-qarrej hu mħeġġeġ "imur lil hinn mit-tikketta" u japprezza l-identità ta' sħabu b'mod komplut u ħolistiku. Bugeja taqbel: "Dil-istorja hija waħda leġġera, umoristika wkoll u turi li l-ADHD hija biss parti minn dak li hu Noè." Dan huwa l-ewwel ktieb f 'sensiela ġdida tal-Merlin Publishers bl-isem "Lenti fuq", li għandha t-tir li tqajjem iżjed kuxjenza dwar kwistjonijiet marbuta mal-iżvilupp. Chris Gruppetta mill- Merlin qalilna li kotba oħrajn f 'dis-sensiela se jkunu dwar l-awtiżmu, dwar id- Down's Syndrome u oħrajn. "L-inklużjoni hemm bżonn tkun iżjed milli sempliċi catchphrase 'strateġika' fis- sistema edukattiva tagħna, u l-inklużjoni vera ssir biss jekk it-tfal jifhmu b'mod konkret li tfal bi kwistjonijiet marbuta mal-iżvilupp – bħalma jista' jkun l-ADHD – huma tfal bħalhom," qal Gruppetta. Noè u l-Iskojjattlu Bla Kwiet joffri pjattaforma ideali għall- qarrejja żgħar u għall-adulti magħhom, biex jiddiskutu dan is-suġġett sensittiv. Fil-fatt m'għandux xi età preskritta waħda, imma hu tajjeb kemm għal tfal iżgħar li l-ktieb jaqrawh mal-ġenituri, kemm għal tfal ftit ikbar li jibdew jaqraw waħidhom. Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Detective Pikachu (PG) 11:40, 14:00, 16:20 John Wick: Chapter 3: Para- bellum (15) 20:45 Aladdin (U) 13:00, 18:30, 21:00, 23:40 Aladdin 3D (U) 15:40 Rocketman (15) 13:15, 15:45, 18:15, 20:45 The Secret Life of Pets 2 (U) 11:15, 14:10, 16:20, 18:30 Godzilla: King of Monsters (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 The Hustle (Subtitles) (12A) 18:35 The Hustle (12A) 14:15, 16:25, 20:50, 23:00 X-Men: Dark Phoenix (12A) 18:40, 21:10, 23:40 Men In Black: International (12A) 13:30, 15:55, 18:20, 20:50, 23:20 Toy Story 4 (2D) 11:45, 14:10, 16:15, 18:20, 20:35 Toy Story 4 (Autism friendly) 11:-00 High Life (18) 14:00, 20:25 Never Look Away (15) 16:30 Spider-Man: Far From Home (12A) 22:45 Spider-Man: Far From Home 3D (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Anna (15) 13:10, 15:45, 18:20, 20:55, 23:35 Annabelle comes home (15) 11:40, 14:05, 16:30, 18:50, 21:15, 23:40 The Queen's Corgi (U) 14:20, 16:25, 18:35, 20:30 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Anna (15) 10:55 13:30, 16:05, 18:35 21:10 Aladdin (U) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:25 Toy Story 4 (U) 11:05, 13:30, 16:00, 18:30, 20:50 Spider-Man: Far from Home 3D (12A) 13:25, 21:05 Spider-Man: Far from Home 2D (12A) 10:30, 18:20 Men in Black: International (12A) 11:00,13:30, 16:00, 18:30, 21: 05 The Queen's Corgi (U) 11:00, 13:25, 16:25,18:25, 20:40 Annabelle Comes Home (15) 11:05, 13:30, 16:00, 18:30, 20:55 Noè u l-Iskojjattlu Bla Kwiet

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 28 July 2019