Illum previous editions

illum 3 September 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/869384

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 35

Il-Ħadd 03 ta' Settembru 2017 | illum 23 L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Aquarius huwa mument ta' responsabbilità ta' dak li int trid tagħraf biex timxi 'l quddiem. Dan il-pass trid tibqa' żżommu sa kemm int tagħraf li wasalt fejn din ir-responsabbilità tkun laħqet il-massimu li tkun xtaqt. Persuna mill-passat tiegħek li tixtieq tagħmel kuntatt miegħek qiegħda żżomm lura minnek iżda taf tkun fundamentali aktar milli qed taħseb int. Irrifletti f 'dan il-mument hekk importanti għalik. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: abjad, blu u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Capricorn Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Pisces huwa mument ta' għarfien aktar profond dwar iċ-ċirku kollu ta' madwarek fejn jidħlu l-kollegi, ħbieb u oħrajn. F'dan il-perjodu int se tinduna ili minħabba ċertu tibdil fil-karriera tiegħek se tagħraf li bdiet dieħla l-għira. Dan ħa jikkomplika ftit il-ħajja ta' madwarek għax se tidħol f 'sitwazzjoni ta' ħafna ħsibijiet ta' x'taqbad tagħmel. Poġġi l-persuni f 'eżami sabiex int tistabbilixxi min huwa ġust madwarek. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: blu, aħdar u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Sagittarius Pisces huma magħrufin għall-abbiltà u t-twemmin fihom infushom Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Aries se jagħmlek aktar matur fl-esperjenzi li int imdorri dejjem tħobb taqsam kollox ma' sħabek imma qiegħed timmatura aktar u trid tibda tagħraf lil dawk ta' madwarek u x'taqsam magħhom speċjalment minn dak li diġà esperjenzajt. Dik l-esperjenza partikolari għandha sservik ta' gwida għal fejn int għandek tasal f 'dak li trid taqsam. Agħraf li xi kultant trid taqdef għal rasek. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar, kannella u abjad L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Scorpio Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li huma jagħtu Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Taurus huwa mument iebes madwarek kemm minn dak finanzjarju u anke bħal qisek qed tħoss mument diffiċli fil-ħajja romantika tiegħek. Però dan mhux allarmanti. Għax dan it-taqlib ġej miċ-ċaqliq żodijaku u ovvjament ma' kull ċaqliq żodijaku jkun hemm ċertu ċaqliq li jaf ikun pożittiv jew negattiv. Dan f 'żmien tliet ġimgħat ikun għadda imma għaraf dak li int tista' minn dan iċ-ċaqliq. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: aħdar, oranġjo u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Libra Taurus huma magħrufin għall-istabbiltà tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Gemini ser ikun xi ftit ta' pawża. Għalkemm kwiet ġewwa fik ma jeżistix minħabba l-pressjoni qawwija li ġejja fuqek, hi parti minn dak li kont qed tippjana ftit ġimgħat ilu. Però għalkemm riesqa din il-pressjoni li f 'dan il-qasam hi xi ħaġa unika għalik issa għandek ftit aktar kunfidenza f 'dan il- qasam. Żgur għandek ambizzjoni kbira sabiex tasal fejn int tixtieq kif dejjem iseħħ. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar, blu u oranġjo L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Cancer Gemini huma magħrufin għall-flessibbiltà tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Cancer huwa żmien ta' prova għal dak li ġej madwarek. Fil-ġimgħat li ġejjin ser ikun ta' valur kemm tippjana dwar il-karriera li għandek. Jaf ikun riesaq dak il-mument li minn spazju ta' ħafna ħin i s s i b ruħek kważi ma baqagħlek xejn. Ippjana tajjeb sabiex ma jkun hemm xejn negattiv li jista' jikkawża xi qasma. Fittex dak l-ispazju li jkun hemm fih kontroll u agħraf dejjem. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad, blu u isfar L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Virgo Cancer huma magħrufin għall-burdata stabbli tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Leo ser ikun mument ta' taqtigħa ħarxa li għadek kif għaddejt minnha. Issa żgur huwa dak il-waqt li fih int għandek tagħraf u tirrifletti ftit aktar minn dak kollu li esperjenzajt ħalli tagħraf fejn stajt kont aħjar jew le. Aktar u aktar issa li għandek bżonn tirrifletti fuq il-karriera tiegħek minħabba dik il-fażi li kellek tgħaddi minnha abbandunajt xi ftit lil ta' madwarek. Sib il-ħin biex tirranġa għall-ġid tiegħek. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: aħmar, oranġjo u lewn id-deheb L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Aquarius Leo huma magħrufin kemm huma nies umli Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Virgo stess se jgħinek tkun kapaċi tiggwida lil dawk ta' madwarek. Issa dan it-talent li int għandek trid tagħraf twasslu b'aktar attenzjoni meta issa tidħol f 'taqbida ta' gwida waqt tilwima ta' mħabba u din taf tintgħoġob minn naħa u minn naħa oħra taf tkun problematika għalik. Għalhekk din is- sitwazzjoni li se tidħol għaliha trid tagħraf li l-gwida li se toffri tkun ta' bilanċ sabiex ma toħloqx konflitti. Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: oranġjo, isfar u kannella L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Pisces Virgo huma magħrufin li jservu ta' pont Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Libra se toffri sens ta' responsabbilità mhux biss bil-paroli imma trid tkun aktar fattibbli. Dan ġej għax il-ħajja ta' madwarek ser tieħu xejra oħra u trid jew ma tridx se tagħmlek tagħraf kemm minn dak li kont għaddej għal dak li dieħel u hekk hemm baħar jaqsam. Hemm bżonn ta' riflessjoni akbar. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu, aħdar u abjad L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Aries Libra huma magħrufin li huma nies attivi ħafna Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Scorpio se jurik li l-mumenti pożittivi qed ikunu mblukkati u dak int taf li f 'dawn l-aħħar ħmistax dan qed jinħass aktar mis-soltu. Dan jista' jkun kaġun ta' xi qasma li int ġarrabt dan l-aħħar ma' xi kollega jew xi ħadd viċin tiegħek. Issa jew terġa' tara kif tikkalma s-sitwazzjoni jew għamel xi forma ta' protezzjoni ħalli dan ma jkomplix jikber madwarek importanti li tilqa' qabel din tikber ferm aktar. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar, iswed u vjola L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Tnejn L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Taurus Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mill-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Sagittarius huwa mument li se jikkumplika xi ftit meta int se terġa' ddur għall-imħabba tal-passat u jekk għalik din kienet persuna fundamentali inti trid tagħraf eżatt xi trid. Tiftaħx ġerħa mill-passat li mbagħad ma tkunx tiflaħ għaliha. Mur biss lura lejn il-passat jekk int lest sew għalih. Il-bqija ħares 'il quddiem għalkemm bħalissa forsi qed tibża' tagħmel dan il-pass. Emmen fik innifsek u imxi. L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Gemini Sagittarius huma magħrufin għall-abbiltà organizzata tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku taħt l-istilla ta' Virgo għal Capricorn se jipprovdilek pjan li għandek imħejji u issa dak li ilek tippjana għalih jaf joffri ftit aktar pressjoni li ġejja mill-karriera li għandek. Din m'għandekx toħodha fin-negattiv għax meta attwalment tiġi finalment għall-pjan tiegħek se joffrilek aktar sodisfazzjon u int se tħoss li kollox ikun hemm raġuni għalih. Agħraf li twettaq dan il- pjan li jaf ikun vitali 'l quddiem. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar, blu u vjola L-aktar jum pożittiv għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt L-aktar jum negattiv għalik din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn L-istilla li se tħossok komdu fil-kumpanija tagħha ġejja minn Leo Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom L-Oroskopju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit- Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur il-websajt www.pauljon13.com Nigwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon Tlettax-il Punt dwar Virgo 1. Virgo huma magħrufi n li jservu ta' pont 2. L-aktar stilla pożittiva għall- istilla ta' Virgo hi Taurus 3. L-aktar stilla negat- tiva għall-istilla ta' Virgo hi Capricorn 4. L-aktar New Moon pożittiv għall-istilla ta' Virgo huwa dak li jkun f'Mejju 5. L-aktar Full Moon pożittiv għall-istilla ta' Virgo huwa dak li jkun f'Ottubru 6. L-aktar xhur pożittiv għall-istilla ta' Virgo huma April u Awwissu 7. Kuluri favoriti mal-istilla ta' Virgo huma oranġjo, kannella u isfar 8. L-aktar xahar negattiv għall-istilla ta' Virgo huwa Frar 9. L-aktar żmien ideali għall-istilla ta' Virgo huwa Ġunju 10. L-istilla ideali għall-imħabba għal Virgo hija Libra 11. L-aktar jum ideali għall-istilla ta' Virgo huwa t-Tlieta 12. L-istilla ideali sabiex ikollok l-aqwa gwida hija Sagittarius 13. L-aktar xahar romantiku għall-istilla ta' Virgo huwa x-xahar ta' Diċembru Klassijiet dwar il- meditazzjoni u kif ħajtek tista' tinbidel aktar 7 postijiet biss għal din il-klassi Data: Il-Ħadd 25 ta' Settembru Post: Marsaskala Ħin: 9:00am sa 12:00 Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600 / 79495804

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 3 September 2017