Illum previous editions

illum 3 September 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/869384

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 03 ta' Settembru 2017 25 LISTORJA ta' Barry Seal, pilota tant rispettat ta' Trans World Airlines, hija waħda inkredibbli li kważi ma titwemminx. 'American Made' jirrakkonta b'urġenza kbira kif Seal [Cruise] sar imbruljun gwapp u anki ġie mħarreġ mis-CIA biex imexxi waħda mill-aqwa missjonijiet sigrieti fl-istorja tal-Istati Uniti. Fis-snin tmenin Seal sar wieħed mill-aktar persuni sinjuri fl- Amerika bix-xogħol tiegħu bħala spija, kutrabandist u, f 'għajnejn xi wħud, anki eroj. Wara li kien itir fil-baxx bl-ajruplan biex jitkixxef u jieħu ritratti, b'periklu għal ħajtu, f 'postijiet strateġiċi fl-Amerika Ċentrali, xogħol għall-gvern Amerikan, it-tentazzjoni ta' profitti għelbitu u biex beda jġorr affarijiet ta' kuntrabandu u wara anki kaxex ta' armi u kilogrammi ta' kokajina. Bil-kapaċità' tiegħu ħalli jinnegozja armi biex jeħles ostaġġi u jittrenja forzi fl- Amerika Ċentrali u t'Isfel, hu sar eroj li jaħdem kontra s-sistema. Però, beda jqanqal suspetti u kien hemm min tefa' għajnejh fuqu bit-tama li jġibu quddiem il-liġi. Tom Cruise ngħata rtokk biex jidher iżgħar fl-età milli hu, xi ħaġa li ma tantx tidher konvinċenti fid-dehra. Bħala xogħol ta' intrigu nazzjonali li kważi jieħu l-forma ta' dokumentarju, 'American Made' jgħaddi passabbli ħafna. Kif tassew hu rreklamat - 'is-CIA, il-White House u Escobar' - Barry Seal daħak bihom kollha! TV/Ċinema Illejla fuq it-TV TVM 06:00 TVAM 08:00 Il-Progett 08:30 Qalb in-nies 09:00 Hadt L-Ahbar 10:00 Mill-Imhazen tal-Festa 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 14:30 Promotional Content 15:30 Hallih ihabbat 16:00 News 16:05 Tertuqa 16:35 New Rooms 17:05 Pellikola 17:35 Promotional Content 18:00 News 18:15 Ghawdex illum 18:50 Ninvestigaw x'qed nieklu 20:00 News 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:05 Manwela 23:15 News TVM 2 06:00 Euronews 08:00 TVAM 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Il-Progett 10:15 Qalb in-nies 10:45 Mafkar 11:00 Awtokura 11:30 L-ordni 12:00 Gourmet 12:30 Venere 13:00 Pellikola 13:30 Gadgets 14:00 Dwarna 15:00 Animal Diaries 16:00 Gliegel 16:30 X'Kien Gara Tassew 17:30 Champions League Magazine 18:00 EQ - Belarus vs Sweden 20:00 Swim up 20:25 News for the Hearing Impaired 20:45 EQ - Greece vs Belgium 21:30 Sports Headline News 21:45 EQ - Greece vs Belgium 22:45 Highlights programme 23:20 News in English 23:25 Sports News 23:40 Ghawdex Illum NET TV 07:00 Net News 08:45 Analizi 09:30 Missjoni 10:15 Telebejgħ 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 Telebejgħ 13:00 NET News 13:15 Telebejgħ 14:30 Santa Monika (repeat) 17:00 Mister Fisherman (repeat) 18:00 NET News 18:05 Flusek (repeat) 18:35 Wheel- spin 19:30 NET News 20:15 Il-Hadd fi Sqallija 21:10 The Entertainers 23:30 NET News ONE 06:30 ONE News 06:50 Nistaqsu 07:30 ONE News 07:50 Sketches mad-Dulli 08:00 Snajja Maltin 08:30 ONE News 09:00 Paperscan 10:00 Mad-daqqa tghajn 11:00 Telebejgh 11:30 In d House 12:30 ONE News 12:40 Hazzzard 14:00 Telebejgh 15:00 Executive 15:30 ONE News 15:35 Amber: Out About 16:00 Tereza 17:45 Telebejgh 18:00 Sajf ma Gaffiero 19:30 ONE News 20:15 Division 7 23:30 ONE News CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.It 07:59 Tg5 Mattina 09:10 Callas E Onassis 10:04 Tgcom – Me- teo.It 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 – Meteo.It 13:40 L'arca Di Noè 14:00 Il Generale Dalla Chiesa 14:54 Tgcom – Meteo.It 16:15 Tutti Insieme All'improvviso 18:45 Il Segreto 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – Meteo. It 20:40 Paperissima Sprint Estate 21:10 Titanic 22:04 Tgcom - Meteo.It 23:31 Giovani Si Diventa 00:21 Tg5 Notte – Meteo.It 01:05 Paperissima Sprint Estate ITALIA 1 08:00 I Misteri Di Silvestro E Titti 08:30 I Flinstones 09:20 Wacky Races 09:30 Will Coyote 09:35 Speedy Gonzales E Duffy Duck 09:44 Looney Tunes Show 10:10 I Cesaroni 3 12:25 Studio Aperto - Meteo.It13:00 Sport Mediaset – Anticipazioni 13:05 Sport Mediaset 13:45 Capitan Sciabola: Il Tesoro Di Lama Rama 14:42 Tgcom – Meteo.It 15:45 Duma 16:42 Tgcom – Meteo.It 17:45 Friends 18:15 Tom & Jerry 18:30 Studio Aperto – Me- teo.It 19:00 Mr. Bean 19:22 C.S.I. 21:15 Fuga Di Cervelli 22:12 Tgcom – Meteo.It 23:25 Universitari 00:10 Boy Girl 00:52 Tgcom – Meteo.It 02:05 Magazine Champi- ons League RETE 4 08:05 Microcosmi 09:20 Shark 10:00 Santa Messa 10:50 Shark 11:30 Tg4 – Meteo.It 12:04 Quelle Strane Occasioni 12:59 Tgcom – Meteo.It 14:37 A Mezzanotte Va La Ronda Del Piacere 15:15 Tgcom – Meteo.It 16:45 Ammazzali Tutti E Torna Solo 17:23 Tgcom – Meteo. It 18:50 Anteprima Tg4 18:55 Tg4 – Meteo.It 19:50 Tempesta D'amore 21:15 Enemies Closer 21:58 Tgcom – Meteo.It 23:15 Confessione Reporter Incontri 23:55 Pezzi Di Cinem 00:25 Tgcom – Meteo.It 02:05 Modama- nia 02:30 Tg4 Night News RAI UNO 08:00 Tg1 08:20 Passaggio A Nord Ovest Doc 09:00 Tg1 09:05 Lineablu 09:55 Tg1 L.I.S. 10:00 Easy Driver 10:30 A Sua Immagine 10:55 Santa Messa 12:00 Re- cita Dell'angelus 12:20 Linea Verde Estate 13:00 Pole Position 13:30 Tg1 13:40 Pole Position 14:00 Mondi- ale Formula 1 2017 - Gp Italia: Gara 16:00 Victory Lane 16:45 Tg1 - Che Tempo Fa 16:50 Non È Mai Troppo Tardi 18:45 Reazione A Catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechetè 21:25 Un Passo Dal Cielo 3 22:50 Tg1 60 Secondi 23:35 Speciale Tg1 00:30 Cinematografo 01:00 Tg1 Notte - Che Tempo Fa RAI DUE 07:20 Two and a Half Men 07:45 Guardia Costiera 08:30 Heartland 09:55 La Nostra Amica Robbie 11:20 Un Ciclone In Convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Mo- tori 13:40 Meteo 2 13:45 Sereno Variabile Estate 14:25 Il Fiume Della Vita 17:35 Venezia: Regata Storica 2017 18:00 Tg2 Flash L.I.S. - Meteo 2 19:40 N.C.I.S.: Los An- geles 20:30 Tg2 – 20.30 21:05 Criminal Minds: Beyond Borders 23:10 La Domenica Sportiva 00:15 Colpevoli – Bambine 01:05 Sorgente Di Vita RAI TRE 08:00 Zorro 08:55 Ponderosa - Addio Carlos 09:40 L'angelo Bianco 11:20 Community - L'altra Italia 12:00 Tg3 12:05 Tg3 Fuori Linea Estate 12:20 Meteo 3 12:25 Quante Storie 12:55 Tg3 L.I.S. 13:00 Grandi Discorsi Della Storia 13:00 Grandi Discorsi Della Storia 14:00 Tg Regione - Tg Regione Meteo 14:15 Tg3 14:30 La Kryp- tonite Nella Borsa 16:05 Agente Porter Al Servizio Di Sua Maestà 17:30 Perception 18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione - Tg Regione Meteo 20:00 Blob 20:15 Da Venezia È Tutto 20:40 Di Borgo In Borgo 21:30 The Captive 23:30 Tg3 - Meteo 3 23:50 Tg Regione 23:55 Il Paese È Reale 00:00 La Ragazza Del Mio Migliore Amico 01:35 Rainews BLA dubju ta' xejn, Stephen King hu wieħed mill-aktar awturi rinomati u prolifici ta' dan l-aħħar nofs seklu. Ħafna mix-xogħlijiet tiegħu, l-aktar dawk tal-biża', twerwir u misterju sabu ruħhom addattati għaċ- ċinema. 'The Dark Tower', film spettakulari u divertenti hu bbażat minn fuq serje ta' kotba li l-awtur, li llum għandu 70 sena, beda jikteb meta ta' 22 sena kien għadu f 'kulleġġ. Dan ix-xogħol epiku, ta' fantasija elaborata hu ispirat minn 'Lord Of The Rings' u minn 'The Man With No Name', il- karattru maħdum minn Clint Eastwood fit-trio Dollar Spaghett Westerns. Fi New York, fil-preżent, it-tfajjel Jake Chambers [Taylor] qed ibati minn ħolm stramb. L-immaġini li sikwit jiġi fil-menti tiegħu huma dwar raġel ħafif fuq il-pistola, Ronald Deschain [Elba], torri iswed u raġel liebes l-iswed, Walter O'Dim [McConnaughey]. Il-pistolero qed isus wara dan ir-raġel krudil biex ma jħallihx jagħmel ħsara lit- torri li qed iżomm l-univers jimxi bi preċiżjoni. Malajr, it-tfajjel minn passaġġ li misterjożament jinfetaħ, isib ruħu fid-Dinja tan- Nofs, post li għadda minn ħerba apoliptika, ħabib ma' Deschain ifittxu lil qalil O'Dim. 'The Dark Tower' imiss ħafna ġeneri, fosthom l-atmosfera morbida ta' dinja fantastika, il-Western ta' vendetta spjetata u furjuża, l-avventura gwappa, u d-dwell implakabbli bejn it-tajjeb u l-ħażin. Film ibbażat minn fuq ktieb b-introduzzjoni bħal din: 'Ir-Raġel liebes l-Iswed ħarab fid-deżert u l-Pistolero mar warajh', żgur li għandu jqanqal kurżità u interess. Carmel Bonnici The Dark Tower Atturi Ewlenin: Idris Elba; Matthew McConnaughey; Tom Taylor; Claudia Kim; Jackie Earle Haley. Direttur: Nikolaj Arcel. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 95 min. Ċert. 12A Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 The Hitman's Bodyguard (15) 10:35, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10 The Dark Tower (12A) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 21:00 Annabelle: Creation (15) 10:30, 13:40, 16:00, 18:20, 20:45 Dunkirk (12A) 16:05, 18:25, 20:45 Everything, Everything (12A) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Atomic Blonde (15) 20:50 The Emoji Movie (U) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Fireman Sam: Alien Alert! The Movie (U) 11:00, 12:30 The Nut Job 2: Nutty by Nature (U) 11:00, 14:10, 16:15 Thomas & Friends: Journey Beyond Sodor (U) 11:05, 12:50, 14:30, 16:15, 18:00 Bob the Builder: Mega Machines (U) 11:25 Everything, Everything (12A) 11:25, 14:10, 16:15, 18:30, 20:45, 23:00 The Emoji Movie: Express Yourself (TBA) 11:30, 14:05, 16:10, 18:15 Despicable Me 3 (U) 11:35, 14:10, 16:15 The Hitman's Bodyguard (15) 13:30, 16:00, 18:30, 21:05, 23:40 Annabelle Creation (15) 13:50, 16:10, 18:40, 21:00, 23:25 Atomic Blonde (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15 Dunkirk (12A) 14:00, 16:15, 18:40, 20:55 American Made (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40 Rough Night (15) 14:05, 16:20, 18:35, 20:50 City of Ghosts (18) 14:05, 18:30 The Dark Tower (12A) 14:10, 16:20, 18:30, 20:40 Williams (TBA) 16:10, 20:30 Girls Trip (15) 18:15, 20:50 An Inconvenient Sequel: Truth to Power (PG) 18:20, 20:30, 22:40 Spider-Man: Homecoming (PG) 20:30, 23:20 47 Metres Down (15) 20:40, 22:50 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 The Dark Tower (12A) 11:15, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 American Made (15) 11:00, 13:30, 16:05, 18:35, 21:05 The Emoji Movie (U) 11:15, 14:00, 16:30, 18:40 Rough Night (15) 11:10, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 The Hitman's Bodyguard (15) 11:10, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15 Everything, Everything (12A) 11:15, 14:00, 16:30, 18:40, 20:50 Annabelle: Creation (15) 11:15, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45 An Inconvenient Sequel: Truth to Power (15) 11:10, 13:45, 16:15, 18:45, 21:10 Films ċ-ċinema American Made Atturi Ewlenin: Tom Cruise; Domhnall Gleeson; Sarah Wright Olsen; E. Roger Mitchell; Jarma Mays. Direttur: Doug Liman. Maħruġ minn KRS Releasing. Tul: 119min. Ċert.: 15

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 3 September 2017