Illum previous editions

illum 25 March 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/958050

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Mara, ġurnalista, bank u arrest. L-istorja ta' Hasheminejad u l-Bank tiegħu f 'Malta. Ara paġni 7,8 u 9 'Obbligati jibagħtuha' Ara paġni 14 u 15 L-iff ullar fi l-clubs snin wara l-każ tal-Plus One: Qed tinkiser il-liġi jew le? Imwejjed, siġġijiet u kikkra kafè. Imma kollox legali? L-ILLUM titkellem mas-Sindku ta' Tas-Sliema Il-Ġimgħa l-Kbira fi t-toroq u l-knejjes tal-Belt Valletta Ara paġni 4 u 5 Ara paġni 4 u 5 Għadhom żgumbrati... Ara paġna 6 MINKEJJA li wara pressjoni u anke kritika qawwija minn bosta individwi, għaqdiet u anke l-partiti ttieħdet deċiżjoni li parti kbira ta' art f 'Bulebel ma tkunx mibnija, din il-gazzetta tista' tiżvela li fil-fatt il-bdiewa li jaħdmu l-art għadhom imdendlin b'avviż ta' żgombru li jista' jintuża kontrihom. Din il-kwistjoni fil-fatt reġgħet tqajmet din il-ġimgħa fil-Parlament grazzi għall-mistoqsija parlamentari li saret mid-Deputat tal-Partit Demokratiku Godfrey Farrugia. Dan staqsa lill-Ministru Chris Cardona jekk l-avviż ta' żgombru mibgħut lil madwar 10 bdiewa ġiex irtirat, bil-Ministru ma jirrispondix b'mod dirett. Cardona fakkar iżda li avviż ta' żgumbrament joħroġ kull darba li xi ħadd ikun qed jokkupa art tal- Gvern illegalment. Huwa qal li hu tal-opinjoni li l-post ikun 'landscaped' u miftuħ għall-pubbliku, bħala parti minn proġett ta' afforestazzjoni. Aqra aktar f 'paġna 3 Ara paġna 6 L-estradizzjoni ta' E mova: X'qal il-Kummissarju tal-Pulizija mal-ILLUM. X'tgħid il-Liġi tal-UE, xi preċedent inħoloq l-Finlandja bil-każ 'Gataev&Gataeva' u kif irrispondiet il-Kummissjoni Ewropea Nr 597 • 25 ta' Marzu 2018 Flat 6 – 125B St George's Road (3rd fl oor above Melita Pharmacy) San Giljan STJ 3205, Malta 21384100 info@veritashearing.com @veritashearingmalta L I V E Y O U R L I F E W I T H C O N F I D E N C E Phonak Virto B - Titanium is the super discreet In-the-Ear hearing aid solution made from the world's strongest and lightest material. Try one today at Veritas Hearing Malta. aid solution made from the world's strongest and lightest material. Actual Size Qlibna siegħa 'l quddiem - Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 25 March 2018