Illum previous editions

ILLUM 30 September 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1034186

Contents of this Issue

Navigation

Page 4 of 31

5 Aħbarijiet Il-Ħadd 30 ta' Settembru 2018 | illum sempliċi biss biex iżommha President The National Development and Social Fund (hereinaer referred to as "NDSF", "Agency" or "Fund") is an autonomous agency established for the purpose of managing and administering contributions received from the Individual Investor Programme of Malta, in virtue of the Malta Citizenship Act Cap. 188. National Development and Social Fund 46, West Street, Valle‡a info@ndsf.com.mt Office Space Required New Premises for NDSF E X PR E SSIO N O F IN TE R E ST D E SCR IP T IO N The National Development and Social Fund would like to receive offers for the lease of office space located in Valle•a, Floriana or a locality in the Central Region Area in Malta. The following are mandatory criteria: Due consideration will be given to the state of completion of the building, which should be ready to move into immediately. The Agency reserves the right to negotiate with a preferred candidate following an assessment of the property and an evaluation of the submissions received. The award criteria will be on a most economically advantageous and compliant basis. 1. Due to logistical considerations, the building is located in the Valle•a, Floriana or the Central Region Area in Malta; 2. Building is covered with the relevant MEPA permits and can be used as offices; 3. Building is fully compliant with MEPA permit drawings, conforms to local building regulations and standards and has all necessary permits required by all relevant authorities; 4. Building has an area of between 300-400 square metres which can be used as office space that includes at least 2 board room facilities and related office amenities; 5. Buildings situated outside the Valle‡a or Floriana area, have available garage spaces and/or dedicated on-site parking facilities for at least 4 cars; 6. Building is user friendly and provides accessibility for the disabled on all levels; 7. Building is furnished with modern air conditioning facilities; 8. Building has installed li facilities if office space is spread on more than one floor and/or is not at street level; 9. A minimum di fermo rent of 2 years with an option to extend di rispeo for further periods. For further details please refer to Government Gaze•e of September 28, 2018. Documentation detailing such expression of interest is to be submi‡ed in sealed envelopes clearly marked to: The CEO, National Development and Social Fund 46, WEST STREET, VALLETTA VLT1531 by noon of Friday, October 5, 2018. Tingħata rwol ċentrali fil- qasam soċjali JISTA' jkun li Coleiro Preca qed taħdem (minn wara l-kwinti) biex ikollha pożizzjoni jew kariga ċentrali fil-qasam soċjali, irwol li jagħtiha viżibilità, saħħa li tipproponi policies ġodda kif ukoll li jkollha effett massimu fost dawk li l-aktar ikollhom bżonn u li tħalliha libera mill-politika partiġġjana. Dan iħalli lil Coleiro Preca fil-qasam illi tant tħobb u li miegħu hija assoċjata l-aktar. Iżżommha wkoll f 'kuntatt dirett u kontinwu ma' dawk l-għaqdiet u l-persuni li għadha qed tiltaqa' magħhom sal-lum. Din l-għażla tkun tajba għall-Gvern għax ikun appunta persuna assoċjata mal-qasam soċjali, imma tkun tajba wkoll għal Coleiro Preca għax tibqa' żżomm id-distanza mill-arena partiġġjana, ġeneralment maħmuġa. Imma l-kostituzzjoni x'tgħid eżatt? HEMM triq oħra. Dik li Marie Louise Coleiro Preca terġa' tkun maħtura President tar-Repubblika għat-tieni darba, xi ħaġa li fil-fatt kienet ikkunsidrata darba oħra fil-każ tal- President Emeritus Ugo Mifsud Bonnici. Il-Partit Laburista, dak iż-żmien fl-Oppożizzjoni ma kienx qabel ma' din il-proposta u kien ippropona lil Edwin Grech. Il-Kostituzzjoni tgħid li wara ħames snin il-kariga ta' Presidendt jeħtieġ issir vakanti u ssemmi l-kliem "sakemm jinħatar President ġdid". 'L isfel f 'dan l-artiklu numru 123 jingħad illi "meta xi persuna tkun ivvakat xi kariga mwaqqfa b'din il- Kostituzzjoni... hija tista' terġa' tiġi maħtura, eletta jew xort'oħra magħżula biex iżżomm dik il-kariga..." Tkompli tgħid iżda li dan ma jgħoddx għall-President tar- Repubblika, xi ħaġa li s'issa dejjem kienet interpretata bħala li l-President ma jistax ikun maħtur għat-tieni darba. Numru ta' persuni li tkellmet magħhom din il- gazzetta, fosthom il-Professur Ian Refalo, ikkonfermaw illi kemm artiklu 121 (1) u (2) kif ukoll 48 (3a) tal-Kostituzzjoni mhumiex qed jgħidu b'mod ċar illi President ma tistax terġa' tagħmel it-tieni terminu fil-kariga. Iktar minn hekk, filwaqt li l-artiklu 48 li jgħid biss illi t-terminu ta' President huwa ta' ħames snin (imma mhux li ma jistax jerġa' jinħatar l-istess President) jista' jinbidel biss bl-approvazzjoni taż-żewġ terzi, artiklu 123, li jeskludi lil President milli terġa' tiġi maħtura, jista' jinbidel b'maġġoranza normali. Dan allura jista' jindika illi b'maġġoranza sempliċi allura l-Prim Ministru Joseph Muscat jista' jerġa' jaħtar lil Coleiro Preca President tar-Repubblika, kontra l-mod ġenerali kif qed tkun interpretata din il-liġi. Quddiem dan ix-xenarju legali u fid-dawl tal-probabilità li Coleiro Preca ma tkunx kandidata għall- elezzjoni tal-MEPs, isir aktar possibbli li Muscat jagħmel l-istorja u jerġa' jaħtar lill- istess Presdient għat-tieni darba.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 30 September 2018