Illum previous editions

ILLUM 16 June 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1130626

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 31

ycioffi@mediatoday.com.mt Yendrick Cio 14 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 16 ta' Ġunju 2019 Min hu Erin Tanti u min kienet Lisa Maria? Erin Tanti kien l-għalliem tad-drama ta' Lisa Maria Zahra. Ftit ġimgħat wara li beda jgħallem id-drama f 'St Michael's Foundation kien tefa' ħarstu fuq Lisa Maria. Lisa Maria kien għad għandha madwar 15-il sena. Kien jafha minn qabel għax kienet tattendi l-Masquerade Theatre Arts School, fejn huwa kien jgħallem ukoll. Fil-Qorti, Lisa Maria kienet deskritta bħala żagħżugħa brava u promettenti u li d-drama kienet wisq għal qalbha. Madanakollu, irriżulta wkoll li kienet għaddejja minn perjodu diffiċli ħafna. Zahra tilfet lil ommha meta kien għad għandha biss sentejn u fl- addoloxxenza tagħha nħakmet minn dipressjoni, tant li skont dak li ħareġ fil-Qorti, kemm-il darba pprovat tweġġa' lilha nnifisha. Madanakollu, Lisa Maria bdiet tegħleb dan il- perjodu. Kienet ħerqana biex tagħmel l-eżamijiet tal-O Levels u anke kienet tixtieq li tmur tistudja d-drama f 'Londra. Lisa Maria infurmat lil Erin Tanti b'dak li kien ġara. Ippanikjat bagħat jistaqsiha jekk missierha kienx jaf li hu kien għalliem tagħha, u jekk kinux laħqu infurmaw lill- Pulizija jew lill-iskola. Tanti bagħtilha messaġġ jgħidilha li jekk kienet se tikkonfermalu li l-familjari tagħha kienu jafu min hu, huwa kien ser ineħħi ħajtu b'idejh. Hija twieġbu li ma kellhiex għalfejn tgħix aktar jekk huwa kien ser ineħħi ħajtu b'idejh, u li allura kellhom ineħħu ħajjithom it-tnejn flimkien. Asperina, whisky u ċekkijiet… Tanti jfassal pjan Tanti ma setax jaċċetta l-fatt li kien inqabad f 'relazzjoni ma' tfajla minorenni u studenta tiegħu stess. Beda jibża' li ser ikollu inkwiet kbir ma' missier Lisa Maria, li jitkeċċa mill-iskejjel fejn kien jgħallem u jiġi ttimbrat bħala pedofelu. Fil-Qorti nstema' wkoll kif Tanti ma ried qatt li Lisa Maria tkun ma' ġuvni ieħor jekk mhux miegħu u li għalhekk ħejja pjan. "F'dak il-lejl ta' bejn it-18 u 19 ta' Marzu tal-2014, Lisa Maria Zahra kellha tmut, u hu kellu jaħrab." Tanti taha x'tifhem li huwa kien jaqbel li l-unika triq għalihom kienet li jikkommettu suwiċidju flimkien. Informaha li kien xtara xi pakketti tal-asperina u li kien ser jgħaddi għaliha aktar tard filgħaxija. Iżda apparti l-asperina u l-whisky, Tanti ħa miegħu €2,500, numru ta' ċekkijiet u l-passaport tiegħu. Malli waslu Ħad-Dingli, Tanti pparkja l-karozza u għamlu xi sigħat fiha fejn belgħu xi asperina u xorbu wkoll mill-flixkun tal- whisky. Għall-ħabta tal-4:00am tad-19 ta' Marzu ħarġu mill- karozza u mxew lejn xifer l-irdum. Erin Tanti jipprova jżomm ir-relazzjoni mistura Matul il-proċeduri fil- Qorti ntqal kif konxju mill-fatt li Lisa Maria kienet minuri vulnerabbli, Tanti pprova jżomm din ir-relazzjoni mistura u 'l bogħod minn għajnejn in-nies. Instema' kif kien jieħu lil Lisa Maria fl-appartament li huwa kien jikri ġewwa Triq Feliċ, il-Belt Valletta. Meta missier Lisa Maria, il-lukandier Tony Zahra, kien ikun imsiefer, Tanti kien ġieli jmur inkiss inkiss fir-residenza tagħha. …iżda jinduna impjegat tal-familja Darba minnhom, jiġifieri fit-18 ta' Marzu tal-2014, impjegat li kien jieħu ħsieb id-dar tal-familja Zahra, innota vettura viċin il- kanċell tal-istess residenza. Mill-filmati tas-CCTV deher ċar li l-vettura telqet minn quddiem ir-residenza għall-ħabta tas-7:00am wara lejl sħiħ ipparkjata. Inkwetat, l-impjegat ċempel lil ħu Lisa Maria. Flimkien raw il-filmati li kienu juru kif Tanti, għal żewġt iljieli konsekuttivi, mar għand Zahra, baqa' dieħel direttament fil- kamra ta' Lisa Maria u telaq l-għada filgħodu. Huma qalu b'kollox lil missier Lisa Maria li telaq malajr minn Dubaj u qabad l-ewwel titjira lejn Malta. Sakemm wasal, talabhom jassiguraw li Lisa Maria tmur torqod id-dar ta' ħuha u talabhom jeħdulha l-mowbajl. Madanakollu t-tfajla ma riditx u ntlaħaq kompromess li tibqa' d-dar tagħha iżda mhux waħedha. Nhar il-Ġimgħa, Erin Tanti wieġeb ħati għall-omoċidju volontajru taż-żagħżugħa Lisa Maria Zahra. L-ILLUM tagħti ħarsa lejn dak li kien ġara l-lejl ta' bejn it-18 u d-19 ta' Marzu 2014 u l-ġranet ta' qabel… Wara ħames snin Erin Tanti jwieġeb ħati: x'kien ġara Erin Tanti jippanikja… jgħidilha li se joqtol lilu nnifsu Lisa Maria Zahra Erin Tanti

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 June 2019