Illum previous editions

ILLUM 14 July 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1141801

Contents of this Issue

Navigation

Page 10 of 31

tal-pajjiż ta' din il-lingwa partikolari u għamilt ħafna ħbieb ukoll minn dan il- pajjiż. Il-fatt li tkun taf lingwa barranija tgħinek ukoll biex tikkomunika ma' nies ta' dak il-pajjiż bla problemi ta' xejn." Apparti minn hekk illum il-ġurnata meta titgħallem lingwa jinfetħu ħafna bibien b'opportunitajiet differenti. "Hawn ħafna kumpaniji ta' oqsma differenti li jirrikjedu li persuna tkun taf lingwa oħra minbarra l-Malti u l-Ingliż. Fil-klassi dejjem infakkar lill-istudenti tiegħi fuq dan il-fatt għaliex kull student jew studenta għandha l-ħolma tagħha jew tiegħu għall-futur anke meta xi kultant ma jkunux jafu eżatt x'jixtiequ peress li jkunu ta' età żgħira. Li tkun taf ħafna lingwi huwa dejjem ta' vantaġġ. Meta titgħallem lingwa ġdida titgħallem ukoll kif taħseb b'mod differenti u ħafna perspettivi jinbidlu wkoll," temm jgħid dan l-għalliem. 'Tagħmel sens… sirna ngħixu f 'dinja gglobalizzata' Fl-aħħar nett għalliem ieħor li tkellem ma' din il- gazzetta kien tal-opinjoni li din il-proposta hi waħda validissima. "Aħna qed ngħixu ġo dinja gglobalizzata, id-dinja saret raħal wieħed. Il-figuri li ġew ippubblikati din il-ġimgħa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) jixhed dan kollu hekk kif il-popolazzjoni ta' Malta qiegħda dejjem tikber u n-numru ta' barranin dejjem jiżdied," saħaq l-għalliem. Huwa żied jgħid illi, "jagħmel ħafna sens li studenti jkollhom għarfien ta' lingwa barranija f 'livell avvanzat jew intermedju. Madanakollu huwa sostna li, "qabel l-introduzzjoni ta' lingwa oħra għandu jiġi introdott l-aspetti kulturali li jġibu magħhom il-lingwi." 11 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 14 ta' Lulju 2019 The Founda on for Tomorrow's Schools (FTS), responsible for new school building and school renova on in the state sector, is searching for a to deliver the vision, mission and strategic objec ves of the Founda on. The selected candidate will guide and provide oversight of all FTS opera ons and assure quality of service; manage performance and overall resources; set and integrate strategy and direc on; and guide the FTS towards long-term success. The CEO shall have overall responsibility for the Founda on and ensure effec ve management structures. As the highest-ranking official, the successful candidate will need to promote a strong work culture, vision and values and provide visible and inspired leadership. Key responsibili es • provide overall direc on; effec vely manage, promote and implement the organiza on's aims and objec ves; and develop the Founda on's growth plan; • ensure that the opera ons and ac vi es of the FTS are driven firmly and fully aligned with strategic policy objec ves of the Ministry for Educa on and Employment as its main client; • raise and maintain the quality of service provision; and • lead, guide and direct the senior execu ve team of the organiza on; mo vate subordinates and advance employee engagement. Requirements and skills • bachelor's or master's degree in a relevant discipline or MBA; • proven experience in a senior management posi on, with experience in the public service considered an asset; • goal driven and with a proven track record for effec ve team management and a high level of interpersonal, organiza onal and leadership skills; • in possession of a strategic mindset; and • ability to work under pressure and meet deadlines. Candidates are to submit their applica on, including their C.V., to Chairperson, Founda on for Tomorrow's Schools on michael.c.sant@gov.mt by not later than 31 July 2019. Jobsplus Vacancy Permit No: 480/2019 Chief Execu ve Officer (CEO) iżda l-għalliema x'jaħsbu? L-ILLUM tistaqsi Ir-riforma tal-Matsec qed tipproponi lingwa barranija obbligatorja • Lingwa oħra barranija obbligatorja għall-istudenti ta' wara sekondarja. • Tibdil kbir fis-suġġett tas-Systems of Knowledge. Aktar aspetti kulturali u assessjar b'eżami b'mod informali matul is-sena kollha. • Is-suġġett tas-Systems of Knowledge jibda jiġi mgħallem bil-Malti u bl- Ingliż • Il-proġett tas-Systems of Knowledge li kien issir fit-tieni sena se jitneħħa • Inċentivi akkademiċi għal dawk l-istudenti li jagħmlu attivitajiet extra kurrikulari billi jekk jagħmlu 80 siegħa mifruxa fuq sentejn, jingħataw tliet punti fiċ-ċertifikat tal-MATSEC. • Jonqos suġġett fil-livell intermedju għal dawk l-istudenti li jibbrillaw fl-isports u jingħataw massimu ta' għaxar punti fiċ-ċertifikat tal- MATSEC. X'qed jipproponi l-bord tal-Matrikola?

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 14 July 2019