Illum previous editions

ILLUM 3 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1181920

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

Tkompli minn Pagna 1 Din il-gazzetta staqsiet dawn il-mistoqsijiet: L-Arċisqof għamel kuntatt ma' Dun David Muscat? Se jkunu qed jittieħdu passi kontra Dun David Muscat kif ittieħdu dwar saċerdoti oħra? L-Arċidjoċesi ma taħsibx li ċertu kummenti ta' Dun David, fuq l-immigranti, ir-refuġjati u persuni LGBTIQ għandhom ikunu kkundannati? L-Arċidjoċesi taħseb li huwa xieraq li saċerdot jappella għal intervent militari fil- Libja u biex dawk li jaslu bid-dgħajjes jintbagħtu lura f 'pajjiżhom? L-Arċidjoċesi ma taħsibx li bis-skiet tagħha dwar dawn il-kummenti, qed tidher tapprova l-kummenti ta' Dun David Muscat? L-Arċidjoċesi se tippermetti li Dun David ixerridha li fis- seminarji hemm kultura ta' omossesswalità? Dun David Muscat qal li żdiedu n-nies li qed imorru għall-quddiesa tiegħu kemm ilu jidher "ma' ta' Lowell." Qed ikunu osservati l-omeliji ta' Dun David? Għal dawn il-mistoqsijiet l-Arċisqof wieġeb biss hekk: "Mhijiex prassi tal-Kurja li tikkummenta dwar laqgħat u kuntatti bejn l-Isqof u s-saċerdoti tiegħu." 2 Aħbarijiet illum | Il-Ħadd 3 ta' Novembru SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Chemimart City Gate Pharmacy, Valletta Lister Pharmacy, Ħamrun Anici Pharmacy, Qormi Brown's Pharmacy, Birkirkara Pharmaland Dispensers, Ta' Xbiex Spiżerija Kappara, San Ġwann Brown's Pharmacy, Sliema Balzan Pharmacy, Balzan Grognet Pharmacy, Mosta Brown's Village Pharmacy, Mellieħa St. Monica Pharmacy, Paola Verdala Pharmacy, Bormla Polymer Pharmacy, Żabbar St. Catherine Pharmacy, Żejtun Qrendi Pharmacy, Qrendi Remedies Pharmacy, Siġġiewi Ideal Pharmacy, Rabat Batu Pharmacy, Victoria, Gozo St. Joseph Pharmacy, Qala, Gozo Airport Pharmacy, MIA, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 24˚Ċ L-INQAS: 20˚Ċ Temp Pjuttost imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita, li jistgħu jkunu bir-ragħad u bil-buffuri tar-riħ Viżibilità Tajba minbarra fix-xita Riħ Xlokk Lvant forza 4 għal 5 Baħar Ħafif għal moderat Imbatt Ftit li xejn L-OGĦLA: 24˚Ċ L-INQAS: 20˚Ċ Temp Ftit jew wisq imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita, bir-ragħad u buffuri tar-riħ Viżibilità Tajba bil-ħalbiet tax-xita Riħ Grieg Lvant forza 2 għal 3 Baħar Ħafif li jsir ħafif għal moderat Imbatt Ftit li xejn agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - CLASSIFIEDS 18 maltatoday FEJQAN SPIRITWALI AFRIKAN FEJQAN QAWWI SPIRITWALI, MENTALI U FIZIKU Fejqan spiritwali qatt ma jsir minn persuna normali. Dan isir dejjem min Alla billi jinqeda b'persuna biex jasal u jfejjaq lill-marid. Jien nista nghin f'hafna problemi li jaffettwaw il-hajja taghna ta kuljum: l-imħabba, xorti ħażina, black magic, ghedewwa u relazzjonijiet. Jien psikika qawwi u ta esperjenza ghax gej min grupp ta Afrikani li ghandna informazzjoni kbira fuq fejqan spiritwali u jmorru lura hafna generazzjonijiet. ĊEMPEL FUQ WHATSAPP +356 9968 6636 Email: aodiakhaby@gmail.com Jien nista nghinek, cempel fi x' hin trid, toqghodx tbati fis-silenzju. SHIEKH L-Arċisqof ma jweġibx dwar l-istqarrija tal- omosesswalità fis-seminarji Dun David Muscat (Ritratt: James Bianchi) ILPULIZIJA mid-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali mexxew operazzjoni sabiex ġiet identifikata persuna ta' 37 sena mill-Gorġja li allegatament wettqet diversi serqiet minn residenzi privati fir-Rabat, Ħ'Attard, is-Swieqi, San Ġwann, Ħaż-Żebbug u Ħal Qormi. Wara diversi jiem ta' osservazzjoni, bl-għajnuna wkoll tal-Pulizija Distrettwali, din il- persuna ġiet arrestata f 'San Ġiljan. Waqt tfittxija li saret fl- appartament fejn kienet qiegħda toqgħod, instabu xi affarijiet li ġew irraportati misruqin. Ilbieraħ, għall ħabta tas-2:00 p.m, il-Pulizija ressqet b'arrest lil din il-persuna quddiem il-Magistrat V. Axiaq b'akkużi ta' serq, fost oħrajn. Raġel arrestat b'rabta ma' serqiet

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 November 2019