Illum previous editions

ILLUM 3 November 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1181920

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku ta' Aquarius se jagħmlek tagħraf aktar dwar dak kollu li riesaq lejk. Għalhekk issa int li taf b'dan għandek tkun aktar imħejji sabiex kull sitwazzjoni li ser tiffaċċja tkun ipprepatay sabiex tkun tista' tieħu l-aħjar deċiżjoni. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 3, 5, 6 u 7 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku ta' Pisces ser jagħmlek tagħraf għal tkattir ta' aktar responsabbilità. Għalhekk issa trid terġa' ssib dik il-ħeġġa sabiex twassal aktar l-ideat tiegħek u dan jerġa' jdaħħlek lura fir-rutina. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 6, 8 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Capricorn Pisces huma magħrufin għall-moral effettiv Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku ta' Aries ser jagħtik impatt aktar sensittiv ġewwa fik. Dan mhux normali li għalik tkun daqstant sensittiv imma din il-fażi li ser tagħmlek tant sensittiv se tkun ir-raġuni li tiġbed aktar simpatija pożittiva lejk u dan ikun biżżejjed li int tħossok magħqud, agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 5, 7 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Leo Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku ta' Taurus ser joffrilek enerġija ġewwa fik li qed tħossok aktar immotivat milli kont dan l-aħħar. Din l-enerġija se tagħtik iċ-ċans sabiex wara ġurnata xogħol tmur sal-gym jew xi eżerċizzju, xi ħaġa li kont tlift. Agħraf Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 5, 7, 8 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Scorpio Taurus huma magħrufin għall-immaġiazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku ta' Gemini ser joffrilek fażi ta' duraġġ u determinazzjoni ġewwa fik sabiex tikkumbatti dak il-mewġ li int qed tiffaċċja b'mod partikolari fil-karriera bħalissa u dan għandu jsaħħaħlek il- moral sabiex tagħraf l-opportunitajiet li resqin lejk. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: oranġjo u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 3, 5, 7 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Aquarius Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku ta' Cancer ser joffrilek impatt fis-saħħa tiegħek u dan minħabba xi dgħufija personali li int esperjanzajt dan l-aħħar imma ġej, għalhekk f 'dawn il-ġranet l-impatt tiegħek ser ikun aktar b'saħħtu mis-soltu u dan ikun fattur importanti għalik. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 6, 7 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Sagittarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku ta' Leo ser joffrilek aktar twemmin fik innifsek u dan għandu jkun ferm utli għalik fil-ġimgħat li ġejjin sabiex f 'din id-direzzjoni int temmen fil-ħila u fil-kapaċità li int għandek ġewwa f i k u hekk tagħraf kemm int kapaċi tmexxi aktar lilek innifsek. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 3, 6, 7 u 8 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Pisces Leo huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda. Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku ta' Virgo ser tikkonfronta min jipprova bħal qisu jgħaddik minn għajn il-labra. Għalhekk f 'dan il-perjodu int trid toqgħod ferm attent għax dak li int se tħoss ġewwa fik ikun forma ta' gwida sabiex minn issa tkattar lilek innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 6, 8 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Gemini Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku ta' Libra ser jagħmlek tibda tħejji l-ħsieb sabiex int tibda tiġġenera ideat ġodda dwar ċertu deċiżjonijiet li fil-passat ridt xi forma ta' opinjoni għalkemm fl-aħħar mill-aħħar trid tkun int sabiex tasal tagħmel deċiżjonijiet għalhekk agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 3, 5, 7 u 8 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Virgo Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku ta' Scorpio ser tgħinek tagħraf aktar deċiżjonijiet li resqin lejk. Din is-sitwazzjoni se toffrilek impatt differenti fil-format ta' dak li fil- preżent. Għalhekk agħraf sew dan sabiex tkompli tavvanza. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 5, 6 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Cancer Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku ta' Sagittarius ser jagħmlek aktar organizzat kif int se tibda tippjana u tqassam il-ħajja tiegħek u minn issa trid iżżomm dan il-pass li għalkemm ser ikun iebes għall-bidu imma dan ikun meħtieġ sabiex int tagħraf it-tkabbir li riesaq lejk. Emmen aktar fik innifsek. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 3, 5, 7 u 8 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Taurus Sagittarius huma magħrufin għall-organizzazzjoni tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku ta' Capricorn ser jagħtik iċ-ċans f 'dan il-perjodu li żżomm dak li rnexxielek tkattar fil- madwar tiegħek. Għalkemm ser ikunu xi mumenti ta' tfixkil però mill-esperjenzi tiegħek kapaċi żżomm bilanċ tajjeb f 'dak li hemm madwarek. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 4, 6, 7 u 9 L-istilla li fil-mument toffrilek fiduċja pożittiva ġejja minn Aries Capricorn huma magħrufin għall-gwida li joffru PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Mill-kummenti tagħkom Veronika Camilleri min-Naxxar - PaulJon kemm tolqotni l-paġna tiegħek, l-Oroskopju huwa miktub b'tant dettall li jhallik taħseb. Proset Rebecca Spiteri minn Tas-Sliema - PaulJon ma kontx naf bil-paġna tiegħek, qaltli ħabiba u llum ma nitlifx ġimgħa waħda, vera proset. Brigitte Licari – mir-Rabat - PaulJon jien kont persuna xettika dwar dan is-suġġett, imma kemm ili nsegwik biddilt l-idea tassew proset. Daine Chetcuti – mill-Mosta - PaulJon flimkien mal-ħbieb insegwuk kull nhar ta' Ħadd, kemm int dettaljat f 'kitbietek. Proset tassew Nicole Grech – min-Nadur Għawdex - PaulJon insegwik kull nhar ta' Ħadd. Meta ser terġa' tibda tikteb ir-rakkonti? Il-kitba tiegħek hi ddettaljata. Proset Graziella Attard – miż-Żurrieq - PaulJon nixtieq aktar informazzjoni dwar l-oroskopju kif għandi nħares lejh bħala gwida? Proset Grazzi tal-kummenti tagħkom. Fl-aħħar ta' kull xahar ser nerġa' nibda nippubblika l-kummenti tagħkom. Kull qarrej li l-kummenti tiegħu jidhru hawn, jirċievi l-artiklu tiegħi b'xejn għal xahrejn. L-aħjar kumment fost is-sebgħa li jitgħażlu, ser jingħata l-ktieb tiegħi bħala rigal: L-Oroskopju imwassal minn PaulJon għall-valur ta' €32. Ibda minn issa ibgħat il-kummenti tiegħek għax-xahar ta' Novembru u irbaħ. Il-kummenti għandhom jintbagħtu b'messaġġ fuq 99013600 jew 79495804 jew il-paġna ta' FaceBook PaulJon13. Namaste L-Oroskopju għax-xahar ta' Novembru Mill-Ħadd 3 ta' Novembru sas-Sibt 9 ta' Novembru

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 3 November 2019