Illum previous editions

illum 29 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1008887

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

2 illum | Il-Ħadd 29 ta' Lulju 2018 Aħbarijiet SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is- soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda 73 4 80 6 2 69 29 50 Tlugħ Nru. 734 Empire Pharmacy (Melita Street), 46, Triq Melita, Valletta National Pharmacy, 17, Triq Santa Marija, Ħamrun Collis Williams St. Venera Pharmacy, 532, Triq il-Kbira San Guzepp, Santa Venera The Local Dispensary, Triq Kan. Karm Pirotta, Birkirkara Pharmaland Dispensers, 5, Tagliaferro Mansions,Triq il-Princi- pessa Margerita, Ta' Xbiex Mensija Pharmacy, 92-94, Triq il- Mensija, San Ġwann Edward's Pharmacy, 115, Triq Manwel Dimech, Sliema Il-Meħrież Pharmacy, 31, Triq Giovanni Curmi, Iklin Mġarr Pharmacy, Triq il-Kbira C/W Triq Vitale, Mġarr Remedies Pharmacy, 111, Triq George Borg Olivier (previously "Mellieħa Pharmacy"), Mellieħa Brown's Pharmacy, 45, Paola Hill, Paola Verdala Pharmacy, 57, Triq il-Gen- dus, Bormla San Ġwakkin Pharmacy, 1, Triq Sant'Anna, Marsascala Pompei Pharmacy, 28, Xatt is-Sajj- ieda, Marsaxlokk Qrendi Pharmacy, 6, Triq il-Kbira, Qrendi Santa Marija Pharmacy, 40, Triq l-Għasfura, Żebbuġ Nova Pharmacy, 142, Triq il-Kulleġġ, Rabat Batu Pharmacy, 38, Triq Palma, Victoria Nadur Pharmacy, Pjazza it-28 ta' April 1688, Nadur Airport Pharmacy, Ground Floor Arrivals Lounge, MIA Terminal, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 34˚Ċ L-INQAS: 24˚Ċ TEMP: Sabiħ VIŻIBILITÀ: Tajba RIĦ: Varjabbli forza 2 għal 3, lokalment forza 3 għal 4 jew forza 4 xi kultant BAĦAR: Ħafif L-OGĦLA: 34˚Ċ L-INQAS: 23˚Ċ TEMP: Sabiħ VIŻIBILITÀ: Tajba RIĦ: Il-biċċa l-kbira Punent għal-Lbiċ forza 2 għal 3 lokalment forza 3 għal 4 li jsir Punent għall- Majjistral filgħodu, u iktar tard isir varjabbli BAĦAR Ħafif 40 artista minn 18-il pajjiż fil-Belt Valletta "DAN huwa s-sabiħ tal-kultura u l-arti, it- twaħħid tal-espressjoni artistika internazzjonali f 'binja minsuġa bejn it- tradizzjoni u l-modern. Huma okkażjonijiet bħal dawn li jkomplu jgħollu 'l fuq il-kwalità tal-kultura, billi nkomplu nressqu l-arti internazzjonali lejn il-poplu Malti, filwaqt li nkomplu noħolqu aktar opportunitajiet ta' skambju artistiku għall-artisti Maltin," qal il-Ministru għall-Ġustizzzja, Kultura u Gvern Lokali Owen Bonnici. Il-Ministru Bonnici qal dan meta żar il-wirja "Found ă Mentalism II", li ilha għaddejja mill-ewwel tax-xahar u tintemm propju għada l-Ħadd. Il-wirja qed tittella' fi Spazju Kreattiv, il- Belt Valletta. B'40 artist minn 18-il pajjiż minn madwar id- dinja, l-esebizzjoni hija kollaborazzjoni mal-biennali ta' arti kontemporanja Ostrale, ta' Dreden, il- Ġermanja, kollaborazzjoni li żviluppat biex tiffaċilita aktar bdil ta' artisti bbażati f 'Malta u dawk f 'dan il- pajjiż. L-esebizzjoni rikka għall- aħħar hija mifruxa mal-bini kollu ta' Spazju Kreattiv u magħmula minn arti fid-diversi forom tagħha u spirata mill-famuża Guernica ta' Pablo Picasso. Il-Ministru Bonnici qal li permezz ta' esebizzjonijiet bħal dawn u wkoll permezz ta' ftehim li sar bejn Spazju Kreattiv u Ostrale, l-arti kontemporanja Maltija se tinghata spinta 'l quddiem għaliex issa, permezz ta' sejħa li saret kmieni din is-sena, għażla ta' arti kontemporanja Maltija se tkun esebita fil-Ġermanja. Din l-esebizzjoni se ssir is- sena d-dieħla. Din il-pjattaforma internazzjonali mingħajr dubju se twassal għal possibiltajiet eċitanti mhux biss għall-artist Malti imma anki għal dawk kollha li għandhom interazzjoni mal- artisti u l-arti tagħhom. Vuċijiet kattoliċi jingħaqdu flimkien CATHOLIC Voices Malta qed jingħaqad man-netwerk internazzjonali ta' Catholic Voices li llum huwa mifrux f '21 pajjiż madwar id-dinja kollha. Dan wara taħriġ li ngħata lil madwar 25 persuna lajka. Dan il-grupp għadu kemm spiċċa programm ta' taħriġ bl-għajnuna ta' Catholic Voices UK. Il-grupp jinkludi avukati, min jieħu ħsieb id- dar, membri tal-profesjoni medika, edukaturi, intraprendituri, social worker, periti u psikologi fost l-ohrajn. Il-grupp iltaqa' mal-E.T. L-Arċisqof ta' Malta Mons. Charles Scicluna, li tkellem dwar il-bżonn li jinbeda djalogu mas-soċjetà Maltija, biex immissu l-qlub iktar milli nappellaw għall- intellett. (ritratt anness) Catholic Voices Malta jilqa' l-isfida li jagħmel il-Papa Franġisku lill-lajċi kollha: "quddiem il-kultura ta' llum tal-'iskart' u quddiem tant problemi li qed ifeġġu fid-dinja, "Bħala Kattoliku jien nibqa' gallarija? Le, ma nibqax inħares. Aqbad u idħol għaliha!" Il-Papa Franġisku 30 ta' April 2015. Stħarriġ tal-opinjoni publika li saru dan l-aħħar juru li 94% tal-Maltin għadhom jidentifikaw lilhom infushom bħala Nsara. Catholic Voices jixtieq jirrappreżenta l-aspirazzjonijiet u l-valuri tagħhom, għall-aħjar ġid tas- soċjetà Maltija. Kelliema minn Catholic Voices huma disponibbli biex jipparteċipaw fi programmi ta' diskussjoni u aħbarijiet fuq it-TV u r-radju, u forom oħra ta' djalogu mas-soċjetà. Il- produtturi u x-xandara jistgħu jistednuna billi jibagħtu email fuq info@ catholicvoices.mt. Nieħdu gost niltaqgħu magħkom. Catholic Voices se jibda wkoll serje ta' korsijiet ta' taħriġ fil-parroċċi biex il- Kattoliċi jkunu infurmati aħjar dwar il-messaġġ pożittiv u r-relevanza tat- tagħlim tal-Knisja fis-soċjetà ta' llum. Il-proġett Catholic Voices beda fir-Renju Unit fl- 2010 biex itejjeb il-mod kif il-Knisja kienet qed tiġi ppreżentata fil-midja, speċjalment fil-programmi tal-aħbarijiet u d-dibattiti, bi tħejjija għal-miġja tal-Papa Benedittu XVI fir-Renju Unit. Minn dakinhar il- proġett kotor b'ħafna modi u nfirex malajr madwar id-dinja. Apparti Malta hemm 20 grupp ieħor ta' Catholic Voices fl-Ewropa, fl-Amerika ta' Fuq u ta' Isfel, u fl-Awstralja.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 29 July 2018