Illum previous editions

illum 29 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1008887

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

Il-Ħadd 29 ta' Lulju 2018 | illum 21 Għal dawk kollha li jaqgħu taħt din l-istilla għandhom perjodu ta' tibdil fuq ħafna aspetti. Għandhom ukoll enerġija pożittiva għal pjanijiet li jridu jwettqu. Aktar informazzjoni tingħata t-tliet ġimgħat li ġejjin. L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Leo għal Aquarius se jġiegħlek tħossok tikumbatti u m'intix tasal fejn verament tixtieq. Taqtax qalbek li kultant ma tarax il-frott li tixtieq mill-ewwel imma jekk int tagħraf iżżomm ma' dak li tixtieq twettaq ibqa' żgur li finalment jasal. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 2 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Libra Aquarius huma magħrufin bħala persuni emozzjonali ħafna Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Pisces ser jgħinek trattab ftit rasek dwar sitwazzjoni li minħabba fiha qed toħloq firda bejnek u xi membri tal-familja. Vera li forsi għandek raġun imma wasal iż-żmien li dan jinbidel sabiex tara k i f tħossok aħjar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 31, 1 u 3 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Scoprio Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Aries huwa mument li se jiftaħlek ċertu bibien li fil-passat kienu magħluqin. Għalhekk għandek tagħraf tieħu dak li ġej b'għaqal imma dejjem żomm saqajk mal-art ħalli dak kollu li ġej ikun biss verament dak li tixtieq. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: abjad u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 1, 2, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Capricorn Aries huma magħrufin għall-attenzjoni li jagħtu Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Taurus ser ikun ta' ostaklu. Agħraf u ibqa' ssielet u kkumbatti għax dan il-pjan ser iwasslek għal dik il-bidla li tant għandek bżonn tagħmel fiż-żmien qarib. Ser issib tarf ta' dak li hemm uża dik il-ħeġġa u d-determinazzjoni. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: aħdar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 1, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Pisces Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Gemini ser ikun perjodu ta' eċitament minħabba dak li tant ħdimt għalih u li dan issa jidher aktar viċin u se tistenna bil-ħerqa r-riżultat li ser joħroġ u li żgur li se jiftaħlek ħafna toroq madwarek u b'hekk tibda tippjana aħjar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Sagittarius Gemini huma magħrufin għall-flessibilità tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Cancer ser ikun il-mument li terġa' ssib lilek innifsek f 'sitwazzjoni ta' inċertezza u ma tkunx taf x 'se taqbad tagħmel. Il-biża' li tħoss ġewwa fik trid iddawwarha f 'kuraġġ u sabiex ma tippermettix dan il-perjodu ftit skomdu jegħlbek imma kkumbattih. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 31, 1, 2 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Aquarius Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Aw wissu Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għall-istess Leo jfisser aktar żmien feliċi. Agħraf dan u kun kawt għax dak li riesaq huwa importanti. Aħseb bil-mod imma kkonċentra fuq dan il- mument. Titlifx dak li ġej. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 1, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Aries Leo huma magħrufin kemm huma nies umli Virgo mit-23 ta' Aw wissu sat-22 ta' Settembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Virgo huwa żmien ta' opportunità li jekk tagħraf teħodha tajjeb u bil-għaqal, tiftaħlek orizzonti ġodda, ideat ġodda u tkabbir madwarek li żgur qatt ma kont timmaġinah imma dan kollu jseħħ jekk tagħraf timxi bil- għaqal. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat- Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 31, 1, 2u 3 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Taurus Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Il-bidu taż-żdijaku ta' Leo għal Libra ser iwasslek sabiex turi kemm int persuna responsabbli f 'dak kollu li għandek madwarek u hekk int tibda tħossok aħjar. Għalissa tagħmel xejn, agħraf biss ir-responsabbilità fik. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 31, 1 u 2 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Virgo Libra huma magħrufin bħala nies attivi ħafna Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Scorpio ser jġiegħlek tħossok sodisfatt kemm fix-xogħol u anke fir-relazzjoni tiegħek. Dan iż-żmien feliċi jkompli fil-jiem li ġejjin u int tkompli tkattar dak li tħoss. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 29, 1, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Leo Scorpio huma magħrufin għall-indipendenza tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Sagittarius huwa żmien fejn int trid tagħraf aktar lilek innifsek. Iffoka fuq dak li verament trid u taf li hu tajjeb għalik. Tafdax nies li tradewk darba jew aktar. Jekk int issa żżomm sod f 'dak li se twettaq tara kemm tħossok aħjar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 2, 3 u 4 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Cancer Sagittarius huma magħrufin għall-organizzazzjoni tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Il-bidu taż-żodijaku ta' Leo għal Capricorn se jgħinek tagħraf min vera huma l-ħbieb u dawk li jippretenduha li huma u mhuma xejn u l-iskop tagħhom hu biss li jaraw kif qed timxi. Issa tista' tiftaħ moħħok u tagħraf lil min verament għandek tafda. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: blu u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 30, 1, 2 u 3 L-istilla li tħossok rilass magħha ġejja minn Gemini Capricorn huma magħrufin għall-ispontanjetà tagħhom Bidu tal-Oroskopju ta' Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 t'Awwissu PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com Jibda ż-żodijaku ta' Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Klassijiet ta' meditazzjoni Kun af kemm il-meditazzjoni hi beni ċċju naturali għal saħħitna. Klassijiet ta' meditazzjoni se jibdew minn Settembru li ġej. Għal aktar informazzjoni ibgħat messaġġ fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 29 July 2018