Illum previous editions

illum 29 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1008887

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 29 ta' Lulju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Harbour Life 10:00 Il-Progett 11:00 Ghanafest 2017 12:00 News 12:15 Promotional Content 13:00 St Mary 15:30 Tertuqa 35 16:00 News 16:05 It-Triq 16:20 Malta u lil hinn minnha 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Fil-Gnien ta' Melo 19:15 Mill-Imhazen tal-festi 19:45 Pagni minn Ktieb 20:00 News 20:50 DOC 21:00 Unplugged Malta 22:00 TVM. COM.MT News 22:10 Skjetti 23:10 NEWS TVM 2 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:30 Paq Paq on Test 07:45 X'Kien Gara Tassew 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Nostalgija u Tifkiriet 10:15 X'Joffri l- Kunvent 10:45 Ilhna mill-Kottonera 11:15 Ninvestigaw X'Qed Nieklu 12:15 Euronews 12:45 Mill_imhazen tal-Festa 13:15 Dwarna 14:15 Mixage 14:45 Il-Harsa ta' Ruzann 15:15 Ghanafest 2016 16:15 Madagascar 17:15 Euronews 18:00 Spice Journey 18:30 Who are we 19:15 Pagni minn ktieb 19:30 News for the Hear- ing Impaired 19:45 Venere 20:15 Rajt ma Rajtx 21:45 News in English 22:00 Vigilante 23:05 Sports News Net 06:30 Net News 07:00 Telebejgh 08:00 Analiżi 08:30 Telebejgh 09:30 Flusek (ripetizzjoni) 10:00 Analizi (rip- etizzjoni) 10:30 Sqallija ma' Ron (Ripetizzjoni) 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 NET News 12:05 Telebejgh 13:35 Jekk Joghgobkom (programme 28) 14:30 Drama - It-tfal jiġu bil-vapuri (episodji 3,4,5) 15:00 NET News 15:05 Drama - It-tfal jiġu bil- vapuri (ikompli) 16:45 Candid Week & more (ripetizz- joni) 17:00 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Il-Festa (ripetizzjoni) 18:50 Fejn Ghexna – San Giljan (ripetiz- zjoni) 19:30 NET NEWS 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 20 sena Net Television (ripetizzjoni) 21:45 NET News 22:00 Baker's Kitchen (ripetizzjoni) 23:30 NET News One 06:30 ONE News 06:45 Zona Sports 07:20 Amber: Out About 07:30 ONE News 07:45 Pink Panther 08:30 ONE News 08:45 Popcorn 09:00 Paperscan 10:30 Joes Kitchen 11:00 Tabor 11:40 Country Jamboree 12:30 ONE News 12:35 Mad-Daqqa t'Ghajn 13:45 Telebejgh 14:45 Tul il-Kosta Maltija 15:15 ONE News 15:20 Arani Issa 17:55 Sajf ma Gaffiero 19:30 ONE News 20:15 Bomba 20:40 Stejjer wara t-Tmienja 21:30 Determinati 22:20 Amber: Out About 22:30 Perfect Match 23:30 ONE News Italia 1 06:10 Finalmente soli 06:35 Media Shopping 06:50 Chuck 07:30 Zig and Sharko 07:37 Taz-Mania 07:59 Whats New Scooby-Doo? 08:50 I Flintstones 09:45 Mr. Bean 10:20 AandF: Ale e Franz Show 11:25 Tutta colpa di Einstein: Quelli del CERN 12:15 Giffoni Festival 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 13:45 Futurama 14:10 E allora mambo!16:15 Buona la prima 18:30 Studio Aperto 19:00 Due uomini e mezzo 19:31 Law and Order: Unita vittime speciali 21:20 Come ti spaccio la famiglia 22:23 Come ti spaccio la famiglia 23:35 Lo scherzo perfetto Canale 5 06:00 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:45 Speciale TG5 10:08 Documentario 11:00 I menu di Gi- allo Zafferano 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Giffoni Festival 14:06 Il diario di Bridget Jones 16:30 Ce posta per te 17:28 Ce posta per 18:45 Il segreto 20:00 Tg5 20:40 Paperissima Sprint 21:30 Poldark 23:50 Hit the road man Rete 4 07:10 Media Shopping 07:42 Life Story 08:35 Hello Goodbye 09:20 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa10:50 I viaggi del cuore 11:30 Tg4 Telegiornale 12:00 Anni 50 14:00 I due vigili 14:44 I due vigili 15:49 Excalibur 18:55 Tg4 Telegiornale 19:32 Ieri e oggi in TV 19:50 Riassunto 21:15 Maurizio Costanzo Show 23:22 Lo squalo 3 Rai Uno 06:00 Rai News 06:30 A sua imagine 07:05 Overland 18: Le strade dell'Islam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dellAngelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Estate 13:30 Tg1 14:00 Il restauratore 15:55 I migliori deI migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 21:25 L'allieva 23:30 Speciale Tg1 Rai Due 06:00 Il commissario Heldt 06:45 Memex: Sperimen- tiamo! 07:10 Good Witch 07:48 Castle 08:28 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:20 Un ciclone in convent 12:07 Un ciclone in convent 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Es- tate 14:30 Delitti in Paradiso15:30 Il commissario Lanz 16:30 Squadra Speciale Lipsia 18:05 Madam Secretary 18:55 2018 Tour de France 19:40 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:07 Passione pericolosa 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate Rai Tre 06:00 Rai News 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 08:55 Popeye: Braccio di ferro 10:25 Doc Martin 11:10 Community: L'altra Italia 11:45 Caro marziano 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea estate 12:25 Quante storie 13:00 Radici, l'altra faccia dell'immigrazione 14:00 Tg Regione14:30 Nonno all'improviso 14:52 Nonno all'improvviso 15:15 Un italiano in America 16:50 Tour de France 2018 Houilles - Paris. 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione meteo 20:00 Blob 20:30 Storie del genere 21:20 Il rompiscatole 23:00 Tg3 23:25 Ieri e oggi Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Monster Family (PG) 11:40 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 14:20, 17:10, 20:10, 23:05 Ocean's 8 (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:05 Adrift (12A) 14:05, 16:20, 18:35, 20:55 In The Fade (18) 16:25, 21:10 The Bookshop (12A) 14:00, 18:40 The Little Vampire (U) 11:40, 14:10, 16:10 Skyscraper (12A) 11:40, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00, 23:30 Incredibles 2 (U) 11:30, 14:30, 17:45, 20:30, 23:20 Tag (15) 14:10, 16:20, 18:35, 20:50 The First Purge (R) 14:15, 16:25, 18:40, 20:55, 23:15 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:10, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10, 23:40 Mission: Impossible - Fallout 10:50, 13:50, 16:55, 20:00, 23:05 Mission: Impossible – Fallout 3D 14:20, 18:00, 21:15 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation (PG) 11:30 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation 3D (PG) 14:00, 16:10, 18:25, 20:40 Escape Plan 2 18:20, 20:35, 22:40 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 10:30, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Incredibles 2 3D (U) 10:10, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 15:50, 18:30, 21:05 Mission: Impossible – Fallout (12A) 10:25, 14:15, 17:30, 20:30 Skyscraper (12A) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Ocean's 8 (12A) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Andre Reiu 2018 Maastricht Concert (Digital in 2D) 15:00 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:20, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Ocean's 8 (12A) 10:50, 13:50, 21:05 Skyscraper (12A) 10:50, 16:10, 20:50 Incredibles 2 3D(U) 13:00, 18:25 Incredibles 2 (U) 10:20, 15:45, 21:05 Mamma Mia! Here We Go Again (PG) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Tag (15) 11:00, 14:00, 16:20, 18:35, 20:55 Mission: Impossible – Fallout (12A) 11:00, 14:00, 16:20, 18:35, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Missjoni: Insalvaw il-Pjaneta Blu INĦARSU madwarna u ħlief krejnijiet u konkrit u siġar jitqaċċtu ma narawx. X'jifdal, ħlief li almenu nippruvaw inrawmu 'l ġenerazzjonijiet il-ġodda biex jieħdu ħsieb dak li fadal mill- ambjent? Il-ktieb il-ġdid tal-Merlin Publishers, Missjoni: Insalvaw il-Pjaneta Blu, jiffoka proprju fuq hekk. In-narratur jismu Gwi Do, huwa aljen li qed imexxi missjoni għal fuq il-pjaneta tagħna, id-Dinja, biex jipprova jsalvaha mid- distruzzjoni u l-estinzjoni. U proprju biex jgħinu f 'din il-missjoni, jitlob l-għajnuna tal-qarrejja biex jilbsu ċ-ċintorin tas-sigurtà u jitilqu fuq in-naviċella tal-aljen għal 'Operazzjoni: Insalvaw il-Pjaneta Blu'. Flimkien, jippruvaw isalvaw l-erba' riżorsi l-aktar importanti għad-Dinja: l-Arja, il-Ħamrija, l-Ilma u l-Foresti. U jispiċċaw billi jaħdmu fuq ir-riċiklaġġ. Insalvaw il-Pjaneta Blu huwa, l-ewwel u qabel kollox, ktieb li t-tfal jieħdu gost jilagħbu bih: fih 20 għatu x'jinfetaħ, u numru ta' kotba ċkejknin imwaħħlin ġewwa l-ktieb, kotba mimlijin fatti u notamenti biex jgħinu lit- tfal jifhmu l-konnessjoni bejn id-dinja li ngħixu fiha u l-ambjent ta' madwarna. Insalvaw il-Pjaneta Blu ġie addattat għall-Malti minn Dwayne Ellul, u l-ktieb hu kofinanzjat mill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Minbarra li jispjega għalfejn id-dinja qiegħda fil-kriżi ambjentali li tinsab fiha, jixpruna lit- tfal kif anki huma jistgħu – permezz ta' azzjonijiet ċkejknin ta' kuljum – jagħmlu d-differenza. It-tfal jafu biss dak li jaraw madwarhom. Kotba bħal dan, bl-għajnuna tal-aljen Gwi Do, jgħallmuhom li d-dinja hi tagħna lkoll biex nieħdu ħsiebha bħala komunità globali. "Il-passat ormai ma nistgħux nibdluh; nistgħu biss nippruvaw noħolqu futur aħjar u iżjed aħdar. U dak li qed nagħmlu bil- ktieb Insalvaw il-Pjaneta Blu," qal Chris Gruppetta mill-Merlin Publishers. Il-ktieb jinsab għall- bejgħ mill-ħwienet tal-kotba kollha jew online direttament minn merlinpublishers.com Addattat għall-Malti minn Dwayne Ellul

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 29 July 2018