Illum previous editions

Illum 2 September 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1021973

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 31

3 Aħbarijiet Il-Ħadd 02 ta' Settembru2018 | illum Il-Gvern jirrispondi lil ditta ta' avukati mqabbdin mill-familja Caruana Galizia IL-GVERN, permezz tal-Avukat Ġenerali, ta l-ewwel reazzjoni tiegħu għall-ittra mibgħuta lill- Kummissjoni Għolja Maltija f 'Londra fid-9 ta' Awwissu mill-avukati Ingliżi Bhatt Murphy li lmentaw mill- mod kif qiegħda titmexxa l-investigazzjoni dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u allegaw li l-Gvern Malti qiegħed jikser il- Konvenzjoni Ewropea tad- Drittijiet tal-Bniedem f 'dik l-investigazzjoni. Fl-ittra ta' risposta interim, il-Gvern għamilha ċara li huwa jieħu r-responsabbilitajiet tiegħu taħt il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal- Bniedem bl-akbar serjetà u assigura lil Bhatt Murphy u lill- familja Caruana Galizia b'dan. Il-Gvern wera d-diżappunt tiegħu għall-fatt li l-opinjoni legali maħruġa minn din id- ditta ta' avukati kien fiha numru ta' allegazzjonijiet li mhumiex sostnuti u insinwazzjonijiet bla bażi kif ukoll informazzjoni skorretta. Fl-ittra, il-Gvern għamilha ċara lill-avukati Ingliżi li l-Maġistrat li qiegħed imexxi l-inkjesta dwar il-qtil tas- Sinjura Caruana Galizia, għandu libertà assoluta li jagħmel dak kollu meħtieġ mingħajr ebda biża' jew favuri sabiex iwettaq ix-xogħol tiegħu. Il-Gvern asserixxa li l-ġudikatura f 'Malta hija indipendenti u li l-investigazzjoni hija l-aktar waħda li għaliha ġew dedikati riżorsi fl-istorja tal-infurzar tal-liġi f 'Malta. Tliet persuni suspettati li wettqu l-qtil diġà ġew mixlija quddiem il-Qorti u l-investigazzjonijiet dwar min aktar seta' kien involut qegħdin jissoktaw bla waqfien. "Il-Pulizija u s-Servizz tas-Sigurtà Maltin qegħdin jiddedikaw riżorsi sinifikanti ħafna għal dan il-każ iżda wieħed ma jistax jistenna li dawn jikkummentaw fil- pubbliku kontinwament dwar dak li qegħdin iwettqu." "L-awtoritajiet Maltin qegħdin ukoll jaħdmu mill-qrib ma' awtoritajiet internazzjonali tal- infurzar tal-liġi, u riċentement id-Direttur Eżekuttiv tal- Europol pubblikament ikkjarifikat stqarrija ambigwa dwar il-każ li kien għamel il-predeċessur tagħha dwar il-kooperazzjoni internazzjonali fl-investigazzjoni." Il-Gvern wera d-diżappunt tiegħu għall-fatt li l-avukati Ingliżi jqisuh bħala għadu tal-familja tas-Sinjura Caruana Galizia. Il-Gvern m'għamel xejn għajr li ħadem bil-għaqal ma' sieħba barranin fil-qasam tal-infurzar tal-liġi sabiex dawk responsabbli jitressqu biex jiffaċċjaw il-ġustizzja. Huwa naturali li jkun hemm element ta' frustrazzjoni dwar il-fatt li l-investigazzjoni qiegħda tieħu ż-żmien tagħha iżda dan mhuwiex ħaġa mhux tas-soltu f 'investigazzjonijiet komplessi bħala mhi din. Il-Gvern irriżerva li jipprovdi risposta ulterjuri għall-ittra u għar-rapport tal-Avukati Ingliżi u stqarr li huwa kien qiegħed jibgħat din ir-risposta proviżorja biss għax l-Avukati kienu esiġew risposta ta' malajr f 'Awwissu. agcunningham@mediatoday.com.mt Albert Gauci Cunningham

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - Illum 2 September 2018