Illum previous editions

ILLUM 20 FEB 2022

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1453704

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Libra ser ikun dak il-mument li jagħmlek tħossok persuna aktar dixxiplinata u organizzata u b'hekk minn issa int ser tieħu nifs ġdid lejn il-ħidma tiegħek. Mhux hekk biss imma dan jaf ilaqqgħek ma' persuni ġodda bil-probbabilita' ta' ħafna idejat ġodda, idejat li jistgħu jagħtuk aktar kif int tista' tkompli tkattar ħilietek. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Pisces. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Black Lava. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Scorpio ser ikun dak il-mument li ser iwasslek sabiex twettaq għarfien profond mill-esperjenzi varji li esperjenzajt. Irriffletti b'għaqal minn dak li int esperjenzajt sabiex grazzi għal dan int b'determinazzjoni pożittiva tiegħek tkun aktar detterminat lejn dak li hemm riesaq lejk. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Taurus. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Calcite Red. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Sagittarius ser jagħmlek tagħti tidwira profonda ta' dak li int għandek madwarek sabiex b'hekk int tkun tista' tanalizza aktar f 'dettal dak kollu li hemm għaddej u tgħaraf tieħu dik id- direzzjoni ideali u meħtieġa sabiex b'hekk int tkun tista' tqassam aħjar it-twettieq li int tixtieq twettaq fil-ġimghat li ġejjin. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Aquarius. Il-Kristalla ideali għal din il- ġimgħa hi d-Dolomite. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Capricorn ser ikun il-waqt li jagħmlek tanaliżża li kollox jieħu ż-żmien tiegħu u kollox ikun imwettaq fil-mument idejali. Issa int għandek iċ-ċans li tgħaraf iżjed kif ser taddatta kemm għal dak li qiegħed tesperjenza preżentament kif ukoll b'għaqal tħejji lilek innifsek sew għal dak li hemm riesaq lejk. Tagħmel l-ebda deċiżjoni b'għaġla. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Libra. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Fluorite. Namaste Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Aquarius ser ikun iffisser aktar impenn ta' riflessjoni dwar ir- responsabbilta' li int bħalissa għandek madwarek kemm fir-relazzjoni, karriera u l- familja. Int trid turi kemm int persuna responsabbli sabiex b'hekk tkompli t-tejjeb il- madwar komplut tiegħek u saħħaħ iżjed dik l-istabbilta' meħtieġa. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Aries. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Jade Lemon. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik l-istess Pisces ser ikun iffisser aktar impen fit-tqassim fil- ħidma tiegħek u dan sabiex int tkompli t-tejjeb il- madwar komplut tiegħek. Iżda int trid tgħaraf tagħmlu b'mod għaqli sabiex it-tkattir mixtieq ikompli jiżviluppa. Għaraf imxi b' pass b'pass u b'hekk żgur it-twettieq ikun success. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak ta' Gemini. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Larimar. Namaste 26 oroskopju IL-ĦADD 20 TA' FRAR 2022 • illum BIDU TAT-TNAX IŻ-ŻODJAKU TA' PISCES Mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Aries ser ikun dak il-mument li int tibda tgħaraf aktar il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek li dan l-aħħar bdiet tirkupra. B'hekk fl-istabbilta' madwarek ser tara tkattir iżda issa trid tgħaraf tkun iffokat aktar kif tqassam b'mod għaqli l-finanzi tiegħek sabiex terġa tinkiseb dik il-fiduċja tant meħtieġa.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak ta' Leo. Il-Kristalla ideali għal din il- ġimgħa hi l-Moonstone. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Taurus ser ikun dak il-mument opportun li turi aktar dik id-determinazzjoni fit- twettieq li tixtieq tkompli twettaq. Għalkemm kollegi jistgħu jkunu ta' għajnuna int trid tgħaraf li b'għaqal u b'ħeġġa tħares il-quddiem u mhux lura. Huwa dan li ser jagħmel id-differenza fik għal dak li hemm riesaq lejk. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Scorpio. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Opal Fire. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Gemin ser ikun għalik mument ta' aktar fokazzjoni lejn l- impenn ta' preparazzjoni f 'dak li hemm riesaq lejk sabiex hekk int tkun tista' t-tejjeb u tgħaraf aktar il-kapaċitajiet kollha tiegħek. Dan issa ser ikun il-waqt fejn int ser tgħaraf aktar il-ġejjieni tiegħek.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Cancer. Il- Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Qaurtz Clear. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Cancer ser ikun iffiser aktar impenn u għarfien lejn dawk l-għeżiez tiegħek li dan l-aħħar minħabba ċertu impenji kien hemm nuqqas. Għalhekk grazzi għal dan int ser tgħaraf kemm huwa mportanti li toħloq dak il-bilanċ bejn il-ħidma u u l-għeżież tiegħek, bilanċ meħtieġ u utli. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Sagittarius. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Selenite Golden. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Leo ser ikun dak il- mument ta' riflessjoni profonda lejn dawk il-proġetti li int qiegħed tħejji għax xhur li ġejjin, proġetti li żgur iridu aktar attenzjoni, aktar ħsieb u aktar riflessjoni sabiex b'hekk turi kemm int organizzat sabiex dak li tixtieq jitwassal fl-aktar livel mistħoq. L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Virgo. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi t-Tiger's Eye. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru. F'dan il-bidu tat-tnax iż-żodjaku ta' Pisces għalik Virgo ser ikun dak il-mument li b' aktar b'għaqal tibda tħejji għal dak it-tbiddiel. Tibżax minn dan it-tibdil bżonjuż u utli għalik, għaraf biss li dan ser ikun meħtieġ sabiex tkattar iżjed dik l-istabilita' tant importanti għalik fix-xhur li ġejjin.L-aktar żodjaku ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak ta' Capricorn. Il-Kristalla ideali għal din il-ġimgħa hi l-Amber. Namaste L-aħħar ġimgħat tal-kalendarju żodjaku 2021-2022 Resqin lejn l-aħħar fażi ta' dan il-kalendarju żodjaku 2021 - 2022 fejn baqa' biss ħames ġimgħat u b'hekk jingħalaq kaptilu ieħor fl- astroloġija. Huwa ferm importanti li f 'dawn il-ħames ġimgħat inwettqu, nsaħħu u nippjanaw f 'dak li hemm madwarna. Hemm diversi ġranet importanti qabel nagħlqu dan il-kalendarju żodjaku fl-20 ta' Marzu. Fost il-ġranet l-aktar importanti insibu dawn: Il-Ġimgħa 18 ta' Frar jintemm il-żodjaku ta' Aquarius Is-Sibt 19 ta' Frar jibda' l-aħħar żodjaku ta' Pisces L-Erbgħa 2 ta' Marzu huwa l-aħħar New Moon Il-Ġimgħa 18 ta' Marzu huwa l-aħħar Qamar Kwinta Il-Ħadd 20 ta' Marzu huwa t-tmiem taż-żodjaku ta' Pisces u kif ukoll tmiem il-kalendarju żodjaku 2021 – 2021 It-Tnejn 21 ta' Marzu huwa l-bidu tal-kalendarju żodjaku 2022 - 2023 u kif ukoll bidu tal-ewwel żodjaku ta' Aries. B'hekk wieħed jista' jara' kemm ser inkunu qegħdin nassistu għal ġranet ferm importanti f 'dawn l-aħħar ġimgħat ta' dan il-kalendarju żodjaku. Jekk trid tkun taf aktar informazzjoni iktibli fl-indrizz postali: PaulJon, PO Box '' ILLUM '' 27 Paola, jew ibgħat sms fuq 79495804. Namaste L-OROSKOPJU MWASSAL MILL- ASTROLOĠISTA PAULJON

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 20 FEB 2022