Illum previous editions

illum 15 January 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/773565

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 35

illum | Il-Ħadd 15 ta' Jannar 2017 Intervista 12 Il-waqfa li jmiss: Trasport I t-trasport pubbliku dejjem kien għadma iebsa. Is- servizz l-antik kien taħlita ta' anarkija u inazzjoni li biddlet lis-sistema f 'xi it ta' ċajta kerha. Daħlet l-Arriva, u magħha kien hemm aspettativi m'ogħla s-sema. Il-bużullotti kellhom jispiċċaw u kellu jkollna l-aqwa sistema ta' trasport pubbliku - Ewropa. Insomma, kulħadd jaf x'ġara u l-Arriva spiċċat ċajta daqs jew ikbar mis-servizz anarkija ta' qabel, anke jekk l-fatt tibdil pożittiv kien hemm. Illum it-trasport pubbliku qed jitħaddem mill-kumpanija Spanjola ALESA u din, bħall-Arriva, kellha bidu iebes. Dewmien, xarabanks ma jaslux u battalji sħaħ fuq il-bus stops. Il-Ministru Joe Mizzi spiċċa f 'borma tagħli u l-prospetti ma tantx dehru sbieħ. Iżda jidher li fl-aħħar xhur irrenjat il-kalma. L-għadab jidher li naqas, l-ilmenti naqsu u anke l-frekwenza tal-istess ilmenti jidher illi naqset ukoll. L-ILLUM tiltaqa'mal-General Manager tal-Malta Public Transport (MPT), Konrad Pulè, biex tara jekk l-ilmenti naqsux għax is-servizz tjieb jew inkella għax tant xebgħu u qatgħu qalbhom jipprotestaw in-nies li lanqas jilmentaw m'għadhom. Tgħallimna mill-iżbalji tal-passat Nibda mill-ewwel billi nħarsu lura. Pulè kien hemm, ra t-twelid u l-abort tal-Arriva f 'Malta, ra servizz tat-trasport immexxi mill-Gvern u issa qed imexxi t-trasport pubbliku f 'pajjiżna. Nistaqsih x'jaħseb li kien wassal għall-waqfien tal-Arriva tant kmieni. Politika? Ineffiċjenza? Jew inkompetenza? 'Kull min wera l-interess, l-Arriva inkluża, ma ħasbux jew pretendew li l-operazzjoni tat-trasport pubbliku se tkun daqstant sfida. Nemmen ukoll, iżda, illi l-operaturi dakinhar setgħu damu żżejjed biex irrispondew għal ċerti problemi li kien hemm.' Pulè kompla jgħid illi, mill- esperjenza tal-Arriva, hu u t-tim tiegħu tgħallmu mill-iżbalji li saru u rranġaw fejn kien hemm bżonn ikun irranġat. 'Sar progress kbir u qed niksbu riżultati tajbin' Imma għalfejn huwa daqstant sfida t-trasport pubbliku f 'pajjiżna? X'għandna daqshekk ħażin fit-toroq jew fis-sistema tagħna? Pulè jirrikonoxxi li t-trasport pubbliku huwa sfida. Minkejja dan, jirrispondi billi jsostni illi f 'dawn l-aħħar sentejn sar titjib konsiderevoli. 'Jien naħseb li fl-aħħar sentejn kien hemm bidla kbira, sar progress kbir u qed niksbu riżultati tajbin ukoll. Biżżejjed insemmu illi f 'inqas minn sena għandek iktar minn nofs il-popolazzjoni li għandha t-tallinja card, xi ħaġa li ma tantx ġrat barra minn pajjiżna, meta saru inċentivi simili. Investejna wkoll biex illum għandna nofs il-flotta li hija ġdida fjamanta.' In-nollijiet mhux se jogħlew In-noll bħalissa huwa ta' 75ċ għal sagħtejn bit-tallinja card u €1.50ċ mingħajrha għall-adulti, bil-prezzijiet ikunu irħas għall-anzjani u anke għall-istudenti. Anke jekk tammonta għal ftit iktar minn dak li kien jitħallas qabel, in-nollijiet f 'pajjiżna għadhom relattivament irħas u ħafna irħas minn dawk fi bliet Ewropej. Imma, nistaqsih, dan se jibqa' kif inhu? Se jibqgħu hekk in-nollijiet jew nistennew li jogħlew? U x'sens jagħmel li operatur privat jagħti servizz, imma jkollu l-prezz ta' dak is-servizz determinat mill-Gvern? Pulè jassigura li kollox se jibqa' kif inhu u jekk se jkun hemm żidiet, dawn se jkunu jirriflettu biss l-inflazzjoni. Intant, ifakkar ukoll illi l-formola fejn il-Gvern jiddetermina l-prezz tan-noll, filwaqt li jissussidja l-istess trasport pubbliku, hija 'xi ħaġa normalissima, li tiġri f 'bosta pajjiżi Ewropej, mhux f 'Malta biss.' Fil-fatt il-Malta Public Transport is- sena l-oħra ngħatat kważi €23 miljun biex tkun tista' topera s-servizzi minn u lejn diversi lokalitajiet mingħajr ma tispiċċa f 'inkwiet serju li jista jfalliha bħalma kien ġralha l-Arriva. Iż-Żabbarin u l-Fgurin l-aktar li jaqbdu tal-linja Wara sentejn, il-kumpanija li tmexxi t-trasport pubbliku għandha idea ħafna iktar ċara ta' x'inhu jiġri fit-toroq. Liema rotot huma l-aktar popolari u minn liema żona l-aktar li qed jitilgħu nies? Pulè jibda jispjega kif hemm erba' rotot jew gruppi ta' rotot li huma l-aktar popolari. Mingħajr sorpriżi, fost l-aktar popolari huma r-rotot li jgħaddu minn Tas Sliema u San Ġiljan u li mbagħad jieqfu fis-Swieqi, jew inkella iktar 'il fuq lejn Baħar iċ-Ċagħaq. Rotot oħrajn li huma popolari, u li matulhom probabbilment l-aktar li tisma' l-kliem full-up jew move back, huma l-31/45 destinazzjoni Buġibba u 41/42 li jibqgħu sejrin lejn iċ- Ċirkewwa. B'differenza minn dawn ir-rotot, li jgħaddu minn żoni jew li jieqfu f 'lokalitajiet turistiċi fejn hemm ħafna mil-lukandi, ir-rotta l-aktar li tintuża mill-Maltin u li hija l-aktar popolari fin-nofsinhar hija l-91, li tgħaddi mill-Fgura u Ħaż-Żabbar u tibqa' sejra sa Marsaskala. Ir-rotta 91 waħedha, qal Pulè lil din il-gazzetta, is-sena l-oħra biss ġarret mal-miljun passiġġier, l-istess ammont ta' nies li użaw ir-rotot l-oħrajn imsemmijin hawn fuq. 'B'kollox is-sena l-oħra kellna ftit aktar minn 43 miljun passiġġier, li hija żieda ta' 8.3% fuq is-sena ta' qabel,' kompla jgħid il-General Manager tal-MPT, b'din il-gazzetta tfakkru mill-ewwel li ż-żieda probabbilment hija dovuta għal sena tajba fit-turiżmu u mhux għax il-Maltin u l-Għawdxin jemmnu li s-servizz qed jitjieb. Imma Pulè ma jaqbel xejn ma' din il-linja ta' ħsieb u jfakkar illi mill-informazzjoni li qed tirċievi l-kumpanija permezz tal-cards u anke bejgħ ta' biljetti, hu ċar illi ż-żidiet huma dovuti wkoll għal ċaqliq pożittiv u xejriet 'il fuq fin- nies li huma bbażati Malta u li fil-fatt qed jużaw it-trasport pubbliku. Imma n-nies kuntenti jew le bis- servizz? L-ILLUM ilha ssegwi l-kwistjoni tat-trasport pubbliku. Fil-bidu tas- sena l-oħra konna rrappurtajna kif kienet teżisti skuntentizza kbira bis- servizz tat-trasport pubbliku, b'vened partikolari illi fihom kien qed jirrenja pandemonju sħiħ, speċjalment fil- vened ta' quddiem l-Isptar Mater Dei, dik ta' quddiem l-Università u f 'żoni lejn it-tramuntana ta' Malta. Aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, aktar naqsu l-ilmenti, ikkalmaw l-ilmijiet u aktar passiġġieri bdew jidraw l-operat tat-trasport pubbliku. L-aħħar stħarriġ ippubblikat fuq din il-gazzetta nhar it-23 ta' Ottubru 2016, għalkemm mhux xjentifiku, sar fil-Belt Valletta fost kampjun ta' 66 passiġġier. Minn dan l-eżerċizzju jirriżulta illi 50% kienu qed jgħidu li s-servizz la kien tajjeb u lanqas ħażin, 23% kienu qed jgħidu li s-servizz huwa tajjeb, u 27% kienu qed jgħidu li s-servizz kien ħażin. L-MPT ikkontestat dan l-eżerċizzju u sostniet li ma jirriflettix il-verità, hekk kif il-persentaġġ ta' nies li huma 'kuntenti' bis-servizz huwa ta' 73% (fil-fatt jekk tgħodd dawk li jaħsbu li s-servizz huwa tajjeb ma' dawk li jaħsbu li s-servizz huwa 'mhux ħażin' mill-istħarriġ tal-ILLUM, it-total jammonta għall-istess ammont eżatt tal-istudju xjentifiku tal-MPT). Pulè, kif mistenni, semma dan l-istħarriġ waqt l-intervista u sostna illi dak li sar mill-MPT kien 'xjentifiku u indipendenti u wera livell ta' 73% ta' sodisfazzjon fis- servizz offrut. Aħna nkellmu kemm lil dawk li qed jużaw is-servizz, imma wkoll lil dawk li ma jużawhx. Lil dawk li mhux qed jużawh, nitolbuhom rispons biex inkunu nafu aħjar x'qed jisimgħu u x'qed jgħidulhom in-nies dwar it-trasport pubbliku. Dan nagħmluh għax dawn il-persuni jistgħu, fil-fatt, ikunu passiġġieri prospettivi tat-trasport pubbliku. Naturalment imbagħad inkellmu lil dawk li qed jużaw it- trasport pubbliku u naraw x'inhu r-rispons hemmhekk. Jirriżulta li, globalment, il-livell ta' sodisfazzjon huwa wieħed għoli, dak ta' 73%.' Ħames minuti jafu jħalluk tistenna siegħa Kull min juża t-trasport pubbliku jaf li hemm waqfiet jew rotot illi fihom ħames minuti jistgħu jħalluk l-art, issalli, tasal tard għax-xogħol u indannat għal jum. Dan minħabba illi fuq ċerti jew numru sostanzjali ta' waqfiet, tagħmel ammont ta' ħin tistenna u mbagħad ix-xarabanks kollha jgħaddu prattikament fl-istess ħin jew ftit minuti biss 'il bogħod minn xulxin. Dan ma jurix nuqqas ta' sens komun u ppjanar? Pulè, konoxxenti ta' dan, spjega kif hemm numru ta' rotot li minkejja illi jitilqu f 'ħinijiet differenti, jikkonverġu f 'punti jew waqfiet differenti. 'Jekk nieħdu l-61/62 għal Ħaż-Żebbuġ via Ħamrun u Ħal Qormi, dawn jitilqu f 'ħinijiet differenti imma jikkonverġu f 'ċerti waqfiet, li jfisser li jinħolqu sitwazzjonijiet bħal dawk li qed issemmi. Anke r-rotot 202, destinazzjoni Rabat, u 203, destinazzjoni Buġibba, jitilqu Għalhekk mhux reali li nistennew li x-xarabank dejjem se tasal eżatt l- ħin, kuljum fuq kull waqfa Aħna għandna track record tajjeb s-sigurtà u se nkunu qed nużawh biex matul l-2017 noħolqu sistema aktar frekwenti u adabbli matul il- lejl " " " " Albert Gauci Cunningham agcunningham@mediatoday.com.mt

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 15 January 2017