Illum previous editions

illum 15 January 2017

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/773565

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 15 ta' Jannar 2017 25 TV/Ċinema A Monster Calls iħallat sitwazzjonijiet drammatiċi ma' fantasija ħelwa. Fil- qalba ta' din l-istorja, miktuba minn Patrick Ness u addattata għal fuq il-liżar mill-awtur stess, insibu tfajjel, Conor O'Malley [MacDougall] li hu inkwetat ħafna. Fil-bidu jqum minn raqda, eżawrit wara ħolma kerha, ma jistax isib serħan meta qed jara lil ommu Lizzie [Jones] dejjem tbatti minħabba marda qerrieda. Bħalissa qed tieħu ħsiebu n-nanna [Weaver] li spiss toqgħod attenta li ma jinkisirx xi oġġett prezzjuż milli għandha fid-dar. Fl- iskola, Conor ikun il-mita tal- buli, Harry [James Melville], u meta ma jkunx jista' jissaportih aktar iħebb għalih bla ħniena. Darba billejl, jieħu qatgħa kbira meta mid- dlam ta' barra jitfaċċa ġgant [vuċi ta' Liam Neeson] minn siġra kollha friegħi li tieħu r-ruħ. Dan il-mostru jibda jirrakkontalu stejjer biex jgħinu jikkontrolla ħajtu u ma jibqax inkwetat u ħosbien. Id-direttur Spanjol J. A. Bayona diġà wera affinità lejn it-tfal fil-films tiegħu The Orphanage u The Impossible u kompla din il-proċedura f 'A Monster Calls. L-ispirazzjoni għall-mostru tal-istorja ġietu minn tpinġija tal- pittur Francisco Goya, The Colossus, li impressjonatu meta kien għadu tifel. Lewis MacDougall hu naturali ħafna u tassew jesibixxi fattizzi ta' tfajjel bla serħan u mhux kuntent. Din il- produzzjoni tappella sewwa wkoll għall-adulti. TASSEW wieħed se jgħaddi aktar minn sagħtejn f 'ġenna tal-art waqt li jkun qed jara La La Land. Kollox f 'dan il-film iseħħ fil-belt ta' Los Angeles - il-post tal-ħolm fejn kollox hu possibbli. Mal-ftuħ, mijiet ta' karozzi jinsabu mwaħħlin fit-traffiku fi triq prinċipali li tagħti għall- "Belt tal-Anġli". Minflok ħornijiet idoqqu, rabja, eċċitament palpabbli, eċċ., in-nies joħorġu mill-vetturi u jesibixxu danza sfrenata, tassew innovattiva b'ħafna movimenti ħfief u anki akrobatiċi [forsi eku tax-xogħlijiet ta' Bollywood?]. Ikun f 'din l-attività li jiltaqgħu Sebastian [Gosling], pjanista tal-mużika jazz, u Mia [Stone] li taħdem bħala kamriera fl- istudjows tal-Warner Bros u li tixtieq li ssir attriċi. Hawn, tinbet relazzjoni romantika bejniethom, it-tnejn li huma b'aspirazzjoni ħerqana li jsiru famużi fil-karriera li jridu jaqbdu, però wkoll se jgħaddu minn ħafna qtigħ il-qalb. "La la Land" qed jerġa' jirxoxta l-film mużikali b'entużjażmu ferventi u b'mod rifreskanti, kif ukoll bl-istil tal-kapulavuri ta' dan il-ġeneru tal-passat. B'andament li jinkludi diversi siltiet ta' żfin u kanzunetti ħelwin, Sebastian u Mia se jirrikreaw dinja fantastika għalihom. Meta kollox juri li qegħdin fis-seba' sema [anki f 'waħda miż-żifniet isibu ruħhom qalb l-istilel], l-ambizzjoni egoistika personali tagħmel tagħha u anki jinfirdu. Iżda dawn jistgħu jgħixu kuntenti mingħajr xulxin? Dan ix-xogħol jagħti omaġġ ġenwin lill-films mużikali, l-aktar dawk tal-MGM tas- snin ħamsin, fil-kostumi [in-nisa bid-dublett "flared" jew bil-piegi, l-irġiel dejjem bl- ingravata, pullover u ġlekk], fil- kulur, fil-mod kif ir-relazzjoni romantika tiżvolġi b'manjiera ġentili u bews irżin u anki fil- prominenza li d-direttur jagħti fil-credits tal-bidu lill-kliem filmed in CINEMASCOPE li jimlew il-liżar kollu, kif ukoll fl-aħħar tidher THE END. "La La Land" qed jaffaxxina lill-udjenzi kullimkien u l-istess għandu jagħmel hawn. Diġà nnominat għal ħafna unuri. Carmel Bonnici La La Land Atturi Ewlenin: Ryan Gosling; Emma Stone; Rosemarie DeWitt; Finn Wittrock Direttur: Damian Chazelle Maħruġ minn KRS releasing Tul: 126 min. Ċert: 12A Atturi Ewlenin: Lewis MacDougall; Sigourney Weaver; Felicity Jones; Toby Kebbell; Geraldine Chaplin Direttur: J. A. Bayona Maħruġ minn KRS Releasing Tul: 108 min. Ċert: 12A Illejla fuq it-TV TVM 06:00 TVAM 07:30 Qalb in-nies 08:00 Il-Progett 08:30 Maltarti 09:00 Hadt l-Ahbar 10:00 Valletta 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb u Ghedewwa 16:00 News 16:05 Hbieb u Ghedewwa 18:00 News 18:15 Ghawdex illum 18:50 Mill-Qarcilla sas-Salib 19:15 Gliegel 20:00 News 20:50 Manwela 22:00 Head- line News 22:05 L-irkant 22:35 Skjetti mal-lejl 23:15 News 23:30 Smack Down TVM 2 06:00 Euronews 08:00 TVAM 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Vatican Magazine 10:15 Qalb in-nies 10:45 DOT EU 11:00 Awtokura 11:30 Maltarti 12:00 Gourmet 12:30 Venere 13:00 L- irkant 13:30 Gadgets 14:00 Opening Ceremony EU Presidency 16:00 BOV Premier - Hibs vs Floriana 18:00 Madagascar 19:00 New Rooms 19:30 Mix- age 20:00 Paq Paq on Test 20:15 Deheb il-Karta 20:25 News for the Hearing Impaired 20:30 Ghaw- dex illum 21:00 Kontrattakk 23:00 News in English 23:05 Sports News NET TV 07:00 Net News 07:30 Wedding Plan (repeat) 08:15 Telebejgħ 08:45 Analizi 09:30 Telebejgħ 10:15 Immagni 11:15 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 12:00 Lokali u Bnin 12:30 Distinti (repeat) 13:00 Net News 13:15 Telebejgħ 15:30 Iswed fuq l-Abjad (repeat) 16:40 Wheelspin (repeat) 17:30 Flusek (repeat) 18:00 Net News 18:05 What's for Dinner 18:45 Attivita' Politika 19:30 Net News 20:30 It's Morris 21:30 Replay 23:00 Net News ONE 07:00 Ilsien in-Nisa 08:30 Paperscan 10:00 Kwal- ita' Malta 11:30 Aroma Kitchen 12:30 One News 12:40 Telebejgh 13:00 IndHouse 14:00 Kwalita' Malta 15:30 One News 15:35 Kwalita' Malta 16:50 Joe's Kitchen 17:30 L-Argument 19:00 Ieqaf 20 Minuta 19:20 Promozzjonijiet u Reklami 19:30 One News 20:10 Amber… Out & About 20:15 One Week 20:45 Klassi Ghalina 21:45 Il-Patt 22:55 Popcorn 23:30 One News 23:50 Ilsien in-Nisa (re- peat) CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.it 07:59 Tg5 mattina 09:10 Le frontiere dello spirito 09:45 Documentari 11:00 Le storie di melaverde 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 – Meteo.it 13:40 L'arca di noè 14:00 Domenica live 18:45 Avanti un altro 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 – Meteo.it 20:40 Paperissima sprint 21:10 Il segreto ITALIA 1 07:00 Licia dolce licia – problemi di cuore 07:20 Tom & Jerry Tales 07:40 Grandi uomini per grandi idee 08:05 Siamo fatti così - esplorando il corpo umano 08:35 Titti e Silvestro 08:42 Duffy Duck 08:50 Tom & Jerry – Il Film 09:47 Tgcom – Meteo. it 11:32 Tgcom - meteo.it 12:25 Studio Aperto – Meteo.it 13:00 Sport Mediaset – XXL 14:57 Tgcom - meteo.it 18:30 Studio Aperto – Meteo.it 19:57 Tgcom – Meteo.it 22:17 Tgcom - meteo.it RETE 4 07:25 Tg4 night news 07:45 Media shopping 08:15 Confessione Reporter 09:20 Documentario 10:00 S. Messa 10:50 Documentario 11:30 Tg4 – Meteo.it 12:00 Julie Lescaut 14:00 Donnav- ventura 15:00 La terra dimenticata dal tempo 15:38 Tgcom – Meteo.it 17:02 Furia Indiana 17:40 Tgcom – Meteo.it 18:50 Anteprima Tg4 18:55 Tg4 19:36 Dentro la notizia - meteo.it 19:55 Tempesta d'amore 21:58 Tgcom – Meteo. it 23:05 I bellissimi di R4 RAI UNO 06:00 Rai Parlamento – Punto Europa 06:30 Uno- mattina in famiglia 07:00 Tg1 09:40 Dreams Road 2016 10:30 A sua immagine 10:55 Santa Messa 12:00 Recita dell'Angelus 12:20 Linea Verde Domenica 13:30 Tg1 14:00 L'arena 16:45 Che Tempo Fa 17:00 Tg1 17:05 Domenica In 18:45 L'eredità 20:00 Tg1 20:35 Techetechetè 21:30 Che dio ci aiuti 4 23:00 Tg1 60 secondi 23:50 Speciale tg1 RAI DUE 06:15 Rai Cultura Memex 06:45 Sea Patrol 07:30 Guardia Costiera 08:55 La nave dei sogni 10:30 Due uomini e mezzo 11:00 Mezzogiorno in famiglia 13:00 Tg2 giorno 13:40 Meteo 2 13:45 Quelli che aspettano 15:30 Quelli che il calcio 17:00 90° minuto - zona mista 18:00 Rai Sport 90° minute 19:00 Tg2 flash l.i.s. 19:05 Sempre più sbandati 19:35 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 – 20.30 21:05 N.C.I.S. 22:40 La domenica sportive RAI TRE 06:00 Rainews24 – Meteo – Traffico 06:30 Rassegna stampa italiana e internazionale 08:00 Domenica Geo 10:00 Provincia Capitale 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR Regioneuropa 12:00 Tg3 12:05 Tg3 fuori linea 12:10 Tg3 persone 12:20 Meteo 3 12:25 TGR Mediterraneo 12:55 Tg3 l.i.s. 13:00 Il posto giusto 14:00 Tg Regione 14:15 Tg3 14:30 In 1/2 h xl 15:30 Kilimangiaro18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 20:00 Che tempo che fa 21:30 Che fuori tempo che fa 23:05 Tg3 - Meteo 3 23:20 Tg Regione 23:25 Gazebo Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Assassin's Creed (12) 10:15, 13:30, 16:00, 18:25, 20:50, 23:15 Moana (PG) 14:10, 18:35 Ballerina (U) 10:00, 12:05, 16:35 Fantastic Beasts and Where to Find Them (PG) 21:05 Passengers (12A) 16:00, 18:30, 21:00 Why Him? (15) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Collateral Beauty (12A) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Rogue One: A Star Wars Story (12A) 10:30, 14:15, 17:30, 20:30 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Rogue One: A Star Wars Story (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Live by Night (15) 13:00, 15:40, 18:15, 20:55, 23:30 Assassin's Creed (12A) 13:00, 13:50, 15:20, 16:20, 17:55, 18:50, 20:25, 21:20, 23:30 La La Land (12A) 13:15, 15:50, 18:25, 21:00, 23:35 Fantastic Beasts and Where to Find Them (PG) 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Why Him? (15) 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 Moana (PG) 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 Passengers (12A) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15, 23:45 A Monster Calls (12A) 14:00, 16:15, 18:35, 20:50, 23:10 Silence (12) 14:00, 17:20, 20:30 The Edge of Seventeen (15) 14:10, 16:25, 18:40, 20:55 Ballerina (U) 14:20, 16:25, 18:25 Collateral Beauty (12A) 20:40 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Why Him? (15) 11:15, 13:35, 16:05, 18:30, 20:50 La La Land (12A) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Live by Night (15) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Assassin's Creed (12A) 10:50, 13:35, 16:00, 18:30, 21:00 Rogue One: A Star Wars Story (12A) 18:35, 21:15 Ballerina (U) 11:00, 14:00, 16:30 Moana (PG) 11:00, 13:40, 16:05, 18:30 Passengers (12A) 21:00 Silence (12) 10:45, 14:00, 18:00, 21:10 Films ċ-ċinema A Monster Calls

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 15 January 2017