Illum previous editions

Illum 4th June 17

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/832506

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 35

illum | Il-Ħadd 04 ta' Ġunju 2017 21 TV/Ċinema Illejla fuq it-TV TVM 07:00 Elezzjoni 2017 12:00 News – Elezzjoni 2017 18:00 News 18:20 Kemmuna Documentary 18:35 Mafkar 18:50 Ninvestigaw X'qed Nieklu 20:00 News 20:50 Manwela 22:00 Headline News 22:10 L-Irkant 22:35 Skjetti Mal-Lejl 23:15 News 23:30 Smack Down TVM 2 06:00 Euronews 08:00 Tvam 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Vatican Magazine 10:15 Qalb In-Nies 10:45 Dot Eu 11:00 Awtokura 11:30 Maltarti 12:00 Gourmet 12:30 L-Ordni 13:00 L-Irkant 13:30 Gadgets 14:00 Ghanafest 15:00 Saffi 15:30 Jazz Festival 2016 17:00 Tertuqa 17:30 Mixage 18:00 Madagascar 19:00 New Rooms 19:30 Champions League Magazine 20:00 Paq Paq On Test 20:15 Deheb Il-Karta 20:25 News For The Hearing Impaired 20:30 Maltin F'izmir 23:00 News In English 23:05 Sports News NET TV 07:00 Elezzjoni Generali 2017 ONE 06:00 Better Living 07:00 Ilsien In-Nisa 08:30 Paper- scan 10:00 Hadd Il-Ghid Mill-Vatikan 12:30 One News 12:35 Telebejgh 12:50 Executive 13:20 Musicals 15:30 One News 15:40 Magdalena 16:40 Country Jamboree 17:30 Saul 19:00 Ieqaf 20 Minuta 19:20 Promozz- jonijiet U Reklami 19:30 One News 20:15 Determinati 21:00 Tul Il-Kosta Maltija 21:25 Liquorish 23:30 One News 23:50 L-Oskur (repeat) CANALE 5 06:00 Prima Pagina Tg5 07:55 Traffico – Meteo.It 07:59 Tg5 Mattina 09:10 Le Frontiere Dello Spirito 09:45 Mondo Sommerso 12:00 Melaverde Editing 13:00 Tg5 – Meteo.It 13:00 Tg5 – Meteo.It 13:40 L'arca Di Noè 14:01 Due Cuori E Una Provetta 14:54 Tgcom – Meteo. It 16:25 Domenica Rewind 18:45 Caduta Libera 19:57 Tg5 Prima Pagina 20:00 Tg5 – Meteo.It 20:40 Paperis- sima Sprint 21:13 Il Segreto 22:30 Una Vita 23:30 X-Style 01:15 Tg5 Notte – Meteo.It 01:59 Striscia La Notizia ITALIA 1 06:10 Better With You 06:35 Mediashopping 07:00 Super Partes 07:35 C'era Una Volta ... La Terra 08:00 The Jetsons 08:50 Wacky Races 09:00 Will Coyote 09:05 Speedy Gonzales E Duffy Duck 09:15 Looney Tunes Show 10:10 I Cesaroni 2 12:25 Studio Aperto – Meteo. It 13:05 Sport Mediaset 13:45 The Flash 14:35 Arrow 15:25 Supergirl 16:20 Forever 18:10 Teste Di Casting 18:30 Studio Aperto – Meteo.It 19:00 Mr Bean 19:00 Lethal Weapon 20:51 The Hangover 3 22:17 Tgcom – Meteo.It 22:55 Gogglebox 00:52 Tgcom – Meteo.It 02:00 Magazine Champions League RETE 4 06:55 Tg4 Night News 07:15 Mediashopping 07:45 Su- per Partes 08:20 The Indestructibles 09:20 I Viaggi Del Cuore 10:00 S. Messa 10:50 I Viaggi Del Cuore 11:30 Tg4 – Meteo.It 12:02 Viuuulentemente... Mia 12:57 Tg- com – Meteo.It 14:00 Dalla Parte Degli Animali 14:32 Insieme Per Forza 15:10 Tgcom – Meteo.It 16:45 Congo 17:32 Tgcom – Meteo.It 18:50 Anteprima Tg4 18:55 Tg4 – Meteo.It 19:35 The Mysteries Of Laura 21:30 Il Marchese Del Grillo 22:13 Tgcom – Meteo.It 00:30 Il Commissario Schumann - Rex Solus 01:40 Modamania RAI UNO 06:00 Rai Parlamento – Punto Europa 06:30 Unomat- tina In Famiglia 07:00 Tg1 10:30 A Sua Immagine 10:55 Santa Messa 12:00 Recita Del Regina Coeli 12:20 Linea Verde Domenica 13:30 Tg1 14:00 L'arena Replay 16:30 Tg1 - Che Tempo Fa 16:35 Supereori 17:30 Il Mistero Delle Lettere Perdute 18:45 L'eredità 20:00 Tg1 20:35 Techetechetè 21:30 Tutto Può Succedere 2 23:00 Tg1 60 Secondi 23:40 Speciale Tg1 00:00 Porta A Porta 01:20 Tg1 Notte - Che Tempo Fa RAI DUE 06:30 Rai Cultura Memex - La Scienza In Gioco 07:00 Due Uomini E Mezzo - Mio Dolce Melone 07:20 Sea Pa- trol - La Medusa Killer 08:05 Guardia Costiera - Amicizia Avvelenata 08:50 Heartland – L'incidente 09:30 Heart- land - Conflitto Al Femminile 10:20 Culto Evangelico Di Pentecoste 11:20 Un Ciclone In Convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:40 Meteo 2 13:45 World League Maschile 2017 - Italia - Brasile (2A Giornata) 14:15 Telefilm 16:30 Squadra Speciale Stoccarda - Una Vita Scaduta 17:15 Squadra Speciale Lipsia - Era Glaciale 18:00 Tg2 Flash L.I.S. 18:05 L'arte Del Dubbio - La Causa Di Brennan 18:50 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 – 20.30 21:05 N.C.I.S. 22:30 Criminal Minds: Beyond Borders 23:30 La Domenica Sportiva Estate 00:00 A Single Origin: Il Gusto Del Viaggio 00:50 Protestan- tesimo RAI TRE 06:00 Rainews24 - Meteo – Traffico 06:30 Rassegna Stampa Italiana E Internazionale 08:00 Sembra Ieri 08:30 Ponderosa - Ranch Ponderosa - Seconda Parte 09:15 D-Day - I Giorni Decisivi 10:30 Community - L'altra Italia 11:55 Meteo 3 12:00 Tg3 12:05 Tg3 12:25 La Grande Storia 13:00 Documentario 13:05 Tg3 L.I.S. 13:10 The American West 14:00 Tg Regione - Tg Re- gione Meteo 14:15 Tg3 14:30 In 1/2 H 15:00 2061 - Un Anno Eccezionale 16:50 Perception 18:10 I Misteri Di Murdoch - Il Fantasma Di Queen's Park 18:55 Meteo 3 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione - Tg Regione Meteo 20:00 Che Tempo Che Fa 22:45 Operai 23:50 Tg3 - Meteo 3 00:00 Tg3 Linea Notte 00:10 Tg Regione 01:00 Meteo 3 GREG Heffley huwa dak it- tfajjel ta' destin sfortnat. Kull ħaġa ħażina li tiġri madwar dan il-miskin ta' karattru tkun attribwita lilu jew hu stess se jkun il-vittma. Mis-serje ta' kotba ta' Jeff Kinney, jasal ir-raba' film, "Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul". Dan hu "road movie" li jseħħ sena wara l-avvenimenti ta' "Diary Of A Wimpy Kid: Dog Days" tal-2012. Greg [Drucker] u ħuh Roderick [Wright] jikkonvinċu lil missierhom, Frank [Everett Scott] u lil ommhom, Susan [Silverstone] biex imorru fuq vjaġġ twil ħalli jiċċelebraw l-għeluq id- 90 sena ta' nannithom. Però, l-iskop prinċipali tagħhom hu li jattendu laqgħa ma' dawk iffissati fuq il-logħbiet vidjo. Matul it-triq jiltaqgħu ma' ħafna għawġ speċjalment mal-familja ta' Mr. Beardo [Chris Coppola], ġolf ta' raġel qisu Bluto ta' "Popeye", li jippersegwita lil Greg meta ħsara fuq il-vann tiegħu ssir minn uliedu stess bil-ħtija taqa' fuq Greg. Iżda, din id- darba l-isfortuni jmissu, xi ftit, ukoll lill-familja Heffley. "Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul" hija kummiedja li taqleb lejn farsa gwappa, b'waqtiet ta' umoriżmu fjakk. F'dan ir-raba' episodju jidhru atturi ġodda bħala l-familja Heffley. ILKOTBA ta' Marvel Comics u D.C. Comics ipprovdew ħafna eroj. 76 sena ilu f 'All Star Comics dehret għall- ewwel darba s-supererojina ta' D.C. Comics "Wonder Woman". Lejn l-aħħar tas-snin sebgħin, fl-1979, il-popolarità ta' "Wonder Woman" kibret sew grazzi għas-serje televiżiva bl- attriċi Lynda Carter. L-attentati repetuti biex din il-mara ta' qawwa u kuraġġ kbir issib postha fiċ-ċinema dejjem fallew. Fl-aħħar, permezz tad-direttrici Patty Jenkins, il-Mara tal- Għaġeb irnexxielha ssib ruħha fuq il-liżar ċinematografiku ġo produzzjoni fejn hi hija l-protagonista assoluta. Fis- sewwa ngħid li Gal Gadot, l-attriċi Iżraeljana, diġà interpretat dan l-irwol f 'parti żgħira f '"Justice League", bħala waħda mid-diversi supereroj varji. Diana [Gadot], prinċipessa tal-Amazzoni [gwerriera nisa], imrobbija fuq gżira ta' ġmiel qisha l-ġenna tal- art, sa minn mindu kienet tifla kienet tammira sewwa t-taħriġ ta' niesha. Meta kibret, darba waħda ssalva pilota Amerikan, Steve Trevor [Pine] mill-għarqa meta l-ajruplan tiegħu, milqut, jiġġarraf fil-baħar. Dan kien fl- eqqel tal-Ewwel Gwerra Dinjija u malajr jiġu għalih ħafna suldati Ġermaniżi li jikklaxxaw bl-ikrah mal-Amazzoni. Hi, għall-ewwel darba ssir konxja mill-umani u anki tas-sess maskil. Ma' Steve tmur biex tiskopri dinja ġdida għaliha u tinvolvi ruħha b'qawwa tremenda f 'din il-battalja ħarxa. Ibbażat minn fuq storja miktuba minn Zach Snyder [direttur espert f 'dan il-ġeneru] u Allan Heinberg, bil-karattri meħuda mis-serje ta' D.C. Comics [dawk ta' "Superman"], bħala addattament ta' ktieb komik "Wonder Woman" hu xogħol ta' ċertu kalibru. Il-qofol tiegħu jseħħ lejn it-tmiem f 'taqtigħa titanika bejn din il-mara atletika, kariżmatika u deċiża u esseru, forma ta' bniedem, b'poteri maġiċi u ta' qawwa enormi. Naħseb li għall-quddiem nistennew aktar avventuri sensazzjonali ta' din l-ikona femminili, simbolu tas- sess u anki leġġendarja. Carmel Bonnici Wonder Woman Atturi Ewlenin: Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis, Connie Nielsen Direttriċi: Patty Jenkins Maħruġ minn KRS Releasing Tul: 139 min Ċert: 12A Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Wonder Woman (12A) 10:30, 14:30, 18:00, 20:55 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 10:15, 13:20, 15:55, 18:30, 21:05 The Boss Baby (U) 10:30, 16:00, 18:10 The Promise (12A) 20:50 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (12A) 10:20, 14:15, 18:00, 20:45 Alien: Covenant (15) 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 14:30, 17:45, 20:45 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 11:00, 13:35, 16:05, 18:40, 21:15, 23:50 Wonder Woman (12A) 11:00, 12:50, 13:45, 15:40, 16:30, 18:25, 20:00, 21:15, 22:55 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 11:15, 14:00, 17:50, 20:40, 23:30 Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (U) 11:20, 14:05, 16:10, 18:20, 20:30, 22:35 A Dog's Purpose (PG) 11:25, 14:05, 16:15, 18:25, 20:35, 22:45 Snatched (15) 11:30, 14:05, 16:10, 18:15, 20:30, 22:45 The Fate of the Furious (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 Alien: Covenant (15) 13:10, 16:00, 18:30, 21:10 Beauty and the Beast (PG) 13:30, 16:00, 18:30, 21:05 Frantz (12A) 14:00, 18:35 The Boss Baby (U) 14:10, 16:20, 18:30 The Secret Scripture (12A) 16:20, 21:00 The Time of Their Lives (12A) 20:40 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Guardians of the Galaxy Vol. 2 (12A) 10:15, 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 King Arthur: Legend of the Sword (12A) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge (12A) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Wonder Woman (12A) 11:00, 14:00, 18:20, 21:10 Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul (U) 11:15, 14:00, 16:30, 18:30, 20:45 Snatched (15) 11:30, 14:00, 16:30, 18:40, 20:50 Alien: Covenant (15) Films ċ-ċinema Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Atturi Ewlenin: Jason Drucker, Charlie Wright, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Owen Asztalos Direttur: David Bowers. Maħruġ minn KRS Releasing Tul: 91 min Ċert: U

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - Illum 4th June 17