Illum previous editions

ILLUM 7 July 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1139338

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 7 ta' Lulju 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku għal Aquarius ser iġiegħlek taħseb li wasal iż-żmien li tibdel l-istil ta' madwarek. Ipprova twebbisx rasek għax din il-bidla hija bżonjuża kemm għal dak li ġej għalik u anke biex int tagħraf lilek innifsek. Agħraf biss li ma' din il-bidla int tkun iffokat fuq dak li hu utli. Għalhekk agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 10 u 12 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Aries Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku għal Pisces ser jagħmlek tħossok persuna aktar iddixxiplinata, din l-esperjenza se tagħtik nifs ġdid u bis-saħħa tagħha se tlaqqek ma' opportunitajiet ġodda bi probabbilità ta' proġetti ġodda. Biss int trid tagħraf li tkun imħejji sew għal dan kollu li riesaq lejk u hekk tagħraf aktar il-ħiliet kollha tiegħek. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:8, 10, 12 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Sagittarius Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku għal Aries ser iwasslek sabiex tagħraf iżżomm madwarek kalm sabiex ma twettaq l-ebda azzjoni. Prova tgħallem mill-esperjenza li għaddejt minnha fil-passat ħalli ma terġax tir- repeti dak u hekk tkun tista' tħares aktar 'il quddiem b'aktar ottimiżmu u aktar kunfidenza. Emmen aktar fik. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 11 u 12 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Leo Aries huma magħrufin għa-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku għal Taurus huwa mument fejn int qed tħoss il-pożizzjoni finanzjarja ta' madwarek sejra mhux kif kien maħsub. Dan qiegħed joħloqlok ċertu pressjoni madwarek iżda jekk int tagħraf minn issa tagħmel forma ta' pjan finanzjarju dan ikun utli għalik sabiex grazzi għal dan ikollok gwida. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 10 u 12 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Capricorn Taurus huma magħrufin għall-istabbilità tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku għal Gemini huwa mument ferm importanti fejn issa trid toħroġ il-kapaċitajiet kollha tiegħek u twettaq dak kollu li hemm pjanat. Għalkemm uħud minn madwarek mhumiex jaraw li dan ser jirnexxilek. F'dan il-pass kbir li int se tibda twettaq ibqa' kawt u żgur li se tħalli lil kulħadd sorpriż. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 12 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Libra Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku għal Cancer ser iġġiegħlek tħares fil-fond ta' madwarek. Fil-jiem li ġejjin int għandek tosserva aktar sabiex hekk tkun tista' tanalizza dak kollu li jkun għaddej u minn hemm int tkun tista' tieħu deċiżjoni ta' direzzjoni l-aktar ideali għalik. Agħraf biss li dan ikun fuq prinċipju li int tħaddan. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 9 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Taurus Cancer huma magħrufin għad-direzzjonijiet pożittivi tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku għal Leo ser iġġiegħlek tanalizza iżjed li kollox għandu ż-żmien u l-ħin tiegħu imma din tkun fażi u int se toħroġ minnha basta tagħraf timxi b'moħħok u mhux b'qalbek. Hekk li għalkemm int tħobb timxi dwar dak li taħseb biss. Jista' jkun li wasal iż- żmien li tibdel fehmtek dwar din il-pożizzjoni wkoll. Irrifletti Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 9, 10, 12 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Pisces Leo huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku għal Virgo ser ikun ifisser aktar impenn f 'responsabbilità li issa qiegħda titkat- tar madwarek hekk int se tagħraf turi kemm int responsabbli minn dak kollu li issa se tibda twet- taq. Min-naħa l-oħra int trid tagħraf ittejjeb dak li hemm madwarek sabiex tagħraf aħjar il-ġejjieni li riesaq lejk. Ħu dan kollu pass pass. Tgħaġġilx u rrifletti iżjed. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 12 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Cancer Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku għal Libra ser ikun ifisser aktar impenn fil-karriera tiegħek b'hekk int ħa tagħti spinta kemm biex ittejjeb aktar il-madwar tiegħek u kemm sabiex twessa' dak li għandek fil-preżent. Dan kollu int trid tagħraf tagħmlu b'mod għaqli u bil-galbu. Agħraf li meta mxejt mgħaġġel inħolqu konsegwenzi għalhekk agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 10 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Scorpio Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal-21 ta' Novembru Iż-żodijaku għal Scorpio se jkun ifisser impenn ta' preparazzjoni intensiva f 'dak li int għandek riesaq lejk sabiex hekk int tkun tista' ttejjeb aktar ħiltek. Persuna li se toffrilek opportunità, agħraf li tieħu parir sew qabel ma tieħu xi deċiżjoni. Ħu l-ħin kollu li għandek bżonn sabiex tagħraf sew dak kollu. Din għandek toħodha fil-ħin adattat. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 11 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Gemini Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku għal Sagittarius ser ikun ifisser aktar impenn fir-relazzjoni li żgur għandha bżonn aktar attenzjoni min-naħa tiegħek. Għalkemm dan l-aħħar għaddejt minn xi sitwazzjoni iebsa dan issa lilek se jagħmlek tagħraf aktar int fejn tixtieq tasal. Għalkemm is-sitwazzjoni sejra żgur tinbidel għal dak li int tixtieq. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 12 u 13 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Aquarius Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku għal Capricorn ser ikun ifisser aktar impenn għalik u dan se jagħtik iżjed ċans ta' dawra kompluta madwarek kemm mill-att kif tibda tippreżenta lilek innifsek u kemm ma' kollegi u dawk ta' madwarek u kemm kif tibda torganizza l-iskeda tiegħek. Dan huwa tibdil meħtieġ li se jagħtik direzzjoni aktar stabbilita. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 17,18, 21 u 22 L-istilla ideali għalik għal din il-ġimgħa ġejja minn Virgo Capricorn huma magħrufin għall-ideat pożittivi li jafu joffru Iż-żodijaku għall-istilla ta' Cancer L-Oroskopju mill-Ħadd 7 ta' Lulju sas- Sibt 13 ta' Lulju PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com In-Numru 7 Dan huwa s-seba' xahar li jgħaqqad żewġ żodijaki ferm interessanti: Cancer u Leo. In-numru 7 għandu bosta tifsiriet u għalhekk huwa numru tant speċifi ku. In-numru 7 huwa numru marbut spiritwalment, mal-għerf u mal-pożittività profonda. In- numru 7 huwa simboliku wkoll mal-anġli. Importanti li wieħed ikun jaf li meta jara n-numru 7 għal bosta drabi dan ikun ifi sser li int se ssib appoġġ, kuraġġ u ġid riesaq lejk. Ħafna jesprimu li huwa fenomenu li meta tara n-numru 7 spiss, l-anġli jkunu qed iduru madwarek sabiex iwassluk lejn dak li huwa s-sinifi kat veru li int ikollok bżonn. Għal aktar informazzjoni kemm dwar in-numru 7 jew in- numri l-oħrajn ibgħat messaġġ fuq il-paġna ta' facebook PaulJon13 u nkun nista' ninfurmak aktar. Namaste Bejn il-11 u l-21 ta' Lulju ser inkun qed nipparteċipa fi l-fi era l-kbira. Ejja żurni u bbenifi ka mill- offerti speċjali li se nkun qed noffri. Għal aktar tagħrif ikkuntattjani fuq 99013600 Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 7 July 2019