Illum previous editions

ILLUM 7 July 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1139338

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 7 ta' Lulju 2019 22 Illejla fuq it-TV TVM 6:30 Ilsienna 7:00 TVAM Weekend 9:30 Valletta Lwien ta' belt 10:00 Fil-gnien ma' Mela 10:30 Malta u lil hinn minnha 12:15 Ħadd Għalik 15:00 Ħbieb u Għedewwa 15:45 Teleshopping 16:00 Aħbarijiet fil-qosor 17:45 Tertuqa Trailers 18:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 18:15 Għawdex illum 18:45 Il-progett 20:00 L-aħbarijiet ta' Television Malta 20:45 Dare to Dream - Eurovision Diary 20:47 Tertuqa Trailers 20:50 DANU- SANDAY 22:00 Headline News 22:45 TVMi Insights 23:15 Aħbarijiet fil-qosor 23:25 Animal Diaries TVM 2 6:00 EuroNews 6:45 Ruggers 7:15 L-irkant 7:45 Ħajjitna ktieb 8:15 Id-Dinja mill-Vatikan 8:45 Aħbar tajba 9:00 Quddiesa tal-Ħadd 9:45 Minn jum għal jum 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:20 Artna kultura agrikola 12:00 Tertuqa Trailers 12:05 Mafkar 12:15 House Hunt 12:45 Dimensja 13:15 Animal Diaries 14:20 Dare to Dream: Eurovision Diary 15:00 GFA Cup Final 17:00 St Andrews vs Santa Lucia 17:45 Fil-gnien ma' Melo 18:15 Maltarti 18:30 Madagscar - Id-Dinja ta' L-annimali 19:00 Valletta Lwien ta' belt 19:30 Storjografija 20:00 Aħbarijiet għal-persuni neqsin is-smiegħ 20:15 Il-Korp 20:45 90 Minuta 21:30 Għawdex illum 22:15 Dissett 23:00 Dot Eu 23:15 Mafkar 23:15 Invenzjonijiet 23:30 Knots 23:59 News in English NET 7:00 Net News 7:30 Immagni 8:00 Telebejgh 8:30 Quddiesa mis-Santwarju Ta' Pinu 9:15 Headlines 11:00 Attivita Politika 12:00 Net News 12:05 Attivita Politika f'Ghawdex 13:00 Telebejgh 15:00 Net News 15:05 Tele- bejgh 15:35 15-il Sena Fl-Unjoni Ewropea 17:45 Il-Vuci tieghek 18:00 Net News 18:05 Sport Extra 18:45 Flusek 19:15 Trendi 19:30 Net News 20:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:45 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23: Net News 23:30 Wheelspin ONE 6:30 ONE News 6:47 Amber: Out & About 6:58 Popcorn 7:30 Indhouse 8:30 Paperscan 10:02 Qribek 10:24 Tabor 11:00 Aroma Kitchen 12:00 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 15:30 ONE News 15:35 Country Jambo- ree 16:20 Pink Panther 17:00 Liquorish Omnibus 17:45 L-Argument 19:20 Rapport tat-Temp 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 Minuta 20:35 Attivita' Politika 12:15 Klassi Ghalina 22:20 Ondroad 23:30 ONE News 23:50 Trazmissjoni matul il-lejl Italia 1 7:00 Super Partes 8:05 Tom & Jerry 8:21 Scobby Doo 10:10 Futurama 10:35 Una mamma per amica L colpi di testa di Rory 11:30 Una mamma per amica-Una nuova Lorelai 12:25 Studio Aperto 13:00 Sport Mediaset - XXL 14:00 Mr. Peabody e Sherman 15:55 Supergirl-Segreti e bugie 16:45 Supergirl-Fanatismo 17:35 Supergirl il lato oscuro della luna 18:30 Studio Aperto 19:00 Sport Me- diaset 19:30 CSI: NY il rischio 21:20 Le lene show Rete 4 6:10 TG4 Night News 6:30 Media shopping 7:00 Super Partes 7:57 Amore pensaci tu-Alti e bassi 9:00 I Viaggi del Cuore 10:00 S. Messa 11:00 Freedom Oltre il confine 11:35 Solo una mamma 11:55 Anteprima 12:00 TG4 12:32 La signora in giallo 13:10 TGCom 14:35 Convoy 15:13 TGCom 16:55 Duello al Rio d'Argento 17:33 TG- Com 18:50 Anteprima 19:22 Leri e oggi in tv special 19:50 Tempesta d'amore 20:30 Stasera Italia Weekend 21:27 Knockout: Resa dei conti 22:10 TGCom 23:40 Scarface Canale 5 6:00 Prima pagina 7:55 Traffico 7:59 TG5 8:45 Medi- ashopping 9:05 X-Style 9:35 Documentario 11:20 Le storie di Melaverde 11:58 Melaverde 13:00 TG5 13:40 L'arca di Noe 14:00 Beautiful 14:30 Una vita 16:21 Il segreti 17:20 Domenica Live 18:45 Caduta libera 19:57 TG5: Prima Pagina 20:00 TG5 20:40 Paperissimo Sprint 21:20 New Amsterdam: Sei o sette minuti 22:17 New Amsterdam: Un posto al tavolo 23:05 New Amsterdam: Anima diverse 23:59 Tiki Taka: Il calcio e il nostro gioco Rai Uno 6:30 UnoMattina in Famiglia 7:00 TG1 9:30 TG1 9:40 Paesi che vai: Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua immag- ine 10:55 Santa Messa 12:00 Regina Coeli 12:20 Linea verde 12:30 TG1 14:00 Domenica In 17:25 Che tempo fa 17:30 TG1 17:35 La prima volta 18:45 L'erdeita 20:00 TG1 20:35 Che tempi che fa 22:30 Che tempo che fa: Il tavolo 23:00 TG1: 60 secondi Rai Due 6:00 Legami 7:05 Heatland 7:45 Heatland 8:30 TG2 8:40 Madam Secretary 9:20 Serno variabile 9:55 Gli imperdi- bili 9:58 Meteo 2 10:00 TG2 Italia 10:55 TG2 flash 11:00 Rai TG Sport Giorno 11:10 I Fatti Vostri 13:00 TG2 Giorno 13:30 TG2 Eat Parade 13:50 TG2: Si Viaggiare 16:35 Castle 17:20 Castle 18:05 Rai Parlamento Telegiornale 18:10 TG2 flash 10:15 TG2 18:20 Tari TG Sport Sera 18:50 Hawaii Five-0 19:40 N.C.I.S 20:30 TG2 21:00 TG2 21:20 Avengers: Age of Ultron 23:40 Source Code Rai Tre 6:00 RaiNews24 8:00 Sembra ieri 8:30 Domenica Geo 10:15 Di la dal fiume e tra gli alberi 11:10 TGR Estovest 11:30 TGR RegionEuropa 12:20 TG3 12:25 TGR Mediter- raneo 12:55 TG3 13:00 Ritratti 14:00 TG Regione 14:15 TG3 14:30 1/2 h in piu 15:35 La Grande Storia 17:20 Kilmangiaro Collection 18:55 Meteo 3 19:30 TG Regione 20:00 Blob 20:30 Grande Amore 21:20 Un giorno in Pretura 23:35 TG Regione 23:40 TG3 nel mondo Films fiċ-ċinema TV/Ċinema ILJIELI Melleħin 2019 jibdew bil-kbir il-Ġimgħa, 26 ta' Lulju 2019 fit-8.00pm bil-musical oriġinali 'Naħal tal-Imħabba' li ser jittella' f 'Misraħ il-Parroċċa. Il-musical 'Naħal tal-Imħabba' għandu kompożizzjoni ta' Philip Vella, lirika ta' Paul P. Borg, arranġamenti mużikali ta' Sean Vella u direzzjoni ta' Giovann Attard. Jieħdu sehem fost oħrajn Dario Bezzina, Miriam Christine Borg, Annabelle Vella, Mary Ann Muscat, Gaetano Sultana, Anna Camilleri, Alexia Farrugia, Thea Gauci, Mireille Borg, Samantha Magro, Maria Cini u Artemocion Dance & Leisure Studio. Filmati tas-Sur Jamie Vella. Kulħadd mistieden u d-dħul huwa b'xejn. Is-Sibt 27 ta' Lulju Iljieli Melleħin 2019 ikomplu is-Sibt, 27 ta' Lulju 2019 mis- 6.30pm 'l quddiem: Fi Triq Gorg Borg Olivier bil-parata spettakolari bit- tema 'Il-Karnival' bis-sehem ta' għaxar kumpaniji taż-żfin u l-parteċipazzjoni ta' Big Friends Guggen Musik Band. F'Misraħ il-Parroċċa ser tittella' wirja mill-Jokers Malta Club u wara jsegwi BBQ organizzat mill-Għaqda tan-Nar Maria Bambina għal kull min jixtieq igawdi l-ispettaklu minn bilqiegħda waqt li jduq l-ikel ippreparat apposta għall-okkażjoni. L-ispettaklu jikkonsisti minn wirja ta' talenti minn Artemocion Dance and Leisure Studio, il-kantant lokali Mark Anthony Bartolo u kunċert live 'Those were the Days' minn Paul Abela Band. L-aqwa diski mis-snin 60 u 70 bil-parteċipazzjoni tal-kantanti Jasmin, Roger Tirazona, Nadine Axisa u Lawrence Gray. Isegwi kunċert live minn Freddie Portelli . F'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II mis-7.00pm 'l quddiem programm divertenti u animazzjoni għat- tfal. Fi Triq Sant'Anna mis- 7.30pm 'l quddiem mużika tradizzjoni minn Benny u Tonya. Fil-Bitħa tas-Santwarju mis- 7.00pm 'l quddiem wirja ta' arti u artiġjanat lokali u mit- 8.30pm 'l quddiem mużika jazz live minn Groove. Fit-Taraġ fi Triq it-Tonn mis-7.30pm 'l quddiem divertiment b'risq Noah's Art Animal Sanctuary. Fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa fit-8.00pm kunċert vokali mill-Kor tal-Għaqda Mużikali Imperial. Servizz ta' Park and Ride b'xejn mis-7.30pm 'l quddiem minn fejn kien hemm il- Kumpless Belleview. Il-Ħadd 28 ta' Lulju Iljieli Melleħin 2019 ikomplu l-Ħadd 28 ta' Lulju 2019 mis- 7.30pm 'l quddiem: F'Misraħ iż-Żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II programm u animazzjoni għat-tfal bil- parteċipazzjoni tal-Mellieħa Scout Group u fit-8.00pm mużika tradizzjonali minn Ta' Verna Folk Group. Fil-Bitħa tas-Santwarju wirja ta' arti u artiġjanat lokali. F'Misraħ il-Parroċċa wirja ta' karozzi vintage bis-sehem ta' Ford Owners Club Malta. Isegwu wirja ta' talenti minn Artemocion Dance and Leisure Studio, il-kantanti lokali Thea Gauci akkumpanjata minn Steve Galea, kunċert mużikali mill- grupp żagħżugħ Lighthouse Band, il-kantanta lokali Emma Cutajar u kunċert spettakolari 'Rock Meets Pop' minn Spiteri Lucas Band bil-parteċipazzjoni tal-kantanti Laura Bruno, Mark Tonna, Ludvig Galea u Chiara akkumpanjati minn Dancel Team Dancers. Għeluq bil-kbir b'wirja mużiko- piroteknika mill-Għaqda tan- Nar Maria Bambina, Mellieħa. Għall-iktar informazzjoni u għall-programm dettaljat tistgħu żżuru s-sit www. mellieha.gov.mt jew il- paġna ta' Facebook https:// www.facebook.com/ melliehalocalcouncil Iljieli Melleħin 2019 qed isiru bil-kollaborazzjoni tad-Dipartiment għall-Gvern Lokali. Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Detective Pikachu (PG) 11:30, 14:00, 16:20, 18:40, 21:05, 23:25 John Wick: Chapter 3: Para- bellum (15) 20:45, 23:25 Aladdin (U) 13:00, 18:30, 21:15 Aladdin 3D (U) 15:45 Rocketman (15) 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 23:05 The Secret Life of Pets 2 (U) 11:30, 14:10, 16:20, 18:30 Godzilla: King of Monsters (12A) 13:00, 15:45, 18:30, 21:15 The Hustle (12A) 14:15, 16:25, 18:35, 20:50 X-Men: Dark Phoenix (12A) 13:40, 16:10, 18:40, 21:10 Men In Black: International (12A) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 23:30 Brightburn (15) 10:55, 14:10, 16:15, 18:25, 20:35 Toy Story 4 (2D) 11:40, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55 High Life (18) 18:00 Never Look Away (15) 14:00, 20:30 Spider-Man: Far From Home 3D 10:45, 13:30, 14:30, 17:00, 18:00 20:15, 21:00, 23:10 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Aladdin 2D (U) 10:30, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 The Secret Life of Pets 2 (U) 11:15, 13:30, 16:00, 18:30 Brightburn (15) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 20:45 Toy Story 4 3D (U) 20:50 Yesterday (12A) 21:05 Spider-Man: Far from Home 3D (12A) 13:25, 21:05 Spider-Man: Far from Home 2D (12A) 10:30, 18:20 Men in Black: International (12A) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:05 X-Men: Dark Phoenix (12A) 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:05 Toy Story 4 (U) 11:05, 13:30, 16:00, 18:30 Men in Black: International Tlett ijiem ta' festa, kultura u mużika fil-Mellieħa

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 7 July 2019