Illum previous editions

ILLUM 12 January 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1199622

Contents of this Issue

Navigation

Page 1 of 31

02 aħbarijiet IL-ĦADD 12 TA' JANNAR 2020 • illum SPIŻERIJI MIFTUĦIN ILLUM www.gozochannel.com GOZO FERRIES Ħinijiet tat-tluq Malta u Għawdex 9.00 - 12.00 TEMP GĦADA TEMP ILLUM Chemimart City Gate Pharmacy, Valletta Lister Pharmacy, Ħamrun Anici Pharmacy, Qormi Brown's Pharmacy, Birkirkara Pharmaland Dispensers, Ta' Xbiex Spiżerija Kappara, San Ġwann Brown's Pharmacy, Sliema Balzan Pharmacy, Balzan Grognet Pharmacy, Mosta Brown's Village Pharmacy, Mellieħa St. Monica Pharmacy, Paola Verdala Pharmacy, Bormla Polymer Pharmacy, Żabbar St. Catherine Pharmacy, Żejtun Qrendi Pharmacy, Qrendi Remedies Pharmacy, Siġġiewi Ideal Pharmacy, Rabat Batu Pharmacy, Victoria, Gozo St. Joseph Pharmacy, Qala, Gozo Airport Pharmacy, MIA, Luqa Departure Mgarr, Gozo Departure Cirkewwa, Malta L-OGĦLA: 12˚Ċ L-INQAS: 6˚Ċ Temp Ftit imsaħħab li jsir sabiħ mal-lejl Viżibilità Tajba Riħ Grieg it-Tramuntana forza 5 għal 6 li jsir Tramuntana forza 3 għal 4 Baħar Qawwi li jsir moderat mal-lejl L-OGĦLA: 16˚Ċ L-INQAS: 7˚Ċ Temp Pjuttost imsaħħab għall- ewwel, li jsir ftit imsaħħab Viżibilità Tajba Riħ Majjistral forza 5 għal 6 li jsir Grieg it-Tramuntana Baħar Moderat għal qawwi Imbatt Ftit li xejn Albert Gauci Cunningham SUDOKU Imla l-kaxxi vojta bin-numri 1 sa 9 f 'kull kolonna vertikali u orizzontali kif ukoll f 'kull kaxxa 3x3. Is-soluzzjoni tkun ippubblikata nhar il-Ħadd li ġej. Is-soluzzjoni tal-Ħadd li għadda www.maltco.com/lotto/results/ Iċċekkja n-numri tal-lottu fuq - NADER KABAR Bejn il-Ġimgħa l-24 ta' Jannar u l-Ħadd 26 ta' Jannar, il-Ministeru għal Għawdex, bil-kol- laborazzjoni tal-Għaqda Ħbieb tal-Presepji – sezzjoni Għajnsielem u l-Parroċċa ta' Għajn- sielem, ser jorganizza l-ewwel weekend fis-sen- siela 'Gozo Arts Weekend' li ser jiffoka fuq ix-xogħol tal-artist Giuseppe Calì. Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana qalet li din l-idea, li jiġi organizzat programm ta' attivitajiet marbuta mal-opri artistiċi f 'Għawdex, hija mmirata biex nuru l-kapulavuri li għandna, speċjalment fil-knejjes Għawdxin. Caruana qalet ukoll li għandna responsabilità kbira li mhux biss nippreservaw il-wirt artistiku, imma li jitgawda min-nies u li nrawwmu sens ta' apprezzament, speċjalment fiż-żgħar tagħna. Caruana kompliet tgħid li "għalhekk ħdimna fuq dan il-kunċett ġdid biex nidentifikaw artisti partikolari u noħolqu programm ta' attivitajiet marbut max-xogħlijiet li nsibu f 'Għawdex billi mhux biss ikollna itinerarju iżda wkoll nies pro- fessjonali li jagħmlu taħdidiet ta' informazzjoni, kunċerti u attivitajiet għat-tfal". Caruana semmiet ukoll li din l-idea setagħti esperjenza intensa ta' kultura kwalitattivà li tista tinsab f 'Għawdex u li riedu jibnu fuq dan. Id-Direttur tal-Wirt Kulturali fi ħdan il-Minis- teru għal Għawdex John Xuereb iddeskriva lill- Calì bħala wieħed mill-akbar artisti li qatt kellu pajjiżna fejn iddistingwa ruħu għall-istil realisti- ku tiegħu u l-influwenzi romantiċi li ikkaratteriz- zaw ix-xogħlijiet tiegħu. Il-Minsteru għal Għawdex flimkien mal-Għaqda Ħbieb tal-Presepji se jorganizzaw 'Gozo Arts Weekend' Il-Ministru għal Għawdex Justyne Caruana ħabbret li ġie ffirmat ehim bejn il-Ministe- ru għal Għawdex u l-Kunsill Lokali tal-Munxar biex issir il-pjazza tar-raħal – proġett ta' €800,000 b'investiment dirett tal-Ministeru għal Għawdex. Il-Ministru Justyne Caruana qalet li permezz tal-inizjatti- va 'Proġett Għawdex' għadd ta' proġetti infrastrutturali qed jiġu mwettqa madwar Għawdex kollu. Caruana żieded tgħid li "il- lum qed nagħtu bidu għal proġett ieħor li kien imsem- mi fil-baġit li għadda fejn issa qed ngħaddu għall-fażi tal-im- plimentazjoni fejn permezz ta' fondi li l-Ministeru għal Għawdex qed jgħaddi lill-Kun- sill Lokali tal-Munxar, ser ikun jista' jsir il-proġett tal-pjazza tal-Munxar". Caruana stqarret li dan il- proġett hu importanti biex ikun hemm tisbiħ estetiku tal-mis- raħ ewlieni. pero ser jiżdiedu l-accessibilità u faċilitajiet anċellari li huma kompatibbli mal-viżjoni ta' Eko-Għawdex. Semmiet ukoll l-investimet qawwi li qed isir fiż-żona turis- tika tax-Xlendi li tifforma parti mill-konfini tal-Munxar. Caruana ikkonkludiet bil- li qalet li permezz ta' dawn ix-xogħlijiet, il-livell tal-ħajja tal-Għawdxin ser ikompli jitjieb u Għawdex se jsir aktar attraen- ti għal dawk kollha li jżuruħ. Investiment ta' €800,000 għall- pjazza tar-raħal tal-Munxar

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 January 2020