Illum previous editions

ILLUM 12 January 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1199622

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 oroskopju illum • IL-ĦADD 12 TA' JANNAR 2020 Il-qamar kwinta ta' Capricorn F'dan l-ewwel qamar kwinta tas-sena, li għaż-żodijaku jiġi qabel tal-aħħar, dan il-qamar kwinta għandu bosta benefiċċji li jgħaqqad u jkun ta' ispirazzjoni għal dak li ġej. Huwa żmien ideali għal dak imsejjaħ cleansing ta' kull madwar tiegħek, kemm materjali u anke li mhumiex. Huwa żmien ta' direzzjonijiet ġodda li trid tagħraf taddatta għalihom. Finalment joffri lilek aktar għarfien ta' x'tixtieq twet- taq. Għal aktar informazzjoni żur is-sit www.pauljon13.com Il-qamar kwinta taż-żodijaku ta' Capricorn L-oroskopju mill-Ħadd 12 ta' Jannar sas-Sibt 18 ta' Jannar Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? 9901 3600 www.pauljon13.com facebook.com/pauljon13 Aquarius mill-20 ta' Jannar sat- 18 ta' Frar Għall-qamar kwinta għall-istilla ta' Aquarius ser ikun mument fejn int ser tħoss ċertu ħeġġa pożittiva f 'dak li int tixtieq twettaq. Taf li għandek deċiżjoni ieb- sa quddiemek imma xorta se twettaq però wara trid tirrifletti sew madwarek. Agħraf dan. L-ak- tar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tas-Sibt. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xa- har hi l-Amethyst. Namaste Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Għall-qamar kwinta għall-is- tilla ta' ser ipoġġilek ħsieb ta' pjan li int għandek ġewwa fik sabiex issa dan jitwettaq. Jekk ma jitwettaqx ikun ta' telf per- sonali għalik. Dan huwa l-mu- ment ideali li tibda twettaq sabiex tagħraf kemm idealment ser tħossok kburi. Irrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tli- eta. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi s-Citrine. Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Għall-qamar kwinta għall-is- tilla ta' Aries ser ikun il-waqt li tagħraf li wasal iż-żmien li għandek tkompli tħares 'il quddiem. Tibżax tieħu deċiż- jonijiet għax dawn ser iservu ta' avvanz f 'ħajtek. Issa hu l-mument li għandek tħares għal tkattir biss. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Bronzite. Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Għall-qamar kwinta għall-istilla ta' Taurus ser ikun mument li tagħraf aktar il-madwar tiegħek. Se tagħraf tkun aktar soċjali ħalli t-tens- joni li hemm madwarek tinħall u b'hekk toħloq enerġija pożittiva sabiex tilħaq l-għani- jiet tiegħek. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Garnet. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Gemini għalkemm bħalissa l-ġressjoni madwarek qiegħda tikber, m'għandhiex iżżommok milli tkompli għaddej bil-pjanijiet tiegħek. Dan huwa mument fundamentali għalik fejn issa trid turi l-aktar il- kapaċità tiegħek sabiex twettaq dak li ilek taħdem għalih. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa tat-Tnejn. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi t-Tiger's Eye. Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Cancer jagħmlek toqgħod lura sabiex is- sitwazzjoni preżenti tibda tinħall. Persuna li tagħtik wens f 'dak li int għaddej minnu bħalissa għandek tagħraf il- potenzjal tagħha u għalkemm ma tistax toffrilek il-mija fil-mija imma dejjem tkun ta' direzzjoni. Agħraf dan. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Erbgħa. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Moonstone. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Għall-qamar kwinta għall-Virgo ser jagħmlek tagħraf aktar kif se ssib is-soluzzjoni ta' dak li tinsab għaddej minnu bħalissa. Dan huwa l-mument opportun li tieħu din id-deċiżjoni. Tibżax minn dan għax aktar ma tkun iffokar aktar timxi b'rittmu pożittiv. Agħraf. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Opal Blue. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Libra għandu jkun ta' gwida fil-pass ta' investiment li tixtieq twettaq. Issa trid toqgħod ferm attent li mhux tibni knisja u tħott oħra. Trid tagħraf iżżomm bilanċ bejn iż-żewġ investimenti li ser ikollok. Agħraf li minn issa tkun iffokat ferm iżjed. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa t-Tnejn Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Quartz Clear. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Sagittarius ser ikun mument ta' ħsibijiet li bħalissa għaddejjin madwarek dwar u kif se tħares 'il quddiem. Dan iseġġ wara li għdek m'intix ċert dwar x'se jipprovdilek il- futur. Triq li mhix faċli imma xorta għandek tkun iffokat. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix- xahar hi s-Sapphire. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat- 21 ta' Novembru Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' huwa mument ta' riflessjoni dwar id- direzzjonijiet li għandek tieħu wara l-esperjenzi li għaddejt minnhom. Ovvjament imxi b'pass għaqli għax għalkemm hemm il-ħtieġa tat-twettiq trid tagħraf u tirrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi r-Ruby. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Capricorn ser tersaq lejk responsabbiltà ġdida fil- karriera sabiex int tapprova li dak li ġie fdat f 'idek għandek il- ħila twettqu u tagħti risposta diretta lil min ħaseb li m'intix kapaċi. Agħraf emmen aktar fik innifsek. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi t-Topaz Mystic. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Għall-qamar kwinta għall- istilla ta' Leo ser tagħmlek tħoss li bħalissa trid spazju għalik taħdek u dan ser jaffettwa it l-ambjent ta' madwarek iżda huwa l-mument li trid tagħraf iżjed it-twemmin fik innifsek sabiex din il-fażi tgħaddi u b'hekk int tkattar iżjed il-ħiliet tiegħek. Irrifletti sew. L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa tat-Tlieta. Il-kristalla ideali għalik għal dan ix-xahar hi l-Jasper. Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 12 January 2020