Illum previous editions

ILLUM 18-07-2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1393931

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 18 TA' LULJU 2021 Tmiem iż-Żodjaku ta' Cancer Mill-Ħadd 18 ta' Lulju sas-Sibt 24 ta' Lulju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Aquarius ser ikun il- mument ta' ispirazzjoni f 'dak li int tant ilek tixtieq twettaq. Għalkemm dan jista' jkun mument ta' eċitament flimkien ma' xi it tensjoni, żgur li dak li ser ikun qed jiġri ser ikun ta' sodisfazzjon kbir għalik. Għaraf li żomm lilek innifsek iffokat.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tat-Tlieta.Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Libra. Namaste KOMPETIZZJONI Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Pisces ser ikun mument ta' opportunita' sabiex tgħaraf aktar ħiltek f 'dak li int stabbilit fih. Dan ser ikun mument importanti għalik għax ser ipoġġik f 'aktar kuntatti u b'hekk int tista' tiskala ferm aktar minn dak liqiegħed illum. Tajjeb li tagħmel riflessjoni dwar dan.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ġimgħa.Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Taurus.Namaste Aries mill-21 ta' Marzu sat-19 ta' April Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Aries ser ikun mument ta' indikazzjoni ta' kif għandek tkattar dak li int issa stabbilixejt u b'hekk dan ikompli jitkattar għaż-żmien li ġej lejk. Iżda int trid tgħaraf aktar kemm huwa mportanti li l-madwar tiegħek ikun f 'armonija pożittiva u kemm tista' evita dak li tgħaraf li jkun negattiv.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tat- Tnejn.Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Capricorn.Namaste Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Taurus ser ikun mument lejn aktar ippjanar u ma' dan int trid tgħaraf ukoll kif int għandek tkompli saħħaħ lilek innifsek. Dan huwa dak il-mument fejn int ser tgħaraf tagħti aktar spazju għal forma ġdida ta' skeda u dan sabiex int tkun tista' torganizza aħjar lilek innifsek.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tas-Sibt. Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Scorpio. Namaste Gemini mill-21 ta' Mejju sal- 20 ta' Ġunju Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Gemini ser ikun dak il- mument fejn dan l-aħħar qed tħoss in-nuqqas ta' ħeġġa. Grazzi għal dan it-tbdil taż-żodjaki int ser terġa' tibda tkabbar il-ħeġġa meħtieġa. Għalhekk int issa huwa l-waqt ta' opportunita' li terġa' tibda tkattar il-pjanijiet. Dan żgur jagħmlek stabbili.L- aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ħamis.Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Virgo.Namaste Cancer mill-21 ta' Ġunju sat- 22 ta' Lulju Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik l-istess Cancer ser ikun mument ta' riflessjoni ta' ħsibjiet aktar profondi dwar eżattament fejn minn issa int trid twettaq dwar diversi aspetti ta' dak li fil-preżent għandek quddiemek. Pero' l-aktar aspett importanti huwa li int għandek tgħaraf li dak li temmen fih tibda' twettqu. L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Erbgħa.Iż- żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Pisces. Namaste Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik li Leo ser ikun żmien opportun sabiex tgħaraf aktar il-bżonnijiet tiegħek. Dan huwa l-waqt li tagħti tidwira sew madwarek sabiex fejn hemm nuqqasjiet ittejibhom, u fejn int sabbilit, tkompli issaħħaħ lilek innifsek. Għaraf sew dan il-mument sabiex għax-xhur li ġejjin tkun aktar iffokkat. L-aktar jum ideali għalik huwa dak tat-Tnejn.Iż- żodajku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Sagittarius. Namaste Virgo mit-23 ta' Awwissu sat- 22 ta' Settembru Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Virgo ser ikun il-waqt fejn int minn issa temmen aktar fik innifsek u aktar fil-ħiliet tiegħek u dan sabiex ma terġax tirrepeti dak li ġara fil-passat. Anzi minn issa int ser tgħaraf twettaq il- kontra ta' l-esperjenzi passati u dan żgur ser iqawwilek il-moral għal dak li hemm riesaq lejk.L- aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Erbgħa.Iż-żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Aquarius. Namaste Libra mit-23 ta' Settembru sat- 22 ta' Ottubru Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Libra ser ikun mument ta' iżjed stabbilita' u għarfien. Issa int ser tagħmel il-pożizzjoni tiegħek aktar ċara u għalhekk issa ser ikun iż-żmien opportun sabiex issa tkompli tisaħħaħ f 'dak li int temmen fih.Għalhekk għaraf ħares il-quddiem biss u xejn aktar.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tat-Tlieta.Iż-żodjaku li huwa ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Cancer. Namaste Scorpio mit-23 ta' Ottubru sal- 21 ta' Novembru Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Scorpio ser ikun il-waqt opportun sabiex int tinduna kemm int kapaċi. Dawk l-esperjenzi li int għaddejt minnhom issa trid tgħaraf issaraom għal dak li hemm riesaq lejk. Fil-ħajja ma' rridu nieħdu xejn garantit għax ikun żbal fatali. Għalhekk għaraf sew u imxi biss b'dak li tħoss ġewwa fik.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ħamis.Iż- żodjaku ta' ispirazjoni għalik ser ikun dak ta' Aries. Namaste Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Sagittarius ser ikun żmien tajjeb ta' kif int tista' tkompli tejjeb il-madwar kollu tiegħek. Dan sabiex int tkun tista' tqassam u tippjana aħjar is-sitwazzjoniet kollha ta' madwarek iżda jkun għaqli li żomm bilanċ sabiex b'hekk tibni aħjar il-madwar tiegħek. Irrifletti.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tal-Ġimgha.Iż-żodjaku ta' ispirazioni għalik ser ikun dak ta' Gemini. Namaste Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Tmiem iż-żodjaku ta' Cancer għalik Capricorn ser ikun mument ta' oppurtunita' wiesa ta' tkabbir u stabilita'. Għalhekk f 'dan il- mument tant pożittiv huwa mportanti għalik u ser ippoġik f 'aktar kuntatti ma' persuni sabiex b'dawn il- kuntatti ġodda int tista' tiskala ferm aktar minn dak li int illum. Għalhekk għaraf sew dan.L-aktar jum ideali għalik huwa dak tas-Sibt.Iż-żodjaku ta' aspirazjoni għalik ser ikun dak ta' Leo. Namaste L-ewwel Premju: Voucher bi skont ta' 25% fuq il-publikazzjonijiet koll- ha ta' PaulJon, flimkien mal-Kalendarju Żodjaku 2020. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon Marsascala, flimkien ma' tifkira tal-Kalendarju Żodjaku 2020. L-ewwel premju ntrebaħ minn: Frank Cutajar mill-Gżira. Filwaqt li t-tieni premju ntrebaħ minn: Fiona Pace minn Ħaż Żabbar. Mistoqsija sempliċi ta' din il-ġimgħa: Resqin lejn żodjaku ġdid, liema huwa dan iż-żodjaku, huwa dak ta' Virgo, ta' Leo jew ta' Libra? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek lill: PaulJon, '' ILLUM '' Kompe- tizzjoni Po Box 27,Paola. F'għeluq is-SITT snin F'din it-tieni ġimgħa li jien qiegħed infakkar għeluq is-Sitt sena minn meta bdejt nikteb dan l-artiklu ser inkun qed noffri lilkom qarejja ċ-ċans li takkwistaw waħda mill-publikazzjonijiet tiegħi, '' PaulJon l-Ispiritwalista '' jew '' 7 Rakkonti Misterjużi '' jew '' PaulJon bl- Oroskopju Għalik''. Kull ma nixtieq minn għandkom huwa li tibgħatu x'laqatkom l-aktar minn din il-paġna u x'tixtiequ tibdew taraw aktar f 'din il- paġna. L-aħjar 7 ittri li jintgħażlu jirbħu waħda mit-tlett publikazzjonjiet. Indirizza l- ittra tiegħek lil, PaulJon, '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Kull ittra tingħata wkoll Voucher ta' 15% fuq il-publikazzjonjiet tiegħi. Grazzi dejjem tal-appoġġ tagħkom. Namaste.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 18-07-2021