Illum previous editions

ILLUM 8 APR 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/963165

Contents of this Issue

Navigation

Page 0 of 31

www.illum.com.mt €1.25 NEWSPAPER POST Kien għadda mit-'test'... Le mhux artiklu dwar Ruth Amaira... imma rapport tal- UE dwar in-nisa fi l-midja Kontra l-abort, dejjem u f'kull każ. Anke f'każ ta' stupru... Ara paġna 3 Ara l-intervista f 'paġni 12 u 13 1,800 firma f 'petizzjoni Parlamentari SALBIERAĦ kienu diġà nġabru kważi 1,800 firma f 'petizzjoni kontra żvilupp li jinsab quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex jiżdiedu 12-il gaġġa tat-tonn oħra fin-naħa ta' fuq tal-gżira, mit-12 li hemm bħalissa għal 24. Il-petizzjoni hija waħda Parlamentari, jiġifieri diretta lill-Parlament u ssir fuq is-sit tal-Parlament Malti wkoll. Qed imexxiha, Nicolai Abela li huwa resident ta' San Pawl il-Baħar u qed joġġezzjona għal dan l-iżvilupp minħabba li jgħid illi dan se jkun ta' detriment "għar- residenti u l-għawwiema billi se jikkawża ħsara lill-ambjent marittimu minħabba żjut, fdalijiet tal-ħut u skart u ħmieġ ieħor ġej mit-tonn f 'dawn il- gaġeġ. Noġġezzjona bil-qawwa kontra din l-estensjoni." Il-Kumpanija li qed tressaq dan l-iżvilupp, AJD Tuna, tinsisti li dak li qed jgħid Abela mhux il- każ u li fil-fatt minkejja ż-żieda fil-gaġeġ, mhux se żżid l-ammont ta' tonn. Nr 599 • 08 ta' April 2018 Direct FIMBank Direct is a secure digital banking platform with a variety of services catering for both personal and corporate banking customers. This platform is an integrated solution which is secure, versatile and easily accessible. Discover more by visiting www.fimbank.com/direct FIMBank p.l.c. is a licensed credit institution regulated by the Malta Financial Services Authority and is listed on the Malta Stock Exchange. 2132 2102 helpdesk@fimbank.com www.fimbank.com Secure High Level Protection Technology Versatile Manage your Accounts & Effect Payments with Ease Accessible Access your account with no need for an Internet Key Multi-currency Multiple Options in Major Currencies Ara paġna 4 Ara paġni 10 u 11 X'ippropona l-PN għall-Kunsilli Lokali? U x'jgħidu dawn l-ewwel 80 proposta dwar il-PN? Kien Kien għadda għadda mi mit-'test'... Nr 599 • 08 ta' April 2018 tal-integrità • L-MFSA tgħid mal-ILLUM illi f 'kull proċess ta' valutazzjoni ssir verifi ka tal-'kompetenza u integrità' tad-diretturi u sidien... • Tgħid ukoll li ma tistax tieħu azzjoni bbażata fuq 'allegazzjonijiet u suspetti' Ara paġni 8 u 9 'L-ebda pjan għall- elezzjonijiet tal- Parlament Ewropew' Ara paġna 7

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 8 APR 2018