Illum previous editions

illum 15 July 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1004618

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 15 ta' Lulju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:30 TVAM News 08:00 Personaggi 08:30 Hadt l-Ahbar 09:30 Harbour Life 10:00 Il-Progett 11:00 Ghanafest 2017 12:00 News 12:15 World Cup Russia 2018 - Highlights Programme 13:00 St Mary 15:00 World Cup Russia 2018 - Pre Match Programme 17:00 World Cup Russia – FINAL 19:00 World Cup Russia 2018 - Highlights Programme 20:00 News 20:50 Ghawdex Illum 21:20 Fil-Gnien ta' Melo 21:50 DOT EU 22:00 TVM.COM.MT News 22:10 Skjetti 23:10 NEWS TVM 2 06:00 Euronews 07:00 TVAM News 07:30 Paq Paq on Test 07:45 X'Kien Gara Tassew 08:45 Ahbar Tajba 09:00 Holy Mass 09:45 Nostalgija u Tifkiriet 10:15 X'Joffri l-Kunvent 10:45 Ilhna mill-Kottonera 11:15 Ninvestigaw X'Qed Nieklu 12:15 Euronews 12:45 Mill- imhazen tal-Festa 13:15 Dwarna 14:15 Mixage 14:45 Il-Harsa ta' Ruzann 15:15 Ghanafest 2016 16:15 Mad- agascar 17:15 Euronews 18:00 Spice Journey 18:30 Who are we 19:15 Pagni minn ktieb 19:30 News for the Hearing Impaired 19:45 Venere 20:15 Rajt ma Rajtx 21:45 News in English 22:00 Vigilante 23:05 Sports News Net 06:30 Net News 07:00 Telebejgh 08:00 Analiżi 08:30 Telebejgh 09:30 Baker's Kitchen (ripetizzjoni) 10:30 Sqallija ma' Ron (programme 1) 11:15 Quddiesa mis- Santwarju Ta' Pinu 12:00 NET News 12:05 Telebejgh 13:35 Jekk Joghgobkom (ripetizzjoni) 14:30 Id- Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 15:00 NET News 15:05 Replay Speċjali – Il-Finali tat-Tazza tad-Dinja 17:00 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 17:30 Flusek (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 It-tfal jigu bil-vapuri 18:45 Replay Speċjali – Il-Finali tat-Tazza tad-Dinja 19:30 NET NEWS 20:15 Replay Speċjali – Il-Finali tat-Tazza tad-Dinja 21:15 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 21:45 NET News 21:50 Flusek (ripetizzjoni) 22:20 Sport Extra 23:00m NET News 23:30 Replay Speċjali – Il-Finali tat-Tazza tad-Dinja (ripetizzjoni) One 06:30 ONE News 06:50 Pink Panther (r) 07:30 ONE News 07:45 Ħinek twieġeb (r) 08:45 Popcorn: Review (r) 09:00 Paperscan 10:30 Joe's Kitchen (r) 11:00 Ta- bor 11:30 Amber: Out&About (r) 11:40 Country Jam- boree (r) 12:30 One News 12:35 Mad-daqqa t'għajn (r) 13:35 Ieqaf 20 Minuta (r) 14:00 Telebejgħ 15:00 Tul il-kosta maltija (r) 15:30 ONE News 15:35 Arani Issa (r) 18:00 Fresh & Funky (r) 18:30 Determinati 19:30 ONE News 20:15 Żona Dinjija 22:30 Perfect Match (r) 23:30 ONE News 23:45 Xandiriet matul il-lejla Canale 5 06:00 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:46 Documentario 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:00 Mondiali Mediaset Live 16:51 Cal- cio: Coppa del Mondo FIFA 2018 18:49 Mondiali Me- diaset Live 20:00 Tg5 20:40 Paperissima Sprint 21:28 Poldark 23:31 L'ultima parola: La vera storia di Dalton 23:40 Hit the road man Rete 4 06:48 Tg4 Night News 07:08 Media Shopping 07:23 Media Shopping 07:40 Super partes 08:25 Ti regalo una storia 09:00 I viaggi del cuore 10:00 S a n t a Messa 10:50 In viaggio con mia figlia 11:30 Tg4 Tel- egiornale 12:00 Anni 50 14:02 Finche ce guerra ce speranza 16:47 Appassionatamente 17:31 Appassio- natamente 18:55 Tg4 Telegiornale 19:30 Ieri e oggi in TV 19:50 Tempesta d'amore 21:15 Maurizio Costanzo Show 23:00 Confessione reporter Italia 1 06:10 Finalmente soli 06:35 Media Shopping 07:00 Super partes 07:30 Looney Tunes 07:40 Holly e Benji: La grande sfida mondiale: J 08:47 Dragon Ball Super 09:15 Facciamo fiesta 11:10 Casa Russia 12:25 Studio Aperto 13:05 Sport Mediaset 14:05 Before We Go 16:00 Studio Aperto 16:31 Unestate per diventare grande17:34 Unestate per diventare grande 18:58 Due uomini e mezzo 21:17 Tower Heist: Colpo ad alto livello 23:29 Automobilismo: Formula E Rai Uno 06:00 Rai News 06:30 A sua imagine 07:05 Overland 18: Le strade dell'Islam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea Verde Estate 13:30 Tg1 14:00 Non dirlo al mio capo 14:57 Non dirlo al mio capo15:55 I migliori de I migliori anni 17:05 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete Edizione 21:25 I bas- tardi di Pizzofalcone 23:30 Speciale Tg1 Rai Due 06:00 Il commissario Heldt 06:45 Memex: Sperimen- tiamo! 07:10 Good Witch 09:15 Tg2 Dossier 10:00 Heartland 11:20 Un ciclone in convento 12:07 Un ciclone in convento 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Sereno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 15:30 Il commissario Lanz 16:30 Squadra Speciale Lipsia 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 19:38 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 20:30 21:07 Chiamatemi Helen 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate Rai Tre 06:00 Rai News 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 08:55 Jerryssimo! 10:20 Doc Martin 11:05 Italian Beauty 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori linea estate 12:30 TGR Speciale 13:15 Radici, laltra faccia dellimmigrazione 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 Tour de France 2018 16:40 Pane, amore e gelosia 18:15 Non ho l'eta 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione meteo 20:00 Blob 20:20 Storie del genere 21:20 Il dottor Dolittle 23:00 Tg3 23:11 Meteo 3 23:25 Ieri e oggi Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Monster Family (PG) 11:15 Deadpool 2 (15) 14:25, 17:50, 20:50 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:10, 20:10, 23:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 14:15, 20:10 Show Dogs (PG) 11:10, 14:00, 16:10, 18:20, 20:40 Ocean's 8 (12A) 14:00, 16:20, 18:40, 21:05, 23:30 Hereditary (15) 14:20, 17:40, 20:30, 23:15 Sicario 2: Soldado 14:30, 18:00, 20:55 Adrift 14:05, 16:20, 18:35, 20:55, 23:00 In the Fade (18) 16:25, 21:10 Patrick (PG) 11:20, 14:10, 16:25, 18:30, 20:45 The Bookshop (12A) 14:00, 18:40 Ideal Home (15) 20:30, 22:50 The Little Vampire (U) 11:30, 14:10, 16:10, 18:15 Skyscraper 3D 11:05, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 Incredibles 2 2D (U) 11:00, 14:00, 17:15, 20:10, 23:00 Incredibles 2 3D (U) 14:30, 18:00, 21:00 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Incredibles 2 2D (U) 10:10, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:00, 12:45, 15:30, 18:15, 21:00 Hereditary (15) 20:45 Show Dogs (PG) 14:10, 16:15, 18:25 Skyscraper 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15 Ocean's 8 (12A) 10:30, 13:45, 16:10, 18:35, 21:00 Adrift (12A) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 Valletta Living History (U) 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Adrift (12A) 11:05, 13:25, 16:00, 18:30, 20:45 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 10:20, 13:15, 18:35, 21:15 Show Dogs (PG) 11:00, 14:00, 16:20, 18:40, 20:50 Ocean's 8 (12A) 10:50, 13:50, 16:15, 18:40, 21:05 Skyscraper 3D (12A) 10:50, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 Incredibles 2 3D (PG) 10:20, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Patrick (PG) 11:00, 14:00, 16:30, 18:35, 20:55 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Coca-Cola tiċċelebra l-Valletta 2018 ILKUMPANIJA Coca- Cola qiegħda tiċċelebra l-Malta u l-fatt li l-Belt Valletta qiegħda tiġi onorata bit-titlu ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura billi tiddedika tliet fliexken tal- Coca-Cola li ġew ispirati mill-kultura u l-istorja rikka tal-Belt u l-Gżejjer Maltin u ddiżinjati mill- artista żgħażugħa Maria Graziella Zammit. Il-Kumpanija Coca-Cola permezz tal-bottiljatur lokali tagħha GSD Marketing Ltd ingħaqdet mal-MCAST Institute of Creative Arts u talbet lill-istudenti sabiex jiżviluppaw kunċett li jiċċelebra l-Belt u t-titlu prestiġjuż ta' Kapitali Ewropea tal-Kultura. Minn aktar minn 200 sottomissjoni, il-kunċett ippreżentat minn Maria Graziella Zammit ġie magħżul u żviluppat sabiex jiġu prodotti dawn it-tliet fliexken. Id-disinji artistiċi ta' dawn il-fliexken ġew ispirati minn dettalji dekorattivi li jinstabu f 'xi wħud mill- aktar binjiet storiċi fil-Belt Valletta. Speċifikament id- disinji inkorporati fis-saqaf maestuż u l-gallariji tat- Teatru Manoel, l-armerija u l-pitturi li jinstabu fl-iswali tal-Palazz tal-Granmastru. Ispirazzjonijiet oħra kienu l-gallariji tradizzjonali Maltin u l-orizzont tal- Belt Valletta, speċjalment il-kampnar ikoniku tal- Katidral Anglikan ta' San Pawl. "Aħna kburin li nippreżentaw lill-klijenti tagħna dan il-proġett li jippromovi l-kultura u l-istorja rikka tagħna. Huwa unur kbir li matul is-sena fejn il-belt kapitali tagħna qed tiġi onorata bit-titlu Kapitali Ewropea tal- Kultura, postijiet familjari storiċi fil-Belt jidhru fuq flixkun tal-Coca-Cola li hija waħda mill-ikbar ditti fid-dinja. Dan il-proġett huwa msaħħaħ aktar bil-fatt li d-disinji saru minn artista żgħażugħa Maltija'' qalet Maria Micallef, CEO ta' GSD Marketing Ltd. Dawn il-fliexken tal-Coca- Cola se jkunu disponibbli fil-ħwienet turistiċi, f 'kafetteriji u ristoranti lokali.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 15 July 2018