Illum previous editions

ILLUM 22 December 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1195809

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 31

03 aħbarijiet illum • IL-ĦADD 22 TA' DIĊEMBRU 2019 Possibilità li Refalo jerġa' jidħol, jimtlew żewġ Ministeri u jingħataw xi promozzjonijiet lid-Deputati żgħażagħ ALBERT GAUCI CUNNINGHAM Bħalissa għaddej moviment qawwi ħafna fil-Grupp Parlametntari Laburista, speċjalment fost il-backbench. Dan hekk kif it wara li jinħatar Prim Ministru l-Mexxej Laburista ġdid, mistenni reshuffle. Din il-gazzetta hija infurmata li l-affarijiet huma ħafna iktar ċari fil-każ li jirbaħ Chris Fearne, hekk kif din il-gazzetta żvelat illi l-istess Fearne ltaqa' ma' ħafna mill- Grupp Parlamentari qabel ma tefa' n-nomina u allura kiseb l-appoġġ tagħhom. Il-gazzetta ILLUM hija infurmata illi Anton Refalo jaf jerġa' jiddaħħal fil-kabinett imma mhux neċessarjament Ministru ta' Għawdex. Minkejja li fl-2017 kiseb l-akbar numru ta' voti mit-13-il distrett il-Prim Ministru Muscat ma tahx il-kariga ta' Ministru ta' Għawdex, anke wara serje ta' żbalji u kwistjonijiet, l-aktar l-allegata pressjoni biex ikun rilaxxat plejer tal-futbol akkużat bi vjolenza domestika, biex ikun parteċipi f 'logħba. Fl-aħħar snin hu kien qed imexxi Heritage Malta. Hu mium li kien ħadha bi kbira li ma sarx Ministru u din il- gazzetta kienet żvelat kif hu ma kienx aċċetta l-portafoll tal-Biedja u Sajd. Mill-backbench u fost id- deputati iktar żgħażagħ is-sorsi ta' din il-gazzetta semmew lil Clion Grima, bħalissa Segretarju Parlamentari għall-Isport, li lagħab parti importanti fid-diskussjonijiet bejn Fearne u Abela, qabel ma fil- fatt Abela ddeċieda li jikkontesta. Jekk Grima ma jibqax Segretarju Parlamentari, Fearne jkollu għażla bi Chris Aguis li kien diġà okkupa din il-kariga jew inkella Jean Claude Micallef li huwa persuna intiża sew u li kien u għadu mdaħħal f 'diversi għaqdiet tal-isports. Qed jimbotta lilu nnifsu ħafna iżda meqjus bħala persuna kkwalifikata u li ħalliet riżultati filwaqt li 'nadif ' huwa Aaron Farrugia, bħalissa Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej u Djalogu Soċjali. Farrugia kien qed jagħti appoġġ qawwi lil Miriam Dalli u kien se jkollu kariga żgur kieku din saret Prim Ministru. Din il-ġimgħa kiteb artiklu dwar l-ekonomija tal-pajjiż u l-viżjoni ekonomika tiegħu, artiklu li ġie mdawwar mhux minnu biss, iżda minn ħaddiema tas-Segretarjat Parlamentari, mill-President tal- MHRA u minn Philip Fenech tal-GRTU. Dan jista' jkun sinjal ukoll ta' lobbying ta' Farrugia mas- soċjetà ċivili u man-negozji. Jidher li hemm qbil illi Byron Camilleri rebaħ ir-rispett ta' ħafna mill-Grupp Parlamentari, qed jagħmel biċċa xogħol tajba u allura jixraqlu jkun ippremjat. Jekk Camilleri jingħata promozzjoni titbattal il-pożizzjoni ta' Whip tal-Partit, kariga li tista' timtela wkoll minn xi ħadd li jinsab fil- backbench. Hemm ukoll Silvio Schembri, Julia Farrugia Portelli, Alex Muscat u anke Glenn Bedingfield li jista' jmisshom xi ħaġa, bl-ewwel tnejn meqjusin illi għamlu biċċa xogħol tajba fis-settur li kienu qed imexxu, speċjalment Schembri f 'dak li jirrigwarda l-blockchain. Schembri kien il-kandidat bl-akbar numru ta' voti fuq is-sitt distrett. Liema Ministeri se jkollhom jimtlew ... Jekk jitla' Fearne, ikun ifisser li jkun hemm bżonn jimtela l-post ta' Ministeru tas-Saħħa. Dan apparti li hemm il-Ministeru tat-Turiżmu li jinsab bla Ministru. Jista' jkun ukoll iżda li Fearne, jekk elett, jagħmel xi ċaqlieqa fosthom fl-edukazzjoni b'Evarist Bartolo fi triqtu 'l barra hekk kif mhux se jerġa' jikkontesta elezzjoni oħra u jneħħi Ministri li mhux meqjusin effiċjenti biżżejjed u li spiċċaw f 'kontroversji fl-aħħar xhur u snin. Ministeri oħrajn li jistgħu jkunu interessati, għax jista' jkun hemm ċaqieq jew tibdil, huma tal-Ġustizzja u Kultura bħalissa mmexxi mill-Ministru Owen Bonnici, tal-Intern bħalissa mmexxi minn Michael Farrugia u tal-Ugwaljanza u Affarijiet Ewropej bħalissa mmexxi minn Edward Zammit Lewis. Ian Borg u l-patt imxajtan Dan apparti l-fatt li jekk ikun elett Fearne jkollu jaħtar Deputat Prim Ministru ġdid, li jidher illi se jkun Ian Borg. Borg kien wieħed minn dawk li kienu se jitfgħu isimhom għat- tmexxija tal-partit, iżda malli Fearne ħareġ ismu għal din it- tiġrija, il-Ministru tat-Trasport u Infrastruttura, mill-ewwel skjera ruħu wara Fearne. Nhar il-Ħadd li għadda din il-gazzetta żvelat x'kien 'il-patt imxajtan' li rrefera għalih Robert Abela. Dan fil-fatt kien ehim li sar quddiem il-Prim Ministru Joseph Muscat u li kien jara l-ħolqien ta' trijumverat; Fearne Prim Ministru u Borg u Abela Deputati Mexxejja. Wieħed għalhekk irid jara jekk ikun elett Fearne, Abela x'post se jkollu f 'dan il-kabinett. Konrad Mizzi qed jappoġġja lil Fearne 'attivament' Intant din il-gazzetta tinsab infurmata wkoll illi bħal prattikament il-kabinett kollu Konrad Mizzi, li minkejja kollox għandu s-segwaċi u r-rispett fost ħafna Laburisti, qiegħed jappoġġja lil Fearne 'attivament'. Dan minkejja illi sa it xhur ilu ma kinux jaraw wisq għajn m'għajn. Fearne għamilha ċara illi Mizzi m'għandux post fil-kabinett tiegħu, anke jekk fuq Dissett ikkwalifika din l-istqarrija u qal li Mizzi minn jeddu ma jridx illi jkun Ministru għax irriżenja. Abela wkoll qed jisħaq illi Mizzi m'għandux post fil-kabinett tiegħu. Lejn kabinett ikbar Is-sorsi li tkellmu ma' din il- gazzetta sostnew illi jidher li se nkunu qed inħarsu lejn kabinett ikbar dejjem jekk jitla' Fearne. Interessanti illi issa ma jidhirx li Abela għamel wisq minn dawn in- negozjati u jekk għamel it huwa magħruf dwarhom fost dawk li tkellmu ma' din il-gazzetta. Fearne jidher li għandu kollox lest. Anton Refalo jaf jerġa' jiddaħħal fil-kabinett, deputati żgħażagħ qed jimbuttaw lilhom infushom, Konrad jappoġġja lil Fearne bis-saħħa u xi Ministri jaf jitilfu posthom Aaron Farrugia Ian Borg Alex Muscat Julia Farrugia Portelli Anton Refalo Konrad Mizzi Byron Camilleri Robert Abela Clint Camilleri Silvio Schembri Glenn Beddingfild Evarist Bartolo

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 December 2019