Illum previous editions

ILLUM 22 December 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1195809

Contents of this Issue

Navigation

Page 8 of 31

09 kultura illum • IL-ĦADD 22 TA' DIĊEMBRU 2019 Senior Professional Officer (Legal) Permit no. 217/2019 Qualifications & Experience • MQF level 6 in Law; • A min. of 2 years work experience in a Legal Office. Job Description • Provide advice and support to the Chief Officer Legal and the Chief Executive Officer on all matters related to the different units; • Assist various units on legal issues and assess legal documents to ensure the Agency's legal protection; • Be fully conversant with Acts pertaining to the assigned unit and oversee implementation; • Ensure that all legal formalities and other obligations related to the Unit are fulfilled in time; • Ensure that high level secrecy and privacy for all legal data is maintained within the Agency; • Translate policies into strategic plans for implementation; • Update leaflets and website information to reflect legislation changes; • Any other duties as directed by the Chief Officer Legal or the Chief Executive Officer. Reporting Officer Permit no. 714/2019 Qualifications & Experience • MQF Level 4 or higher in management, leadership or administration; • ECDL certificate; • In possession of a security license or must be obtained within the first six months of employment. Job Description • Oversee control systems to prevent the violation of legal guidance and policies which fall under the Agency's remit; • Carry out systematic due diligence and investigations in accordance to the law, including site inspections, as well as testify in court; • Assist units in the implementation of internal policies and procedures; • Enforce regulations in all aspects and levels of operations; • Collaborate with other entities in the monitoring and enforcement of standards and regulations; • Identify compliance issues and provide advice on high ethical standards; • Keep abreast with regulatory developments and evolving best practices in compliance control; • Carry out freedom of movement interviews; • Compile statistical information and prepare reports for both internal and external use; • Conduct duties in the utmost responsible manner, consistency and integrity; • Any other duties as directed by Chief Executive Officer. We're Recruiting Interested persons are kindly requested to submit a letter of application and a detailed CV to recruitment@identitymalta.com by Sunday 5 th January 2020 Office Opening Hours Identity Malta Agency would like to inform the public that on 26 th December 2019 & 2 nd January 2020 all Units will be closed except for the Public Registry Searches Unit In case of an emergency passport service please call (+356) 2122 4001 tiira u x'aktarx li dan ikun l-ewwel Bambin li jkun qala' u li jżommu b'għożża għal ħajtu kollha. Illum il-ġurnata, mhumiex is- subien biss li jagħmlu l-prietka. Ġieli tkun tifla wkoll u f 'xi parroċċi daħlet id-drawwa li l-prietka jagħmluha flimkien tifel u tifla. Tinħareġ il-ġulbiena Il-Milied mingħajr il-ġulbiena fih xi ħaġa nieqsa. Il-ġulbiena, tlibbes id-djar, iżda b'mod partikolari fil-knejjes, il-libsa tal- Milied. Hija wkoll xi ħaġa tagħna l-Maltin, tant li t-turisti jiskantaw meta jidħlu fil-knejjes u arahom imissuha biex jipprovaw jimu x'inhi. Il-ġulbiena tikber fid-dlam u bid-dawl malajr tiħdar. Għalhekk, is-sagristan x'aktarx li se joħroġha u jarmaha Lejlet il- Milied stess biex għall-quddiesa ta' nofsillejl tkun għadha bajda, wieqfa u sabiħa. Għal min ma jafx jew qatt ma kabbarha, il-ġulbiena tikber fi dlam ċappa u malajr, tant li ma tkunx ilha miżrugħa, x'aktarx xahar jew it inqas. Ninni la tibkix iżjed.... Għal-lejl tal-Milied, il- Maltin għandna wkoll l-għanja tradizzjonali tagħna li tindaqq fil-purċissjonijiet u tismagħha tidwi fil-knejjes waqt il-Quddiesa ta' Nofsillejl, x'aktarx meta l-Bambin jinħareġ u jitpoġġa fuq l-artal. Oriġinarjament din jisimha "Il-Benniena ta' Ġesù Bambin," u kitibha Patri Ġiżwita minn Ħal Luqa li kien jismu Indrì Schembri. Patri Indrì kien jaħdem qalb il-Maltin li kienu emigraw lejn l-Alġerija u fil-fatt kiteb din l-għanja propju għalihom fl- 1846. Fejn hemm il-Maltin se ssib il- ħelu u ċ-ċikkulata U la qed insemmu l-lejl tal- Milied, ma nistgħux, bħala Maltin ma jkollniex xi ħelu jew inkella xi xarba sħuna tradizzjonali għall- wara l-Quddiesa ta' Nofsillejl. L-Imbuljuta hija xarba tradizzjonali tagħna l-Maltin għal żmien il-Milied. Ir-riħa tagħha biss iddaħħlek fl- atmosfera tal-Milied. Fil-fatt hawn parroċċi u knejjes li joffru din ix-xarba lil dawk li jkunu għadhom kemm ħadu sehem f 'din iċ-ċelebrazzjoni li ħafna Maltin għadhom jagħmlu għaliha. Taf kif tagħmilha? • Dawn huma l-ingredjenti li bihom tagħmel l-imbuljuta: • 200g qastan niexef imxarrab għal lejl • 100g zokkor • 40g ċikkulata skura • 40g kokotina skura • Qoxra maħkuka ta' larinġa • Qoxra ta' mandolina mqattgħa rqiq • kuċċarina trab tal- kannella • bastun tal-kannella • ½ kuċċarina ħwawar imħallta (mixed spice) Serraħ rasek għax biex tagħmilha ma tridx xi għerf ta' barra minn hawn u lanqas ma trid tkun xi Sean Gravina. L-ewwel tibda billi tħalli l-qastan imxarrab għal lejl. Wara li tlaħalħu tpoġġih f 'kazzola u tgħerrqu fl-ilma. Wara żżid l-ingredjenti kollha u tħalli t-taħlita sakemm tiaħ tagħli. Malli tagħli, baxxi n-nar u ħalliha ttektek madwar 45 minuta, biex il-qastan jirtab. B'din ir-riċetta għandek isservi bejn sitt u tmien persuni. L-imbuljuta tradizzjonali

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 22 December 2019