Illum previous editions

ILLUM 5 January 2020

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1197483

Contents of this Issue

Navigation

Page 14 of 31

15 letteratura illum • IL-ĦADD 5 TA' JANNAR 2020 ekonomiku u soċjali. Lil dawn Ġanni Muscat rahom bħala l-għadu, iżda dan ħassu minħabba raġunijiet żbaljati. Xamm xi ħaġa tinten, iżda sforz il-preġudizzji kbar li kellu ma setax ixomm tajjeb. Dejjem kien hemm xi ħaġa tinten fil-politika psewdo progressiva ta' bosta. Ċerti talin li jriduha ta' progressivi għadhom lanqas biss tniffsu dwar is-sitwazzjoni preżenti. Nista' nsemmi wkoll nies li fi żmien il-każ Li Tkisser Sewwi ħarġu jgħajtu – għall-finijiet politiċi tagħhom – favur il- libertà tal-espressjoni biex imbagħad f 'dawn l-aħħar snin – għal finijiet politiċi wkoll – għamlu minn kollox biex joħonquha. Il-kelma "kriżi" ilek tużaha bosta snin. Fin-novella għ w ġ li dehret fil-ġabra Żewġ fl-2009 kienu laqtuni ħafna daż-żewġ sentenzi: Diffiċli tgħid eżatt meta beda kollox. M'hemmx mument preċiż fejn tista' tgħid li "issa bdiet il-kriżi". In-novella tirreferi għall-kriżi ambjentali li f 'dan l-aħħar iggravat qatigħ. Iżda l-kriżi tal-lum hija ferm usa' u donnu ħadd ma jista' jaqbel dwar meta bdiet. Dawn l-aħħar għaxar snin – u b'mod speċjali l-każ Caruana Galizia u l-mottivi tal-persuni mixlija bl-assassinju – jagħtuk xi ħjiel dwar xi "mument preċiż"? Mument preċiż m'hemmx. Qatt ma jkun hemm. Iżda ċert li l-kriżi preżenti la bdiet bl-elezzjoni tal-2013, la bil- Panama Papers u lanqas bil- qtil ta' Caruana Galizia. Ilha tinħema u tifforma s-snin minn kriżijiet oħrajn. Il-kriżi t'issa tħaddan il- kriżijiet kollha ta' qabel f 'konflagrazzjoni li jekk tibqa' tirranka għad tibla' l-pajjiż kollu. Nuqqas ta' governanza tajba, klassi politika korrotta, elettorat immanipulat bħal xejn, klassi ta' negozjanti li tħossha intitolata tiggverna – dal-ħwejjeġ ilhom magħna. Dan bla ma nsemmi l-ikbar kriżi fost kollha, jiġifieri dik ambjentali, kemm fil- mikrokożmu Malti u kemm fil-makrokożmu tat-tibdil fil- klima li aktarx għad jolqot lill-pajjiż f 'diversi livelli diffiċilissimi u potenzjalment traġiċi. F'daż-żmien ta' kriżi bosta politiċi appellaw għall-kalma u għall-għaqda. Xi wħud għal iktar protesti. Oħrajn għat-tindif. Ilkoll donnhom jaħsbu li għandhom il-balzmu li jista' jreġġa' kollox għan- "normalità". Temmen xejn f 'das-soluzzjonijiet? X'inhi l-aqwa duwa? Il-ħarba ta' Chris u Noel? Iżjed diżgwid, għawġ u firda bħal dik ta' bejn il-Ħaddarin u l-Maltin li qrajna dwarhom fin-novella għ w ġ? Jew is-solitudni ta' Twanny Misluta f 'Art il-Weqfin? Daqs ħmistax-il sena ilu kellek blogg jismu Il-Kriżi u Kif Tegħlibha. Il-kriżijiet tal-lum, jew aħjar lis-sriep, kif ser negħlbuhom? Is-sejħiet għall-għaqda jistgħu jsiru b'intenzjonijiet tajbin, iżda xorta jibqgħu inutli. Dan għax ebda pajjiż ma jkun magħqud ħlief, ġieli, forsi, meta jiġi invadut. U anke f 'dawk il-każi estremi l-għaqda qat ma tkun sħiħa. Barra dan, dawk li jappellaw għall-għaqda dejjem jistennew li din tkun "l-għaqda" li jaqblu magħha huma. Din mhi għaqda xejn u jista' jkollha wkoll xejriet faxxisti li jmewtu r-rabja ġġustifikata tan-nies. M'iniex qed ngħid li nixtieq pajjiż mifrud, iżda d-diżonestà politika ta' stqarrijiet foloz bħal dawn ma tgħinx. Il-ħarba mhijiex dejjem l-aħjar għażla. Għalija u għal ħafna minn sħabi din inħasset meħtieġa. Anke għalik, taf int. Iżda nibqa' ddispjaċut li kelli nitlaq għax b'hekk qtajt barra parti minni li tiffjorixxi biss meta nkun f 'pajjiżi. Kien sagrifiċċju li kelli nagħmlu bilfors. Skoprejt li kien sagrifiċċju biss wara li għamiltu. Għal dawk li baqgħu Malta, is-solitudni – jew it-tiftix ta' xi niċċa żgħira fejn jistgħu jeżistu fir-rokna tagħhom – huma tentazzjonijiet kbar. Nifhem lil min jagħżilhom: Malta pajjiż ċkejken immens u ħaġa naturali li dan inissel fihom sens qawwi ta' klawstrofobija. Madankollu l-attiviżmu f 'daż-żminijiet diffiċli huwa dover. La l-awtoeżilju, la s-solitudni u lanqas l-appartenenza lil xi tribù politika mhuma ser iwassluna għal xi soluzzjoni personali jew nazzjonali. Nasal ngħid li soluzzjoni m'hemmx, ħlief li nibqgħu nik- kundannaw u nissieltu kontra dil-eġemonija tal-injoranza u tan-normalizzazzjoni tal-gov- ernanza qarrieqa. B'retrospettiva letterarja ta' madwar 15-il sena, Kevin Saliba jiddiskuti l-proża tal- kittieb Alex Vella Gera mal-awtur innifsu fil-kuntest tas-sitwazzjoni politika preżenti. Il-Kriżi u Kif Tegħlibha. Il-Maltin u l-Ħaddarin. Is-solitudni ta' Twanny Misluta. Id- dijaspori tal-mitlufin. L-antikalji ta' Ġanni Muscat. U s-sriep u kif negħlbuhom Il-kriżi preżenti la bdiet bil-qtil ta' Caruana Galizia, u la bil-Panama Papers u lanqas bl-elezzjoni tal- 2013. Ilha tinħema u tifforma minn kriżijiet oħrajn Alex Vella Gera

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 5 January 2020