Illum previous editions

ILLUM 16 May 2021

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1372543

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 27

26 oroskopju IL-ĦADD 16 TA' MEJJU 2021 L-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus Oroskopju mill-Ħadd 16 ta' Mejju sas-Sibt 22 ta' Mejju Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Aquarius ser ikun mument ta' direzzjoni għal tibdil fil-karriera tiegħek. Din id-direzzjoni sejra tiaħlek bosta bibien ta' opportunitajiet li sa issa sfortuntament kienu magħluqin. Hekk li int ser tgħaraf kemm int kapaċi tibni lilek innifsek aktar u mhux tkun iddettat għalik minn ħaddieħor. Ħejji sew għal dan. Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: l-blu u l-isfar. L-aktar jum ideali għalik huwa t-Tlieta.Aquarius huma magħrufin għal-burdata stabbli tagħhom. Namaste KOMPETIZZJONI Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Pisces ser ikun dak il waqt li ser jistimulak fit- tmexxija għaqlija li int tant magħruf għalija. Dan ser jagħtik dik l-enerġija ta' ħeġġa li jista' jkun kienet naqset minn madwarek sabiex b'hekk tgħaraf aktar tmexxi lilek innifsek lejn dak li huwa verament ta' bżonn. Dan iressqek lejn dik l-istabilita' mixtieqa.Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: l-aħmar u l-griż.L-aktar jum ideali għalik għal din il- ġimgħa huwa l-Ġimgħa.Pisces huma magħrufin għal- umilta' tagħhom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Aries ser ikun dak il mument li jipprovdilek li tagħraf tevita taqbida li riesqa lejk sabiex din b'hekk ma tikkawżalikx kumplikazzjonijiet żejda madwarek ovvjament jekk tagħraf sew dan tara kemm int komplejt miexi bla ebda tfixkil lejn dak li int kellek ippjannat iżda trid tagħraf sew dan.Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: l-oranġjo u l-kannella.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.Aries huma magħrufin li joffru direzzjoni. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik l-istess Taurus ser ikun il-waqt ideali sabiextgħaraf eżattament x'vera trid kemm fil- ħajja personali tiegħek kif ukoll fil-karriera tiegħek. Jekk int ser tipprova taħrab mir-rejalta' mhux ser jiswa xejn iżda taf tkun qed tikreja ċirku ta' negattivita' li mbgħad jista' jibda' joħloq kumplikazzjonijiet. Irriffletti. Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: l-abjad u l-isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Taurus huma magħrufin bħala persuni emozzjonali. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Gemini ser ikun il-mument lejn riflessjoni fuq il-ħajja kompluta ta' madwarek. Wasal il-mument sabiex tagħmel xi rtokki personali, u grazzi għal dawn l-irtokki dawn għandhom iservuk sabiex int tkompli tikber, tissaħħaħ u tgħaraf aktar il-ħajja ta' madwarek. Int taf kemm għandek potenzjal x'toffri. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: l-oranġjo u l-isfar. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis. Gemini huma magħrufin għal-abilita' u t-twemmin fihom infushom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Cancer ser ikun ta' gharfien ta' bilanċ bejn il-ħidma tiegħek u l-ħajja personali ta' madwarek. Dan huwa l-mument li int trid tgħaraf li l-ħajja personali tiegħek hemm bżonn tagħtijha aktar dak l-ispazju li verament jixirqila.Jekk int ma tgħarafx dan minn issa jista' jkollok sitwazzjonijiet simili bħal tal-passat. Irriffletti.Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: l-isfar u r-roża.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Cancer huma magħrufin għal-abbilita' organiżżata tagħhom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Leo ser ikun il- waqt għalik li ser tgħaraf iżjed bejn dak li dan l-aħħar qisek tli il- kontrol tiegħu. Dan ser jagħmlek tanaliżża u tgħaraf kemm il- ħajja ta' madwarek hi aktar ta' valur u ta' aktar ispirazzjoni għal dak li hemm imħejji għalik. Għalhekk fittex dak li hu meħtieġ għat-tkabbir tiegħek.Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: l-aħmar u l-vjola.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ġimgħa.Leo huma magħrufin għal-ispontanjeta' tagħhom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Virgo huwa dak il-waqt ideali għal iżjed konċentrazzjoni fil-karriera tiegħek. Huwa żmien fejn int trid ittejjeb il-ħidma ta' madwarek u tara x'hemm bżonn aktar li jkun vijabli għalik u dak li mhux naqsu.Għalkemm ser tiffoka fuq il-karriera, fl-istess waqt trid tgħaraf iżomm bilanċ fil-madwartiegħek.Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: l-aħmar u l-kannella.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa t-Tnejn.Virgo huma magħrufin għal- attenzjoni li huma jagħtu. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Libra ser ikun mument ta' għarfien ta' dak kollu li int għandek. Jista jkun li int persuna li ma tapprezzax biżżejjed dak li hemm madwarek, għalhekk dan huwa dak il-mument idejali fejn int għandek iċ-ċans kollu sabiex din is-sitwazzjoni tirranġa u tibda tapprezza iżjed dak li int tkattar.Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: l-vjola u l-isfar.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Erbgħa.Libra huma magħrufin għal-istabilita' tagħhom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Scorpio ser ikun dak il-mument li tgħaraf li wasal il-waqt sabiex tibda issib ħin għar rilassament u għal xi eżerċizju. Dan sejjer ikun dak il-mument li jagħtik dik il-motivazzioni tant meħtieġa li minħabba diversi raġunijiet kellek tabbanduna iżda issa huwa l-waqt li terġa tibda tħejji lilek innifsek għal dan. Irrifletti. Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: l-isfar u l-iswed. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa s-Sibt. Scorpio huma magħrufin għal-flessibilita' tagħhom. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Sagittarius ser ikun il-mument li int trid tgħaraf tikkumbatti dik il-pressjoni ta' ħidma li int dan l-aħħar ġejt involut fiha. Dan jista'xi kultant qiegħed joħloq ċetu tensjoni madwarek li mhux tkun ta' benefiċju għalik. Għaldaqstant issa ser issib ħin sabiex int tkun kapaċi tegħleb dak li mhux meħtieġ għalik. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: l-oranġjo u l-kannella. L-aktar jum ideali għalik għal huwa t-Tlieta.Sagittarius huma magħrufin li huma nies attivi ħafna. Namaste Fl-aħħar ġimgħa fiż-żodjaku ta' Taurus għalik Capricorn ser ikun il-waqt sabiex int tgħaraf jekk hux vijabli timxi ma' dak li int għandek madwarek jew tibda ħajja kompletament ġdida. Int ma tistax minħabba s-sitwazjonijiet li ma tistax tikkontrolla tintefa f 'pressjoni aktar madwarek. Issa trid tgħaraf tieħu dik id-deċiżjoni idejali. Irrefletti sew.Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: l-iswed u l-vjola.L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa l-Ħamis.Capricorn huma magħrufin għal indipendenza tagħhom. Namaste L-ewwel Premju: Tlett Kristalli għal benfiċju ta' energija pożittiva għal madwar tiegħek b'valur ta' €30. It-tieni Premju: Voucher bi skont ta' 10% fuq trattament tas-sbuħija, mogħti minn Angels and Crystals Beauty Wellness Salon, Marsascala. It-tweġiba tal-ġimgħa li għaddiet kellha tkun: 11 ta' Mejju L-ewwel premju ntrebaħ minn: Antida Muscat mis-Sannat It-tieni premju ntrebaħ minn: Lorraine Agius minn Raħal Ġdid Mistoqsija sempliċi għall-kompetizzjoni tal-ġimgħa d-dieħla: Iż- żodjaku ta' Taurus jaqa' taħt l-element tal-ilma? tal-art? jew tan-nar? Ibgħat it-tweġiba postali tiegħek fuq: PaulJon, Kompetizzjoni '' ILLUM '' Po Box 27 Paola. Il-Cleansings! F'dawn il-ġimgħat li ġejjin ser ikun importanti li nanalizzaw is-sitwazzjoni kemm tagħna kif ukoll dik ta' madwarna, qed nikteb dwar dan għax f'dawn il-ġimgħat li ġejjin huwa ż-żmien idejali sabiex jitwettaq il-CLEANSING. Tajjeb li jkollok dik il-kristalla ideali sabiex b'hekk int ikollok l-aktar Cleansing ideali u jassigurak bl'aktar enerġija pożittiva possibbli , hekk kif resqin lejn iż-żodjaku ta' Gemini dan huwa ż-żmien idejali sabiex inwettqu il-Cleansings neċessarji kemm għalina u kemm għal madwar tagħna. Għal aktar tagħrif ibgħat sms fuq 79495804 jew żur is-sit tiegħi www.pauljon13.com Namaste

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 16 May 2021