Illum previous editions

illum 10 June 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/992525

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

Il-Ħadd 10 ta' Ġunju 2018 | illum 21 Nhar l-Erbgħa 13 ta' Ġunju jibda n-new moon ta' Gemini. Fiż-żodijaku dan huwa importanti għax jagħti ċans lil diversi stilel jirkupraw minn mumenti di ċli. Dan in-new moon ipoġġi l-istilel ta' Aquarius, Pisces, Cancer, Libra, Sagittarius u Gemini biex jekk forsi waqgħu lura minn xi pjanijiet ikollhom il-kuraġġ jirkupraw u javvanzaw 'il quddiem. Iżda għall-istilel ta' Aries, Taurus, Leo, Virgo, Scorpio u Capricorn ser ikun it ta' twissija u jafu jħossu t-toqol tal- pjanijiet. Fl-aħħar mill-aħħar in-new moon ji aħ it-tieni kwart taż- żodijaku sabiex tagħraf tirkupra dak li waqajt lura h. Għal aktar informazzjoni ibgħat messaġġ fuq 99013600 u nagħtik gwida aktar dettaljata. Namaste L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Iż-żodijaku għal Aquarius f 'dan in-new moon ser ikun mument ta' riflessjoni dwar dak li hemm għaddej madwarek fil-preżent. Għalkemm forsi tħossok xi ftit konfuż u ma tafx eżatt x'taqbad tagħmel trid tibqa' kawt u taħseb fil-fond fuq dak kollu li qed idur madwarek. Bil-galbu ser tieħu l-aħjar deċiżjoni. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: blu u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa. Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 13, 14 u 16. L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Sagittarius. Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Iż-żodijaku għal Pisces f 'dan in-newmoon ser iġib ħsibijiet fil-fond fuq dak li qed taspira li ġej fil-karriera tiegħek. Inti qed tagħraf li ser ikun hemm żviluppi fil-karriera tiegħek u dan ovvjament ser jaffettwa dak li hemm madwarek u trid iżżomm kollox fuq keffa waħda għalhekk trid tkun aktar ikkonċentrar. Namaste. Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: aħdar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Cancer Pisces huma magħrufin bħala persuni ta' moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Iż-żodijaku għal Aries f 'dan in-new moon ser ipoġġik taħt tensjoni minħabba dak li għaddej madwarek bħalissa u bla ma trid qed tinqabad taħt il-pressjoni tat-tensjoni u bħal qisek m'intix f 'postok għalkollox. Però tajjeb tkun taf li din il-fażi ser tieħu ftit ġimgħat u tgħaddi però ma tridx tkabbarha inti. Namaste. Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: aħmar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 12, 14, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Leo Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Iż-żodijaku għal Taurus f 'dan in-new moon ser iġib fuqek aktar kalma f 'dak li trid twettaq. Fejn is-soltu tkun ftit aktar agressiv sabiex twettaq dak li jkun ġej sabiex jitwettaq issa se tħoss ċertu kalma li għall-ewwel jaf tħassbek xi ftit imma toqgħodx tinkwieta għax mhux tort tiegħek però hi fażi li trid tgħaddi minnha. Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:10, 12, 14 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Virgo Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Iż-żodijaku għal Gemini f 'dan in-new moon ser ikun mument ta' ftit aktar pressjoni u dan se jiġri minħabba l-ħafna pjanijiet li għandek u li trid twettaq. Dan ser joħloq pressjoni madwarek li taf turik li tlift il-kontroll u għalkemm il-pressjoni se tikber int trid tagħraf issib kif tikkontrollaha. Namaste. Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: isfar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 13, 14, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Libra Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Iż-żodijaku għal Cancer f 'dan in-new moon ser ikun mument ta' ftit eċitament minħabba dak li int tixtieq tara lest madwarek imma minħabba ċertu sitwazzjonijiet dan jaf jikkawża kif fil-mument qiegħek tħossok. Dan mhux ser ikun fit-tul għax f 'dawn il-ħmistax se tara xi riżultati. Namaste. Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: isfar u blu L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 13 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Gemini Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Iż-żodijaku għal Leo f 'dan in-new moon ser ikun mument ta' aktar enerġija u dan sabiex int ma taqax lura minn dak li hemm ġej għalik fil- mument qarib. Għalhekk sabiex int tkun imħejji se tinbena fik aktar enerġija mis-soltu u grazzi għal dan se tkun kapaċi tlaħħaq mas-sitwazzjonijiet li resqin lejk. Namaste. Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: oranġjo u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 12, 14 u 16 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Scorpio Leo huma magħrufin kemm huma nies ta' fehma soda Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Iż-żodijaku għal Virgo f 'dan in-new moon huwa mument ta' aktar tħejjija dwar dak li int qed tippjana. Però din it-tħejjija taf tkun xi ftit aktar delikata mis-soltu fejn int se tara li tkun aktar imħejjija u ma tħalli xejn barra. Fejn is-soltu ma tiffokax dwar dan din id-darba se tara li se tkun involut sal-anqas dettall. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: isfar u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Aries Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Iż-żodijaku għal Libra f 'dan in-new moon huwa mument ta' aktar ħsieb kif attwalment tkun imdawwar b'aktar bilanċ. Għalkemm tagħmel dak kollu possibbli sabiex tagħraf il-bilanċ, dan l-aħħar xi ħadd madwarek ġibidlek l-attenzjoni li forsi trid tkun aktar ibbilanċjat u dan il-parir ser tagħrfu. Namaste. Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: blu u aħdar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik:12, 13, 15 u 16 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Capricorn Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom. Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Iż-żodijaku għal Scorpio f 'dan in-new moon huwa mument ta' aktar riflessjoni dwar saħħtek. Dan huwa żmien fejn għandek iddur ftit aktar miegħek innifsek speċjalment f 'saħħtek u tibda ssib ħin għal attivitajiet fiżiċi bħall-gym u mixi. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal- Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 12, 14 u 16 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Taurus Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Iż-żodijaku għal Sagittarius f 'dan in-new moon huwa mument ta' aktar tkattir fl- imħabba li għandek madwarek. Se tagħraf ukoll xi nuqqasijiet u bilmod se tibda tħoss kif għandek tibda tirranġahom sabiex tkun tista' tagħraf kemm l-imħabba ta' madwarek tista' tkun aħjar minn dak li hi llum basta tagħraf sew. Namaste. Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: isfar u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 11, 13, 14 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Aquarius Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Iż-żodijaku għal Capricorn f 'dan in-new moon huwa mument ta' tibdil rigward il-mod ta' kif in se tibda tagħraf jekk in-nies ta' madwarek humiex ġenwini u dak li mhumiex. Dan se tagħmlu wara li tkun għaraft li kien hemm xi forma ta' tradiment minn dawk madwarek. Issa huwa l-mument opportun sabiex tagħmel analiżi profonda. Namaste. Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 10, 13, 14 u 15 L-istilla li se tkun ta' direzzjoni pożittiva ġejja minn Pisces Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru L-Oroskopju għaż-Żodijaku ta' Gemini fi new moon PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal- oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn 09.00 a.m u 21.00 p.m. fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com New Moon ta' Gemini O erta għalik It-tieni edizzjoni tal-ktieb tiegħi imkien ma' xahrejn oroskopju b'xejn. Għal aktar informazzjoni ibgħat messaġġ fuq 99013600. Namaste imkien ma' xahrejn oroskopju b'xejn. Għal aktar informazzjoni ibgħat Namaste a għalik a għalik imkien ma' xahrejn oroskopju b'xejn. Għal aktar informazzjoni ibgħat

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 10 June 2018