Illum previous editions

illum 10 June 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/992525

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 10 ta' Ġunju 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 06:50 Dwarna 07:50 Fil-Gnien Ma Melo 08:20 Ah- bar Tajba 08:30 Hadt L-Ahbar 09:30 Maltarti 09:50 Valletta - Lwien Ta Belt 10:20 Malta U Lil Hinn Min- nha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 15:00 Hbieb U Ghedewwa - Catch Up 16:00 News 16:05 Hbieb U Ghedewwa - Catch Up 17:40 Paq Paq On Test 18:00 News 18:15 Ghawdex Illum 18:45 Personaggi 19:15 Deheb il-Karta 19:35 Dot EU 20:00 News 20:50 St. Marys 21:50 Skjetti 22:00 Headline News 22:10 Skjetti 23:15 News 23:40 Mixage TVM2 06:00 Euronews 06:30 TVAM News 08:00 Animal Diaries 08:50 Ahbar Tajba 09:00 Il-Quddiesa tal- Hadd 09:45 Min Jum Ghal Jum 10:15 Il-Progett 11:15 Mafkar 11:30 Cirkostanzi - Catch Up 14:00 Tertuqa 35 14:30 Dwarna 15:30 One to Eleven 16:30 Mixage 17:00 Russias Journey 18:00 Mada- gascar, Id-Dinja tal-Annimal 19:00 Valletta - Lwien Ta Belt 19:30 Gadgets 20:00 L-Ordni 20:25 News for the Hearing Impaired 20:30 7 TIjiem 21:00 Valleta Pageant Of The Seas 23:30 News In English 23:35 Sports News NET 07:00 NET News 07:30 Life Style (R) 09:00 NET Live (R) 10:00 Telebejgh 12:00 Net News 12:10 Fuq Net 15:00 Net News 15:05 Fuq Net 15:15 Santa Mon- ika (R) 15:45 Telebejgh 16:30 Life Style 18:00 Net Live 19:30 Net News 20:15 Net Live 20:45 Iswed fuq l-abjad 21:45 Net News 21:50 Fejn Ghexna (R) 22:20 Sport Extra (R) 23:00 Net News 23:30 Xan- diriet ghal matul il-lejl ONE 06:30 ONE News 06:45 Pink Panther 07:25 Pro- mozzjonijiet u Reklami 07:30 ONE News 07:45 Hinek Twiegeb 08:30 Paperscan 10:00 Ondroad 10:30 Tabor 11:10 Aroma Kitchen 12:10 Amber: Out About 12:30 ONE News 12:35 In d house 13:35 Popcorn 14:10 Mad-Daqqa tGhajn 15:30 ONE News 15:35 Roadway 16:00 Liquorish Daytime (Omnibus) 16:30 Joes Kitchen 17:00 Aqta Kemm 17:55 Fresh Funky 18:25 Dak li Jghodd 19:30 ONE News 20:15 Ieqaf 20 minuta 20:35 Attivita Politika 21:15 Tmienja u Tmenin 22:10 Amber: Out About 22:25 Mad-Daqqa tGhajn 23:30 ONE News CANALE 5 06:00 Tg5 Prima pagina 07:59 Tg5 mattina 08:45 Speciale TG5 10:04 Baby Animals 11:15 Ciak Jun- ior 12:00 Melaverde 13:00 Tg5 13:40 Larca di Noe 14:00 La regina di Palermo 16:30 Domenica Re- wind 18:45 Caduta libera 20:00 Tg5 20:40 Paperis- sima Sprint 21:25 Dr Knock ITALIA 1 07:00 Super partes 07:32 I Puffi 08:30 I liceali 12:25 Studio Aperto 12:40 Superbike 14:00 Sport Mediaset 14:16 Merlin 17:40 Studio Aperto 17:55 Automobilismo: Formula E 19:21 CSI: Miami 21:20 Lucy 23:00 10.000 A.C. RETE 4 07:00 Media Shopping 07:32 Super partes 08:15 Hello Goodbye 09:00 I viaggi del cuore 10:00 Santa Messa 10:50 In viaggio con mia figlia 11:30 Tg4 Telegiornale 12:02 Perry Mason: Campioni senza valore 12:58 Perry Mason: La donna del lago 14:02 Donnavventura 15:17 La mia Africa 18:55 Tg4 Telegiornale 19:30 Lalmanacco di Retequattro 19:50 Riassunto 21:15 Madre mia 22:52 Al cuore si comanda 23:56 Al cuore si comanda RAI UNO 07:05 Overland 18: Le strade dellIslam 08:00 Tg1 08:20 Linea blu 09:00 Tg1 09:45 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua imagine 12:00 Recita del- lAngelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua imagine 12:20 Linea verde 13:30 Tg1 14:00 Non dirlo al mio capo 15:45 I migliori de I migliori anni 17:05 I migliori de I migliori anni 18:45 Reazione a catena 20:00 Tg1 20:35 Techetechete 21:25 I bastardi di Pizzofalcone 23:30 Speciale Tg1 RAI DUE 08:45 Heartland 09:25 Tg2 Dossier 10:10 Un ciclone in convent 11:00 Mezzogiorno in famiglia 13:00 Tg2 Giorno 13:30 Tg2 Motori 13:45 Ser- eno Variabile Estate 14:30 Delitti in Paradiso 16:35 Squadra Speciale Lipsia 18:05 Madam Secretary 18:45 Squadra Speciale Cobra 11 20:30 Tg2 21:05 NCIS 22:45 Blue Bloods 23:30 Domenica sportiva estate RAI TRE 06:00 Rai News 06:30 Rassegna stampa 08:00 Tutti Frutti 08:30 Zorro 09:15 Iron Will: Volonta di vincere 11:05 Italian Beauty 12:00 Tg3 12:17 Tg3 fuori linea 12:25 Quante storie 13:00 Radici, laltra faccia dellimmigrazione 14:00 Tg Regione 14:09 Tg Regione meteo 14:15 Tg3 14:30 1/2 h in piu 15:30 Robin e Marian 17:15 In solitario 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 20:00 Blob 20:30 Kilimangiaro: Ogni cosa e illuminata 23:15 Tg3 23:29 Meteo 3 23:40 1/2 h in piu Eden Cinemas St Julian's Tel. 23 710400 Rampage 2D (12A) 14:05, 16:30, 18:50, 21:05, 23:20 Avengers Infinity War Part 1 (2D) 12A 14:00, 17:15, 20:30 Sherlock Gnomes 2D (U) 14:10, 16:15 Deadpool 2 (15) 11:35, 13:10, 14:20, 15:50, 17:15, 18:30, 20:05, 21:10, 22:45 I Feel Pretty (12A) 18:20, 20:45 Life of the Party (12A) 14:15, 16:30, 18:45, 21:00 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 11:35, 14:20, 18:00 Solo: A Star Wars Story 3D (12A) 20:50, 23:40 Entebbe (12A) 11:30, 14:00, 16:25, 18:50, 21:10, 23:35 Maya The Bee: The Honey Games (U) 11:50, 14:15, 16:15, 18:30 On Chesil Beach (15) 20:35, 23:00 Let the Sun Shine In (15) 16:25, 20:40 Jeune Femme (15) 14:15, 18:30 Jurassic World: Fallen Kingdom (12A) 11:15, 14:00, 17:15, 20:15, 23:00 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 14:30, 18:05, 21:00 Book Club 11:40, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05, 23:25 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 10:00, 12:45, 15:30, 18:15, 21:00 Valletta Film Festival 14:00, 16:00, 18:00, 20:30 Life of the Party (12A) 16:15, 18:35, 20:55 Deadpool 2 (15) 10:05, 13:00, 15:45, 18:25, 21:05 Solo: A Star Wars Story 3D (12A) 10:15, 14:00, 17:30, 20:45 Avengers Infinity War Part 1 (2D) 12A 10:30, 14:15, 17:30, 20:40 Valletta Living History 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 Entebbe (12A) 10:55, 13:45, 16:15, 18:35, 21:00 Rampage 2D (12A) 20:55 Avengers Infinity War Part 1 2D (12A) 10:45, 14:00, 18:00, 21:15 Sherlock Gnomes 2D (U) 11:00, 14:00, 16:30, 18:30 Deadpool 2 (15) 10:40, 13:20, 15:55, 18:30, 21:10 Jurassic World: Fallen Kingdom 3D (12A) 10:20, 13:15, 15:55, 18:35, 21:15 Book Club (12A) 11:10, 14:00, 16:20, 18:40, 21:00 Solo: A Star Wars Story 2D (12A) 11:00, 14:00, 18:15, 21:10 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Attività Bloody Late fl-Esplora mis-6:00pm sal-10:00pm (dħul €10) Esibizzjoni u reġistrazzjoni għall-għoti tal-organi • Ingħaqad magħna għal esibizzjoni fl-entratura u sir af iktar dwar l-għoti tad-demm, u r-reġistrazzjoni tal-għoti tal-organi. Hemm tkun tista' tistaqsi dak li tixtieq dwar dawn it-temi, kif ukoll tirreġistra x-xewqa tiegħek. Mid-donazzjoni sal-pazjent. • Qatt ħsibt dwar x'jiġri minn donazzjoni tad- demm? Naturalment, din tgħaddi għal għand pazjent li għandu bżonnha! Din tidher ħaġa sempliċi, imma warajha hemm proċess twil qabel din tasal sa għand il-pazjent. Ingħaqad magħna u informa ruħek dwar dan kollu. Is-sistema ċirkolatorja tad- demm • X'inhi din is-sistema? Trid tkun taf iktar minn xiex inhu magħmul id-demm? Dan magħmul minn komponenti differenti, u kollha kemm huma għandhom funzjoni differenti. U għaliex id-demm hu aħmar? X'jagħmlu jidher dan il-kulur? Aħna kompatibbli? Id-demm ikun ħieles mill-mard infettiv? Liema huma l-gruppi tad- demm? Min hu d-donatur li jista' jagħti lil kulħadd, u minn jista' jirċievi mingħand kulħadd? Kont taf li d-demm kollu jiġi ttestjat għall-mard infettiv? Show tax-Xjenza - Ġisimna taħt assedju Ġisimna taħt assendju hija show interattiv li jqanqallek il-kurżità, kif ukoll il-ħsieb, waqt li tulu nesploraw il- ġisem tal-bniedem u s-sistema immunitarja tiegħu. Niskopru d-diversi mekkaniżmi difensivi li l-ġisem għandu għad- dispożizzjoni tiegħu, u kif jagħraf u jiġġieled lill-preżenza tal-batterja. L-attività 'Ibni s-Sistema Ċirkolatorja' Ipprova l-ħiliet tiegħek li tfassal u tibni s-sistema ċirkolatorja bl-użu ta' oġġetti komumi li nsibu ta' kuljum. Tilqa' l-isfida? Trid tittrasporta d-demm mal-ġisem kollu, ikluż lejn il-moħħ, u s-swaba' tal- idejn u tas-saqajn. Il-proġettazzjoni Cell Cell Cell fil-Planetarju Cell Cell Cell • Aħna magħmulin minn 70 trilljun ċellola ħajja. Dawn jaħdmu. Dawn jitkellmu. Dawn jaħsbu. Dawn huma dawk li jagħmluna ħajjin. Ingħaqad ma' Raj u Sooki għall-vjaġġ madwar il-ġisem u skopri dwar dawn iċ-ċelloli u l-istorja ta' kif huma jagħmlu dan. Nota importanti: Normalment id-dħul għall-Planetarju jkun bi ħlas addizzjonali mal-prezz regolari. Iżda għal dan l-avveniment partikolari l-entratura ser tkun inkluża fil-prezz. Sessjoni ta' Għoti tad-Demm ġo Villa Bighi, il-Kalkara (dħul mingħajr ħlas) Din is-sessjoni ta' għoti ta' demm li ser issir mis- 2:00pm sal-5:00pm ser tkun primarjament għall-ħaddiema tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija ġo Villa Bighi, kif ukoll għal dawk tal-Esplora. Inti, partikolarment jekk resident tal-inħawi, mistieden biex tattendi wkoll. Attività Bloody Late fiċ-Ċentru Interattiv tax- Xjenza, Esplora Għoti tad-demm ġo Villa Bighi, il-Kalkara, 15 ta' Ġunju 2018

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - illum 10 June 2018