Illum previous editions

ILLUM 21 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1041935

Contents of this Issue

Navigation

Page 21 of 31

illum | Il-Ħadd 21 ta' Ottubru 2018 22 Illejla fuq it-TV TVM 7:00 TVAM 9:30 Valletta 10:00 Fil-Gnien Ma' Melo 10:30 Malta U Lil Hinn Minnha 12:00 News 12:15 Hadd Ghalik 3:00 Hbieb U Ghedewwa 3:45 Teleshopping 4:00 News 4:05 Hbieb U Ghedew- wa 6:00 News 6:15 Ghawdex Illum 6:45 Ninvesti- gaw X'Qed Nieklu 7:35 Deheb il-Kar ta 8:00 News Bulletin 9:00 The X Factor Malta 10:00 Headline News 10:05 The X Factor Malta 10:45 Insights 11:15 News TVM 2 9:00 Il-Quddiesa tal-Hadd 9:45 Minn Jum Ghal Jum 10:15 Deheb il-Kar ta 10:30 Awtokura 11:00 EuroNews 11:30 Ar tna - Kultura Agrikola 12:05 Mafkar 12:15 Stili 12:45 Teledrammi - Nostalgija u Tifkiriet 1:15 Animal Diaries 2:00 Skritt 2:10 112 2:15 UEFA Europa League 2:45 Madagas- car 3:45 Valletta 4:15 Fil-Gnien Ma' Melo 4:45 Teleshopping 5:15 BOV Premier League Football 7:15 Maltar ti 7:30 Storjografija 8:00 News - Sign Languaged 8:15 Venere 8:45 90 Minuta 9:35 Ghawdex Illum 10:05 Dissett 11:00 Dot EU 11:15 Mafkar NET 07:00 Net News 07:30 Immagni (ripetizzoni) 08:00 Telebejgh 08:30 Quddiesa minn San Gil- jan 09:15 Headlines – Dione Borg u Amy Borg 10:00 Bieb u Ghatba minn San Giljan 12:00 NET News 12:05 Bieb u Ghatba minn San Giljan 13:00 Telebejgh 15:00 NET News 15:05 Telebejgh 15:35 Mirja (ripetizzjoni) 16:35 Sorsi Infurmati (ripetizzjoni) 17:30 Meander (ripetizzjoni) 18:00 NET NEWS 18:05 Tentufiet (ripetizzjoni) 18:10 Spor t Extra - Charles Camenzuli 18:45 Flusek (ripetizzjoni) 19:15 Trending 19:30 NET NEWS 20:10 Id-Diskors tal-Kap tal-PN Adrian Delia 20:40 It's Morris 21:40 Replay 22:00 Net News 22:05 Replay 23:15 NET News 23:45 20 Sena Net Television (ripetizzjoni) ONE 8:30 Paperscan 10:00 Qribek 10:30 Tabor 11:05 Aroma Kitchen 12:10 Telebejgh 12:30 ONE News 12:35 Arani Issa 3:15 Amber: Out & About 3:30 ONE News 3:35 Countr y Jamboree 4:20 Pink Panther 5:00 Il-Misteru tal-Ghogol tad-Deheb 5:25 Tezori 5:35 L-Argument 7:30 ONE News 8:15 Ieqaf 20 Minuta 8:35 Attività Politika 9:15 Air- borne 9:50 Stejjer ghal Kulhadd 10:30 Per fect Match 11:30 ONE News Rete 4 8:58 Fratelli Benvenuti 10:00 Santa Messa 11:00 I viaggi del cuore 11:55 Anteprima Tg4 12:00 Tg4 Telegiornale 12:30 Donnavventura 1:30 Poirot 2:46 The Musketeers 3:45 The Musketeers 4:44 La guerra di Troia 6:50 Anteprima Tg4 6:55 Tg4 Telegiornale 7:32 Tempesta d'amore 8:30 Sta- sera Italia 9:27 Solo per vendetta 11:32 Legami di sangue Italia 1 8:40 The Looney Tunes Show 9:30 Futurama 9:55 Forever 10:50 Forever 11:50 Giù in 60 secondi 12:25 Studio Aper to 1:00 Grande fratello VIP: Day Time 1:15 Spor t Mediaset 2:00 L'A.S.S.O. nel- la manica 4:05 The Bold Type 4:55 The Bold Type 5:50 Friends 6:20 Tom & Jerr y 6:30 Studio Aper to 7:00 Spor t Mediaset 7:30 CSI: New York 8:30 CSI: Miami 9:20 Le Iene 1:00 Street Food Battle Canale 5 7:59 Tg5 mattina 9:05 Documentario 10:00 I menù di Giallo Zafferano 11:00 Le storie di Mel- averde 12:00 Melaverde 1:00 Tg5 1:40 L'arca di Noè 2:00 Domenica Live 6:45 Caduta libera 8:00 Tg5 8:40 Paperissima Sprint 9:21 L'isola di Pietro 11:20 Pressing Rai Uno 8:18 Unomattina in famiglia 9:40 Paesi che vai.. Luoghi, detti, comuni 10:30 A sua imagine 10:55 Santa Messa 11:50 A sua immagine 12:00 Recita dell'Angelus da Piazza San Pietro 12:10 A sua immagine 12:20 Linea verde 1:30 Tg1 2:00 Domenica In 5:30 Tg1 5:35 La prima volta 6:45 L'eredità 8:00 Tg1 8:35 Che tempo che fa 12:05 Speciale Tg1 Rai Due 8:30 Il commissario Lanz 9:15 Tg2 Dossier 10:00 Generazione giovani 11:00 Mezzogiorno in famiglia 1:00 Tg2 Giorno 1:30 Tg2 Motori 1:40 Meteo 2 1:45 Quelli che il calcio 3:30 Quelli che il calcio 5:10 Dribbling 5:55 Tg2 L.I.S. 6:00 90simo minute 7:55 LOL :-) 8:30 Tg2 20:30 9:00 NCIS 9:45 Instinct 10:30 Domenica spor tive 11:45 L'altra DS Rai Tre 8:30 Domenica Geo 10:30 Community: L'altra Italia 11:10 TGR EstOvest 11:30 TgR RegionEu- ropa 12:00 Tg3 12:13 Tg3 fuori line 12:25 Tgr Mediterraneo 12:55 Tg3 L.I.S. 1:00 Radici, l'altra faccia dell'immigrazione 2:00 Tg Regione 2:09 Tg Regione meteo 2:15 Tg3 2:30 1/2 h in più 3:30 Kilimangiaro 4:45 Kilimangiaro 6:55 Meteo 3 7:00 Tg3 7:30 Tg Regione meteo 8:00 Blob 8:30 Indovina chi viene a cena 9:25 Amore criminale 11:30 Tg3 11:44 Meteo 3 Eden Cinema St Julian's Tel. 23 710400 Maya The Bee: The Honey Games (U) 11:30 Thomas and Friends: Big World! Big Adven- tures (U) 11:30 Hotel Transylvania 3: A Monster Vacation (PG) 14:10, 16:20, 18:30 Ploey You Never Fly Alone (PG) 12:00 Bad Samaritan (15) 20:50 The Nun (15) 14:15, 16:30, 18:45, 21:05, 23:00 Crazy Rich Asians (12A) 20:45 The House with a Clock in its Walls (12A) 12:05, 14:05, 16:25, 18:45, 21:05 A Simple Favor (15) 14:00, 16:25, 18:50, 21:15= Black 47 (15) 14:05, 18:50 The Captain (15) 16:20, 21:00 Johnny English Strikes Again (U) 12:15, 13:25, 14:15, 15:25, 16:30, 17:30, 18:45, 19:30 20:55, 21:30 23:00, 23:35 A Star is Born (12A) 14:30, 17:40, 20:30, 23:20 Night School 14:05, 16:25, 18:50, 21:15, 23:40 Venom (12) 18:50 Venom 3D (12) 14:00, 16:25, 21:15 A Stork's Journey (U) 11:30, 14:20, 16:20, 18:20 Mayerling (PG) 15:00 The First Man 3D (12A) 14:30, 17:25, 20:20, 23:15 Canaletto and the arts of Venice (PG) 18:50 Goosebumps 2: Haunted Halloween (PG) 14:30m 16:30, 18:35, 20:40, 22:45 Sconnessi (PG) 20:30 Embassy Cinemas Valletta Tel. 21 227436, 21 245818 Johnny English Strikes Again (U) 10:00, 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:10 The Nun (15) 10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:55 The House with a Clock in its Walls (12A) 13:45, 16:05, 18:30, 20:50 Venom (12) 10:20, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00 A Simple Favor (15) 15:45, 18:15, 20:45 A Star is Born (15) 10:30, 14:15, 17:30, 20:30 Empire Cinemas Bugibba Tel. 21 581787, 21 581909 The Nun (15) 11:00, 13:25, 16:25, 18:40, 21:00 The House with a Clock in its Walls (12A) 10:50, 13:40, 16:00, 18:30, 20:50 Goosebumps 2: Haunted Halloween (PG) 11:15, 14:00, 16:25, 18:30, 20:45 Venom 3D (12) 10:45, 13:35, 16:00,18:30, 21:00 Johnny English Strikes Again (U) 11:00, 13:45, 16:30, 18:40, 21:15 11:00, 14:00, A Star is Born (15) 18:15, 21:05 First Man (12A) 10:30, 14:00,15:40, 18:30, 21:20 Films ċ-ċinema TV/Ċinema Attwali fuq Fliving kull nhar ta' Ġimgħa ATTWALI huwa programm ta' diskussjoni dwar ġrajjiet kurrenti u suġġetti oħra edukattivi li jqanqlu interess fost it-telesepettaturi lokali. Attwali beda jixxandar fuq l-istazzjon Fliving f 'Ottubru tas-sena 2017 u minn din l-iskeda tal-ħarifa qed jerġa' jibda jixxandar fuq l-istess stazzjon. Aparti Kevin Mercieca li huwa l-preżentatur u l-produttur ta' Attwali, it-tim tal-programm Attwali huwa magħmul minn Kurt Palwey li jieħu ħsieb il-muntaġġ tal-filmati li jixxandru matul il-programm u minn żmien għal żmien ġieli jagħmel xi voxpops fuq barra, kif ukoll Melvin Caruana minn Pixel Art li huwa l-fotografu uffiċjali ta' Attwali. Il- programm se jkun qed jixxandar fl-istess ħin li kien qed jintwera s-sena li għaddiet jiġifieri kull nhar ta' Ġimgħa f 'xandira diretta bejn is- 6.00pm u s-7.30pm. Xi ħaġa ġdida li qed nintroduċu mill-iskeda tal-ħarifa fil-programm Attwali huma l-kantanti. F'kull programm se jkollna kantant jew kantanta differenti, b'dan il-mod apparti li nsebbħu l-programm se nkunu qed nesponu t-talent lokali u nagħtu opportunità lil kantanti ġodda jidhru fuq it-televiżjoni. Infakkrukom li peress li Attwali se jkun qed jixxandar f 'xandira diretta intom it- telespetatturi se jkollkom l-opportunità ċċemplu live matul il-programm. Grazzi bħal dejjem tas-sapport tagħkom! Facebook: Attwali Twitter: Attwali on Fliving Indirizz elettroniku: attwalionfliving@ gmail.com Ritratt: Melvin Caruana- Pixel Art

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 21 October 2018