Illum previous editions

ILLUM 21 October 2018

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1041935

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 31

Sports 28 illum Il-Ħadd 21 ta' Ottubru 2018 'Fil-boxing wieħed irid jemmen h innifsu anke jekk ħadd ma jkun qed jemmen h' - Lydon 'Beqqu' Chircop minn Cristian Antony Muscat LYDON 'Beqqu' Chircop - fost l-aqwa boxers li pproduċa pajjiżna f 'dawn l-aħħar snin u li ta' 18-il sena rebaħ it- titlu ta' "Bantamweight Champion" tal- European Boxing Federation bħala semi- pro, li għamlu l-iżgħar boxer Malti li qatt rebaħ dan it-titlu. F'din l-intervista, se nkunu qed insiru nafuh aħjar. Kif bdiet l-imħabba tiegħek lejn il-boxing? L-imħabba tiegħi lejn il-boxing bdiet meta kont għadni żgħir. Kont immur nara ħabib tiegħi jittrenja u tant kont nieħu gost li bdejt nittrenja jien ukoll. Jien bqajt u dak li kont immur miegħu spiċċa waqaf. X'kompetizzjonijiet maġġuri rbaħt? Ta' 18-il sena rbaħt it- titlu ta' "Bantamweight Champion" tal-European Boxing Federation bħala semi-pro, li għamilni l-iżgħar boxer Malti li qatt rebaħ dan it-titlu. X'sagrifiċċji jinvolvi il- Boxing? Hemm xi dieta' partikolari ? Il-boxing jinvolvi diversi sagrificcji, speċjalment fejn tidħol id-dieta. Wieħed irid joqgħod attent ħafna għal dak li jkun qed jiekol u jixrob biex ikun jista' jżomm il-kategorija tiegħu. Dan jinvolvi dixxiplina kbira fejn xi drabi jkolli niekol kull sagħtejn u nofs sabiex ninżel fil-piż li jkun hemm bżonn. Trid ukoll tkun lest li tqum kmieni għat-taħriġ speċjalment meta tkun ser tasal xi ġlieda, sew jekk tkun is-sħana u anke l-bard, m'hemmx skużi għat- trejning ! X' differenzi ewlenin jgħaddu bejn il-Boxing u l-Kick Boxing? L-akbar differenza hi li fil-boxing wieħed ma jistax jagħti daqqiet ta' sieq filwaqt li fil-kick kuljum, nimxi bl-eżatt mad-dieta u anki kont tlift xi piż biex inkun fl-aqwa kundizzjoni tiegħi għall-ġlieda u f ' daqqa waħda kelli nieqaf għall-perjodu ta' żmien. Sadanittant bqajt nitħarreġ fejn iffukajt l-aktar fuq "cardio" u "strength training". Kif tirribatti lil min jgħid li l-boxing huwa sport li biex tirbaħ trid tkisser lil ħaddiehor? Dan mhux il-każ, għaliex bħal f ' kull sport ieħor, il-boxing għandu r-regolamenti tiegħu li jridu jiġu mħarsa. Fl- opinjoni tiegħi, għandek ukoll tirrispetta lill- kompetitur tiegħek waqt li xorta tagħmel l-aħjar tiegħek biex ikollok riżultati tajbin, minkejja li f 'xi drabi l-avversarju tiegħek jipprova jintimidak biex ifixklek. Il-boxing huwa sport perikoluż? Kull sport fih tiegħu. Peressli dan huwa contact sport ovvjament ir-riskju li jista' jkollok xi injury huwa ikbar. Pero' minkejja dan ma naqtax qalbi għax huwa l-passjoni tiegħi, u bit- taħriġ stess nitgħallem x' għandi nagħmel biex nevita ċerti injuries. Għaddi messaġġ lil min bħalek jixtieq jagħmel karriera ta' suċċess. Għal kull min jixtieq jirnexxi f 'dan l-isport tal-boxing nixtieq ngħidlu li għalkemm mhux sport faċli, jekk wieħed ikun determinat u ddixxiplinat, bla ebda dubju wieħed għandu jirnexxi. Irid jemmen fih innifsu anke jekk ħadd ma jkun qed jemmen fih u jimxi pass pass sabiex jasal fejn irid jasal. Nixtieq minn hawn nirringrazzja lill-kowċ tiegħi Steve Martin , lil ommi u lil missieri tal- paċenzja li jieħdu bija biex jipreparawli d-dieta meħtieġa u talli ma jfallux ġlieda milli jkolli, lit-tfajla tiegħi Dawn ta' kemm tissapportjani, lil ħija u lil Luke Vella ta' kemm jgħinni fil- preparazzjoni tiegħi. ħadd ma jkun qed jemmen h' - Lydon 'Beqqu' Chircop www.cngfotography.com L. M. Cassola A.C.M.D Photo Stills by Viktor Vella

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 21 October 2018