Illum previous editions

ILLUM 6 October 2019

Issue link: https://maltatoday.uberflip.com/i/1174216

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 31

21 Il-Ħadd 6 ta' Ottubru 2019 | illum L-Oroskopju Aquarius mill-20 ta' Jannar sat-18 ta' Frar Għaż-żodijaku ta' Aquarius issa int trid tagħraf aktar kemm il-madwar tiegħek u iżjed lilek innifsek. Għalkemm għandek sitwazzjonijiet li għandhom bżonn ċertu attenzjoni imma issa huwa l-waqt li tieqaf u tirrifletti liema direzzjoni hi l-aktar viabbli għalik, għalhekk agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Aquarius huma dawn: kannella u abjad L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 10 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Aries Aquarius huma magħrufin bħala persuni ta' komunikazzjoni pożittiva Pisces mid-19 ta' Frar sal-20 ta' Marzu Għaż-żodijaku ta' Pisces huwa mument fejn ħa ttaffillek ftit mill-problema finanzjarja. Il-pożizzjoni finanzjarja tiegħek se tara ċertu stabbiltà. Għalkemm ser tara titjib xorta waħda ma tridx tagħmel xi pjan ta' nfiq sakemm int ikollok aktar stabbiltà. Uża din il-fażi għall-gwida futura rrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Pisces huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 8, 9, 11 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Leo Pisces huma magħrufin bħala persuni b'moral effettiv ħafna. Aries mill-21 ta' Marzu sad-19 ta' April Għaż-żodijaku ta' Aries huwa mument fejn trid tagħraf iżżomm kontroll fuq id-dieta tiegħek fejn jista' juri li għalkemm qed iżżomm ċertu bilanċ f 'dak li int tiekol. Xorta waħda qed tara li għad m'hemmx progress imma dan ġej mill-fatt li trid ukoll issib ħin għal xi eżerċizzju. Agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Aries huma dawn: kannella u aħmar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 8, 9 u 11 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Capricorn Aries huma magħrufin għat-twebbis ta' rashom Taurus mill-20 ta' April sal-20 ta' Mejju Għaż-żodijaku ta' Taurus huwa l-mument fejn trid tagħti iktar importanza lejn ir-relazzjoni. Jista' jkun li mingħalik int qed tagħti l-aħjar imma hemm bżonn ta' motivazzjoni u dan fl-aspett ta' xi sorpriża ta' xi vaganza. Dan jaf joħloq dak li tixtieq. Irrifletti Namaste Kuluri favoriti ma' Taurus huma dawn: blu u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 10 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Libra Taurus huma magħrufin għall-immaġinazzjoni tagħhom Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju Għaż-żodijaku ta' Gemini huwa mument fejn il-karriera tiegħek ser tieħu dimensjoni ġdida. Għalkemm fil-mument int diġà qiegħed f 'ċertu pjanijiet imma fi ftit żmien ħa tibda tara kemm il- karriera tiegħek miexja 'l quddiem u kemm qed jinfetħulek toroq. Agħraf żomm bilanċ. Namaste Kuluri favoriti ma' Gemini huma dawn: oranġjo u kannella L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 11 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Aquarius Gemini huma magħrufin għall-motivazzjoni tagħhom Cancer mill-21 ta' Ġunju sat-22 ta' Lulju Għaż-żodijaku ta' Cancer huwa mument fejn minn issa trid tagħraf tibni aktar kuraġġ u kunfidenza ġewwa fik. Mhux iż-żmien li żżomm lura, imma huwa l-mument li int trid tagħraf lilek innifsek. Jekk int ma tagħmilx dan allura għall-kumplament tax-xhur li ġejjin taf tħossok konfuż. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Cancer huma dawn: abjad u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 9 u 11 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Taurus Cancer huma magħrufin għad-direzzjoni pożittiva tagħhom. Leo mit-23 ta' Lulju sat-22 ta' Awwissu Għaż-żodijaku ta' Leo huwa mument fejn trid tħejji pjan f 'dak li għandu x'jaqsam ma' ppjanar. Għandek tagħti aktar attenzjoni b'mod speċjali kif tippjana jew tqassam il-ħajja ta' madwarek. Ieqaf ftit, irrifletti u agħraf it-tibdil kollu li għandek bżonn twettaq bil-galbu. Namaste Kuluri favoriti ma' Leo huma dawn: isfar u lewn id-deheb L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tlieta Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 10 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Sagittarius Leo huma magħrufin bħala persuni ta' fehma soda. Virgo mit-23 ta' Awwissu sat-22 ta' Settembru Għaż-żodijaku ta' Virgo huwa mument ta' tħejjija ta' pjan li int tista' twettqu fl-aktar żmien possibbli però dan mhux il-waqt li hekk ikun aktar għaqli għalik tagħraf aktar u għandek tagħraf ukoll konsegwenza li dan jista' jkollu kemm il-ħajja tiegħek u madwarek. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Virgo huma dawn: blu u roża L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tas-Sibt Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 9, 10 u 11 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Scorpio Virgo huma magħrufin li jimxu mal-mument. Libra mit-23 ta' Settembru sat-22 ta' Ottubru Għaż-żodijaku ta' Libra huwa mument għalik sabiex tagħraf li dak li s'issa akkwistajt fil-karriera tiegħek għandek tagħraf tkattru bl-aktar mod pożittiv u ma titfax lilek f'pożizzjoni li tittraskura. Int trid tibqa' ffukat mija fil-mija sabiex futurek ikun wieħed dejjem ta' suċċess agħraf dan. Namaste Kuluri favoriti ma' Libra huma dawn: griż u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tat-Tnejn Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 8, 10 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Pisces Libra huma magħrufin għat-tmexxija intensiva tagħhom Scorpio mit-23 ta' Ottubru sat-21 ta' Novembru Għaż-żodijaku ta' Scorpio huwa mument fejn se tagħraf aktar ir-responsabbiltà li riesqa lejk fil-ġimgħat li ġejjin. Fil-fatt li int issa f'dak li ddeċidejt tfajt aktar responsabbiltà fuqek u trid turi li int kapaċi għal dan. Ovvjament dan se jgħinek timmatura kif timxi 'l quddiem. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Scorpio huma dawn: iswed u vjola L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Erbgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 8 u 11 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Gemini Scorpio huma magħrufin għat-tfassil dettaljat tagħhom Sagittarius mit-22 ta' Novembru sal-21 ta' Diċembru Għaż-żodijaku ta' Sagittarius huwa mument ta' riflessjoni dwar dak kollu li int għaddejt f 'dawn l-aħħar xhur se tagħraf x'inhu l-aħjar pass minn issa 'l quddiem. Huwa vera li parti minnek qiegħda tgħidlek sabiex tagħmel pass imma qis li issa dan il-pass ikun dak il-pass li tant jixraqlek. Agħraf. Namaste Kuluri favoriti ma' Sagittarius huma dawn: aħmar u oranġjo L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ħamis Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 7, 9, 10 u 12 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Virgo Sagittarius huma magħrufin għas-sensittività tagħhom Capricorn mit-22 ta' Diċembru sad-19 ta' Jannar Għaż-żodijaku ta' Capricorn huwa mument li jagħmlek tagħraf x'inhu l-aħjar għalik u x'hemm bżonn li int tibda twettaq biex ittejjeb is-sitwazzjoni ta' madwarek. Ovjament waħda mid-deċiżjonijiet li se tkun qed tieħu hi dwar il-karriera, l-aktar fejn tidħol il-fiduċja. Irrifletti. Namaste Kuluri favoriti ma' Capricorn huma dawn: aħmar u isfar L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-Ġimgħa Id-dati li għal din il-ġimgħa huma ideali għalik: 6, 7, 8 u 10 L-istilla li l-aktar se tagħtik enerġija pożittiva ġejja minn Cancer Capricorn huma magħrufin għall-gwida li jafu joffru PaulJon joffri diversi servizzi ta' gwida permezz tal-oroskopju, tfissir tal-ħolm, bilanċ ta' enerġija pożittiva fid-dar jew negozju tiegħek u bosta servizzi oħrajn. Biex tikseb aktar tagħrif tista' tidħol fuq il- paġna ta' Facebook ta' PaulJon Aquilina jew ċempel mit-Tnejn sas-Sibt bejn id-9:00am u d-9:00pm fuq 99013600 jew 79495804. Tista' żżur is-sit www.pauljon13.com Niggwidak għal ħajja aħjar. Namaste. Trid issir taf lil PaulJon aktar mill-viċin? Imwassal lilkom minn PaulJon www.pauljon13.com L-ewwel ktieb Malti dwar l-oroskopju Fl-okkażjoni fejn ftit ġimgħat oħra sejra tittella' l-fiera tal-ktieb. Għalikom il-qarrejja ta' din il-paġna bi pjaċir inħabbrilkom offerta unika. Int li tħobb taqra dwar l-oroskopju, dan il-ktieb b'tant dettall, ser ikun imwassal għalik bi prezz speċjali minn issa sal-fiera tal-ktieb: Ser tingħata: • il-ktieb • dan l-artiklu bil-posta għal xaharejn b'xejn • voucher ta' sbuħija • rigal ta' tifkira • inwasslulek dan kollu f 'darek Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 99013600 / 79495804 jew ibgħat messaġġ fuq il-paġna ta' Facebook PaulJon13. Namaste L-oroskopju taħt iż-żodijaku ta' Libra Mill-Ħadd 6 t'Ottubru sas-Sibt 12 t'Ottubru

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Illum previous editions - ILLUM 6 October 2019